Leserinnlegg: – Jeg ønsker ikke å ta vaksinen mot korona

0

Av Ernst Nylund.

Vaksinen har fått en betinget godkjenning. En betinget godkjenning kan utstedes i situasjoner der en sykdom utgjør en alvorlig trussel mot folkehelsen og det ikke finnes andre behandlingsmuligheter.

 1. 1)  Hvilke andre behandlinger finnes det?
 2. 2)  Hvor dødelig er koronaen?
 3. 3)  Hvordan registreres de døde?
 4. 4)  Hva med PCR-testen, hvor pålitelig er den?
 5. 5)  Er vaksinen genmanipulering?
 6. 6)  Hva med bivirkninger av vaksinen?
 7. 7)  Hva menes den sorte trekanten?
 8. 8)  Smittet eller syk?
 9. 9)  Hvorfor ikke ta vaksinen?
 10. 10)  Hjelper vaksinen?

1) Hvilke andre behandlinger finnes det?
IVERMECTIN:
Hvis vi baserer oss på at SARS-CoV2 er isolert, finnes det medisiner og flere behandlingsprotokoller. En av disse medisinene er Ivermectin. Ivermectin har gjennomgått 35 forsøk av 221 forskere og på 10 336 pasienter med svært positive resultater (opp til 90% bedring). Forsøkene har så langt vist at Ivermectin reduserer antall celleassosiert viralt DNA med 99,8% på 24 timer. Tirsdag 8. desember 2020, vitnet Dr. Pierre Kory M.D Associate Professor ved St. Luke’s Aurora Medical og University of Wisconsin School of Medicine i det Amerikanske senatet. Dr. Kory er president i COVID-19 Critical Care Alliance og i sitt vitnesbyrd forteller Dr. Kory at han jobber for å redde covid-19 pasienter og har kontinuerlig arbeidet med utvikling av ny behandlingsprotokoll ved bruk av Ivermectin. Han fremlegger 30 studier med bruk av Ivermectin som har vist seg å være svært effektivt og kan også brukes med stor suksess preventivt.
Review of the Emerging Evidence Supporting the Use of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19 – updated Jan 12, 2021 (covid19criticalcare.com) FLCCC-Release- on-BIRD-meeting-2021-03-09.pdf (covid19criticalcare.com)

Se Dr Korys vitnesbyrd i senatet: Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee hearing. (1m20 sek ut). National Institutes of Health (NIH) i USA har oppdatert sine anbefalinger og godkjent bruk av Ivermectin til behandling av covid-19.

Se Dr rajter jean-jacques vitnesbyrd i senatet:

(1) Dr. Jean-Jaques Rajter at Senate hearing on Early Outpatient Treatment for COVID-19 – YouTube

EMA issues advice on use of antibody combination (bamlanivimab / etesevimab):
EMA issues advice on use of antibody combination (bamlanivimab / etesevimab) | European Medicines Agency (europa.eu)

Remdesivir:

FDA Approval of Remdesivir — A Step in the Right Direction FDA Approval of Remdesivir — A Step in the Right Direction | NEJM

Hydroxychloroquine: Denne medisinen kunne vise til svært gode resultater. Den franske legen Didier Raoult og hans team fant en signifikant reduksjon i SARS- CoV-2 til de som ble behandlet med HCQ i forhold til kontrollgruppen se link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32205204/ Selv om Raoults forsøk var et klinisk, ikkerandomisert kontrollforsøk med kun et 20-talls pasienter kom det snart flere forsøk fra andre land, deriblant USA som bekreftet Raoults resultater, se link: htttps://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.06.099 Det var flere land som brukte HCQ med gode resultater, Frankrike, Sør-Korea, India og Tyrkia. En WHO-styrt undersøkelse kalt solidarity ble satt i gang. De kom til en annen konklusjon enn Raoult. Solidarityrapporten ble senere gjennomgått av legen Meryl Nass. Hun fant ut at solidarity undersøkelsen hadde brukt for store doser av HCQ over for kort tidsrom. Se resultat i linken under: https://www.ageofautism.com/2020/06/who-solidarity-and-uk-yrt undersøkelse ble satt i gang for å recovery-clinical-trials-of-hydroxychloroquine-using-potentially-fatal- doses.html

The American Journal of Medicine lanserte 1 januar, 2021 en rapport som opplyser at det forsvarlig å bruke og distribuere Hydroxychloroquine som et behandlingsalternativ for covid-19:
Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection – The American Journal of Medicine (amjmed.com)

Se også link fra the fronlinedoctors: BREAKING: American Doctors Address COVID-19 Misinformation with SCOTUS Press Conference… (Mirror) (bitchute.com)

2) Hvor dødelig er koronaen?

