Charter-Svein vant over uklok politimann

0
Svein Østvik, også kalt Charter-Svein, intervjues av VGs maskerte journalist. Skjermdump fra VG-tv

Av Bjørn Nistad.

I Oslo ble det arrangert et uoffisielt 17. mai-tog i protest mot korona-tiltakene. Toget tiltrakk seg et par hundre deltakere og ville knapt ha blitt lagt merke til om det ikke hadde vært for at VG-tv, som trolig ønsket å diskreditere arrangørene, hadde laget en reportasje om det. I reportasjen opptrådte Charter-Svein (Svein Østvik) som et folkets talerør mot nedstenging og smittevernstiltak mange oppfatter som absurde, mens en talsmann for politiet fremstod som idiot.

Se VGs reportasje her.

VGs reporter opptrådte med munnbind, i likhet med andre representanter for de etablerte massemediene, politifolk og personer som ønsker å fremstå som politisk korrekte. Men i og med at reporteren fritt beveget seg i protesttoget og intervjuet deltakerne, fremstod munnbindet som hva det var, og som hva mange i dag betrakter korona-tiltakene som, et tøvete sirkus.

Charter-Svein, som var den VG valgte å intervjue, fikk på en grei måte gjort rede for sitt syn på korona-tiltakene: De er absurde og er på ingen måte i samsvar med hvor lite farlig vi i dag vet at korona er, vi kan ikke godta at påberopelse av smittevern brukes til å sette til side de demokratiske rettighetene vi forbinder med 17. mai, og Norge må åpnes opp som resten av verden.

Det uformelle 17. mai-toget toget fikk vi bare noen glimt av. Men vi fikk i det minste se at deltakerne i toget var helt normale mennesker, heriblant barnefamilier.

Dette var i seg selv god reklame for motstanderne av korona-tiltakene. Det som gjorde protesttoget til en pr-messig triumf for arrangørene, var at VG valgte å intervjue en polititjenestemann, Brian Skotnes, innsatsleder ved oslopolitiet, som med respekt å melde fremstod som idiot og fullstendig diskrediterte myndighetene.

Politiet valgte å stanse det uoffisielle 17. mai-toget da det prøvde å ta seg inn på Slottsplassen der det allerede pågikk et arrangement. Hvorvidt dette strengt tatt var nødvendig kan diskuteres. En klok og smidig politiledelse kunne ha valgt å lede det uoffisielle 17. mai-toget inn på en del av Slottsplassen der det ikke kolliderte med den offisielle 17. mai-feiringen ved slottet.

Det som gjorde det hele til en pr-messig katastrofe for politiet – og dermed også for myndighetene – var innsatsleder Skotnes’ uttalelser til VG-tv. Hadde Skotnes vært en klok person, hadde han sagt at politiet ikke legger seg bort i hva folk måtte mene om korona og andre spørsmål, at folk må få vise hva de mener, og at politiet derfor så langt det er mulig ikke legger seg bort i demonstrasjoner, men at det dessverre ble nødvendig å stanse det uoffisielle 17. mai-toget siden dette ville ta seg inn på et område der det allerede pågikk et arrangement. Eller han kunne ha nøyd seg med å si at det av hensyn til et allerede pågående arrangement ble nødvendig å stanse toget da det ville ta seg inn på slottplassen. Ingen hadde i så fall kunnet si noe på politiets opptreden.

Innsatsleder Skotnes – som burde ha forstått at det å avbryte en demonstrasjon til støtte for demokrati og borgerrettigheter på 17. mai ville måtte utløse følelser og for mange ville fremstå som urimelig – valgte i stedet å true arrangørene av det uoffisielle 17. mai-toget og deltakerne med bøter for brudd på smittevernsreglene og å stemple dem som konspirasjonsteoretikere og høyreekstremister. Dessuten kom han med en god porsjon politisk korrekt pisspreik om at man kan feire 17. mai på en god og trygg måte ved å overholde smittevernsreglene.

Oslopolitiet avvek dermed fra sin tidligere kloke linje om å la folk få arrangere protestdemonstrasjoner mot korona-tiltakene uten å gripe inn eller å komme med nedsettende karakteristikker av arrangørene, en linje som har gjort at vi i Norge i motsetning til mange andre land ikke har fått voldelige demonstrasjoner, opptøyer og plyndring i tilknytning til korona-tiltak.

Det eneste som mangler for å gjøre politiets pr-katastrofe fullstendig, er at en politijurist er dum nok til å trekke arrangørene av det uoffisielle 17. mai-toget eller deltakerne for retten for brudd på smittevernsbestemmelsene.

Jeg mener at politiet bør tenke på at det trolig vil komme en folkelig reaksjon på korona-diktaturet, og at det derfor bør gå tilbake til sin smidige linje i forhold til protester mot korona-tiltakene.

Folk overholder stort sett fremdeles korona-tiltakene for ikke å få bøter eller andre problemer. Men nesten ingen er lenger redde for korona, og det er liten begeistring for tiltakene. Forholdet til munnbind sier det meste. Folk bruker munnbind for ikke å få bøter eller for ikke å bli skjelt ut om de skulle være uheldige nok til å støte på noen som fremdeles tror at korona er farlig. Men slik enhver kan se ved å stille seg opp utenfor en butikk, er det nesten ingen som kaster engangsmunnbindene sine, som mange trolig bruker i flere uker. Korona-tiltakene er blitt til teater, og folk jatter med. Men hvor lenge vil det vare før motvillig tilpasning, kombinert med brudd på korona-tiltakene i situasjoner der dette kan skje uten fare for å bli oppdaget, vil slå ut i raseri og opprør mot dem som har ført oss inn i situasjonen vi i dag befinner oss i?

Hvorvidt Solberg-regjeringen vil bli stilt for riksrett for å ha stengt ned samfunnet og innført korona-tiltakene er vanskelig å si. Men at en betydelig del av befolkningen om noen måneder, når prisen for korona-tiltakene vil begynne å gå opp for folk, vil være mot både myndighetene og korona-tiltakene kan det være liten tvil om. I en slik situasjon vil det være en katastrofe for politiet om det blir knyttet til tiltak en stor del av befolkningen betrakter som diktatoriske og illegitime.

Politiet bør derfor opptre på en så lite provoserende måte i forhold til korona-tiltakene som overhodet mulig. Det bør se gjennom fingrene på protester mot korona-tiltakene, også om disse skulle innebære brudd på smittevernsbestemmeler. Og det bør unnlate å bidra til gjennomføringen av de av korona-tiltakene som mest provoserer befolkningen, for eksempel kontroll av munnbindbruk og bøtlegging av folk for å møte mer enn et gitt antall personer i sitt eget hjem.

Bjørn Nistad

Doktor i russisk historie

Forrige artikkelRegjeringas brudd på Grunnloven og andre lover – ufullstendig liste
Neste artikkel– Alliansen Russland-Kina er mye sterkere enn Sovjetunionen og østblokka noen gang var