Pandemi? Verdens militærutgifter økte til 2 billioner dollar i 2020

0
Illustrasjon: Shutterstock

Året 2020 hadde den verste økonomiske nedgangen siden annen verdenskrig. Lockdownpolitikken førte til dramatiske fall i BNP, handel og industri. Hundretalls millioner arbeidsplasser gikk tapt, midlertidig eller for alltid. Verdens BNP falt med 4,4 prosent. Men noe vokste som knapt noen gang tidligere: militærutgiftene.

En rapport fra Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) viser at verdens militærutgifter økte til nesten 2 billioner dollar, eller 2.000 milliarder dollar.

SIPRI skriver i rapporten:

De samlede globale militærutgiftene steg til 1.981 milliarder dollar i fjor, en økning på 2,6 prosent i reelle termer fra 2019, ifølge nye data publisert i dag av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). De fem største forbrukerne i 2020, som til sammen sto for 62 prosent av verdens militærutgifter, var USA, Kina, India, Russland og Storbritannia. Kinas militære utgifter vokste for det 26. året på rad.

Militærutgiftene øker det første året av pandemien

Økningen på 2,6 prosent i verdens militære utgifter kom på et år da det globale bruttonasjonalproduktet (BNP) krympet med 4,4 prosent (oktober 2020-fremskrivning fra Det internasjonale pengefondet), hovedsakelig på grunn av de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien. Som et resultat nådde militærutgiftene som andel av BNP – den militære belastningen – et globalt gjennomsnitt på 2,4 prosent i 2020, opp fra 2,2 prosent i 2019. Dette var den største økningen i militærbyrden siden finanskrisa i 2009.

Sterk økning i amerikanske militærutgifter fortsatte i 2020

I 2020 nådde USAs militærutgifter anslagsvis 778 milliarder dollar, noe som tilsvarer en økning på 4,4 prosent i forhold til 2019. Som landet med de største militærutgiftene utgjorde USA 39 prosent av verdens totale militære utgifter i 2020. Dette var tredje vekstår på rad i amerikanske militærutgifter etter sju år med kontinuerlige reduksjoner.

Kinas militære utgifter stiger for 26. år på rad

Kinas militære utgifter, de nest høyeste i verden, anslås å ha utgjort 252 milliarder dollar i 2020. Dette representerer en økning på 1,9 prosent fra 2019 og 76 prosent i løpet av tiåret 2011–20. Kinas utgifter har steget i 26 år på rad, den lengste serien av uavbrutt økning for noe land i SIPRI Military Expenditure Database.

Russland 3,1 prosent, USA 39 prosent av verdens militærutgifter

Russland er riktignok på fjerdeplass når det gjelder andelen av de militære utgiftene, men sammenliknet med USA er landet en småtass med under en tolvtedel av USAs militærutgifter, og ikke mye over land som Storbritannia, Saudi-Arabia og Tyskland.

De to store er USA med 39% og Kina med 13%.

«Vi kan si med sikkerhet at pandemien ikke i noen særlig grad har påvirket de militære utgiftene i 2020,» sier forsker Diego Lopes da Silva ved SIPRI Arms and Military Expenditure Program. Noen få land, som Sør-Korea og Chile valgte å bruke noe av militærbudsjettet sitt på tiltak mot pandemien, mens land som Brasil og Russland brukte «betydelig mindre» på militære utgifter enn budsjettert.

Kina var det eneste landet på denne lista som hadde en viss økonomisk oppgang i 2020, så der var økninga i militærutgiftene på linje med veksten forøvrig, slik at andelen ikke økte.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.