Bekymret borger: Jeg sier NEI til vaksinepass!

0
WEF vil at vi alle skal utstyres med covidpass Foto: WEF / CovidPass

Begrunnelse: Innføring av koronasertifikat er et farlig veivalg som ikke hører hjemme i åpne, demokratiske og tillitsbaserte samfunn som det norske. Myndighetenes koronapolitikk gjennom det siste året har bekreftet at det er de mest kritiske stemmene som har evnet å komme med en noenlunde treffsikker analyse av vår samtid.

Av Kaci.

Jeg hadde ALDRI kunnet forestille meg at de dystopiske framtidsutsiktene enkelte kom med i fjor vår, som f.eks. at «den globale makteliten planlegger å holde folket i husarrest, stenge ned våre demokratiske samfunn på ubestemt tid, vaksinere verdens befolkning og innføre vaksinepass med QR-kode», nå dessverre ser ut til å være en kjensgjerning. Det er en usigelig trist og skremmende samfunnsutvikling.

Norge har vært nedstengt og/ eller underlagt svært inngripende restriksjoner i 14 måneder. Mennesker går rundt med munnbind uten vitenskapelig effekt mot virussmitte og vi føler oss mer og mer fremmedgjorte ovenfor hverandre. Dette er en naturlig konsekvens av den isolasjonspolitikken myndighetene har utsatt oss for det siste året. Helse har blitt omdefinert til smittevern og helsemyndighetene har gjennom sine faglige råd innført et klassesamfunn, der Sars-Cov-2-viruset trumfer alt.

Media (med noen få hederlige unntak) kjører på med koronastatistikk, uten engang å forsøke å sette tallene inn i en mer helhetlig kontekst. Her er noen eksempler: 40.000 personer dør hvert år i Norge. I gjennomsnitt er det cirka 110 personer per dag. Pr. 07.05.21 har det i Norge dødd 767 personer med påvist Sars-Cov-2-viruset i kroppen i løpet av 14 måneder. Det betyr at det antallet som har dødd MED covid-19 tilsvarer det antallet som man kan forvente dør i løpet av 7 dager.

Medianalder for de døde MED covid-19 er 84 år, gjennomsnittsalderen er 82 år. Til sammenlikning var det 11.000 personer som døde av kreft i 2019. Influensasesongen 2017/2018 tok livet av cirka 1400 personer. 650 personer tok sitt eget liv og 275 døde av overdose i 2019. Mange av dem var unge mennesker med livet foran seg. Hvorfor regner man ikke ut hvor mange tapte leveår og samlet helsetap dette innebærer for samfunnet?

Tenk hvor mange tapte leveår (les: menneskeliv) vi kunne ha spart ved å tilføre mer ressurser for å bedre innsatsen rettet mot disse gruppene? MEN det er Covid-19 dødsfallene som skal prioriteres av helsemyndighetene, koste hva det koste vil. Dette til tross for at vi vet at friske personer under 70 år, kun har 0,05 % risiko for å dø av eller MED Covid-19. Hvorfor kommuniseres ikke dette i større grad til befolkningen?

Globalt skrives det nå mye om koronasituasjonen i India. Vi får formidlet grusomme scener og kontinuerlige bilder av mennesker som ikke får puste, om mangelen på surstoff og et fungerende helsevesen. Over 230.000 mennesker har så langt i pandemien dødd MED Covid-19 i India. Men det dør også årlig nesten to millioner barn under 5 år i India. Disse barna dør i det stille, uten at hverken WHO, vestlige medier eller norske myndigheter bryr seg nevneverdig.

Hvorfor er det slik? Det henger jo ikke på greip! Og i USA dør det 600.000 av kreft, hvert eneste år. Mange har ikke helseforsikring og dermed tilgang til forsvarlig helsehjelp. Til nå har 594.000 amerikanere dødd av koronarelaterte årsaker. Milliardene sitter løst i alt som har med korona å gjøre.

Hvorfor skal covid-19 prioriteres foran behandling og forebygging av alle andre sykdommer og lidelser? Hvorfor ødelegger politikerne rettsstaten og demokratiet for å slå ned et virus med en dødelighet på 0,2 prosent? I henhold til utredningsinstruksen i staten må tiltak stå i forhold til de problemene som man skal prøve å løse i samfunnet. Her er det ikke noe forhold overhode og beslutningsgrunnlaget er i tillegg svært mangelfullt utredet.

Regjeringen ønsker nå i samarbeid med flere land i EU å innføre vaksinepass. Departementet foreslår i dette høringsnotatet et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernloven med regler om koronasertifikat:

«Formålet med de nye bestemmelsene er å etablere et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått koronasykdom og testresultat. Videre skal forslaget legge til rette for innføring av en kommende EU-forordning og gi departementet fullmakt til å effektivt regulere bruken av et koronasertifikat i forskrift når det er behov for dette».

Her går det tydelig fram at dette er samkjørt med EU og vi får en ny bekreftelse på at smittevernstaten har erstattet rettsstaten. Det er altså et punkt i smittevernloven som vil avgjøre om man er første- eller annenrangs borger. Et utvidet vaksinepass for covid-19 som åpner for innenlands bruk vil i praksis være en gjeninnføring av passersedler. Det er en type dokument vi i Norge ikke har sett siden krigens dager.

Det er videre særdeles alvorlig at Regjeringen vil innføre vaksinepass, når INGEN av vaksinene er gitt endelig godkjenning, hverken i Norge eller i noe annet land. Det pågår en massevaksinasjon av befolkningen med eksperimentelle vaksiner som kun har fått nødgodkjenning, og dette til tross for at det finnes virksomme legemidler mot covid-19. Indiske helsemyndigheter sa nei til å gi slik midlertidig godkjenning av Pfizers vaksine, nettopp fordi de ikke kunne garantere for sikkerheten til befolkningen. Legemiddelfirmaene som produserer vaksinene, er fritatt juridisk og økonomisk ansvar for bivirkninger som kan oppstå på kort og på lang sikt.

Ifølge Statens legemiddelverk er det pr. 04.05.21 kommet inn 12.331 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon, herunder 156 dødsfall. 2 av 4 vaksiner er satt på pause av myndighetene grunnet alvorlige bivirkninger og dødsfall. Vaksineringen har kun pågått i 4 måneder. Tallene er urovekkende og mangler sidestykke i medisinens historie.

Jeg finner det skandaløst at myndighetene i det hele tatt fremmer et lovforslag om et eget covid-19 vaksinepass med kontrollfunksjoner som vil gjøre at den enkeltes frihet til å velge vaksinasjon blir helt illusorisk. Det blir indirekte vaksinetvang. Vi vil får et segregert samfunn med et A- og B-lag; de vaksinerte og de uvaksinerte. De beskyttede og ubeskyttede. De rene og urene. Oss og de andre.

Vaksinepass som passerseddel er en farlig vei å gå, det vil bevege oss fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkingssamfunn på linje med Kina og andre totalitære stater. Det er på tide å snu. Vi er kommet til veis ende av koronadiktaturet. Jeg sier NEI til koronasertifikat!

Med hilsen Kaci, bekymret borger 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.