Regjeringens planlagte energimelding – hvem bestemmer innholdet?

0
Shutterstock

Regjeringens klimamelding forelå i vinter. Den foreslo noen mindre endringer i saksbehandlingen av vindkraftsaker, men svaret på de fleste interessante spørsmål kommer først i den planlagte energimeldingen som er annonsert framlagt seinere i vår. Ekkokammeret i kraftnæringen (NHO, deler av LO og oljenæringen) har derfor nå engasjert seg ved å kladde energimeldingen og ved å sende den til Energidepartementet for å sikre at Norge skal få «trygge bærekraftige jobber og gode liv i tiårene framover», ifølge LOs nye leder Peggy Hessen Følvik.

Av Odd Handegård.

Den merkelige organisasjonen som er opprettet for å skrive den nye energimeldingen, kalles «Ny energi- og industriplattform». Den består bl.a. av LO-forbundene Fellesforbundet, Industri Energi, El & IT Forbundet, i tillegg til NHO, Energi Norge pluss Equinor, Statkraft, Aker, Sintef m.fl. Så hva er det «industriplattformen» egentlig foreslår for Tina Bru? Jo, ikke særlig overraskende diverse forslag som er identiske med det energivandalene har foreslått de siste par årene:

1. Elektrifiseringen av sokkelen må gjennomføres med kraft fra Norge. – Det tar for lang til å bygge ut havvind.

2. En vesentlig del av krafta til sokkelen, må komme fra ny vindkraft i Norge.

3. Oljevirksomheten må opprettholdes.

De tre forslagene skal fremme det «grønne skiftet». Men punktene henger ikke sammen. De to første handler tilsynelatende om å redusere «klimagassutslippene», mens det siste handler om å opprettholde eller å øke utslippene. Jeg tør ikke påstå at alle direktørene ikke vet hva 2×2 blir – derfor er forslagene i realiteten kun tradisjonell, usannferdig retorikk som altså er framsatt av folk som innbiller seg at det lønner seg å skyve irrelevante klimaargumenter foran seg for å teppelegge Norge med vindturbiner.

Enda verre er det med det stupide forslaget om å elektrifisere sokkelen. Forslaget sier at det «grønne skiftet» best vil kunne realiseres om utslippene fra norsk gass belaster – ikke klimaregnskapet i Norge – men i EU. Direktørene i «industriplattformen» (Almlid, Kroepelien, Røkke, Følvik m.fl.) hevder på ramme alvor at norsk gass gir «grønnere» utslipp i Tyskland og England enn i Norge. Forklaringen på at direktørene prøver å innbille oss til å tro at 2×2=3, er frykten for at vindkraftmotstanden i Norge kan ha blitt nesten uovervinnelig. «Industriplattformen» er i ferd med å bli desperat. Derfor skyr direktørene alle saklige argumenter av frykt for at mye av den ødeleggende energipolitikken skal ryke – ikke bare vindkraftutbyggingen.

Er det lite snø i fjellet?

For et par uker siden fikk en ingeniør i Statnett lov til å breie seg i Dagsrevyen (NRK) med påstander om at det var uvanlig lite snø i fjellet nå, noe han illustrerte på høyfjellet i Sør-Norge et eller annet sted. Og budskapet: Strømprisen ville stige av denne grunn og ikke pga det liberaliserte strømmarkedet. I dag kom det en melding fra NVE om at dette slett ikke er tilfellet: Snølagrene i Norge steget fra 27.2 TWh til 64.3 TWh i løpet av våren. Summen av snø i fjellet og vann i magasinene, er helt på topp.

Altså: «Energi-informasjonen» fra myndigheter, direktører og eksperter bør tas med mange tønner salt.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.