Hvorfor må politikerne «sprite opp» dødsfallene. Hvis man dør av andre grunner enn korona, innen 28 dager etter å ha testet positivt, teller dødsårsaken med i statistikken for koronadødsfall.
Vi har hatt influensa og andre sykdommer i alle år. Myndighetene har ikke kommet med dokumentasjon på at det er en overdødelighet av koronaen, enn av en influensa. Det foreligger ikke tall på at det er unormalt mange syke eller døde. Tvert i mot. Det er ikke noen overdødelighet i Norge. Myndighetene kan ikke si det er fordi vi har hatt lockdown. Når man sammenligner land med og uten lockdown, så viser det seg flere steder at land/regioner/stater uten lockdown har hatt færre dødsfall enn land med lockdown, sett i forhold til tilfeller og innbyggere. Mange av stedene er det regnet alt for mange dødsfall på grunn av tellemåten. Det er også en kjennsgjerning, blant annet fra USA at langt de fleste som blir oppført som koronarelaterte dødsfall har hatt flere underliggende alvorlige sykdommer, og sto bokstavelig talt på gravens rand likevel. Så har man de tilfellene hvor koronasyke bevisst ble plassert sammen med andre beboere på sykehjem, og dermed ble flere smittet, og alvorlig syke og døde. Det er også flere troverdige rapporter på at sykehjem/sykehus oppførte korona som dødsårsak fordi det ga mer penger i kassen. Det mest kjente eksempelet er Elmhurst hospital i New York. Hva med influensaen? På mystisk vis har influensaen blitt så og si utryddet. Kan det være fordi de som dør av influensa, faktisk blir oppført som døde av korona?

3) Hvordan registreres de døde?

Folkehelseinstituttet bruker også Folkeregisteret for å få et mest mulig fullstendig bilde. Dersom en person dør i løpet av de første 30 dagene etter han eller hun har testet positivt for covid-19, registreres det som et covid-19-assosiert dødsfall, med mindre det foreligger konkrete opplysninger om at dødsfallet ikke er assosiert med covid-19. Hvem som har testet positivt, går fram av Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).
Spørsmål og svar om koronastatistikken og de interaktive diagrammene – FHI

 1. 4)  Hva med PCR-testen, hvor pålitelig er den? Kary Mullis, som oppfant PCR-testen, fikk nobelprisen i kjemi i 1993 for for sin innsats for metodeutviklingen innen DNA-basert kjemi og for oppdagelsen av PCR- metoden. PCR-testens bruksområde er DNA-forsking, hvor den brukes til å kopiere og forstørre genetisk materiale og ikke til å diagnostisere en aktiv virusinfeksjon. Testen kan ikke skille mellom aktivt eller dødt virus. Mullis sa at sykluser/forsterkninger på over 30 var unødvendig, og at sykluser/forsterkninger på 35 ganger var «insane». I Norge kjøres sykluser/forsterkninger på 40/45 ganger. Dette tallet har vi prøvd å få bekreftet på koronatelefonen til FHI, men de kunne/ville ikke svare på spørsmålet. Grunnet det ovenstående er det estimert at testen gir et feilutslag på opptil 97 % falske positive svar. Likevel, Norge bruker denne testen, med for mange sykluser/forsterkninger, som begrunnelse for lockdown. Et spørsmål som også bør stilles er: hvorfor må testpinnen helt inn til cribiform platen for å teste en person. Hvis viruset finnes i luften vi puster ut, (derfor munnbind hjelper hevdes det), så burde en spyttprøve være nok til å påvise virus. https://www.youtube.com//watch?v=-ueVTcOSD1k
 2. 5)  Er vaksinen genmanipulering? Bill Gates sier. «Vi tar genetisk modifisert ogranismer og injiserer det rett inn årene til barn. «. Gates sier også at de aldri før har utviklet en vaksine på mindre enn 5 års tid. Men denne, som er utviklet på rekordtid er altså sikker? https://www.youtube.com//watch?v=ec0XZDgQ7XU Forskere forbereder en unik mRNA-sekvens som koder for et spesifikt protein. Når det er injisert i mennesker, blir dette programmet utført i individets kropp, på cellenivå.
  Er vaksinen genmanipulering? Vi skriver her om Moderna, de andre er skodd over samme lest. Moderna skriver på sine hjemmesider: Our mRNA Medicines– The ‘Software of Life’ : mRNA Platform: Drug Discovery & Development – Moderna (modernatx.com) Moderna’s mRNA injeksjoner er et «operating system» designert for å programmere mennesker og gjøre cellene deres til effektive medikamentleveringssystemer. mRNA endrer direkte det genetiske materialet til de som mottar det, omtrent som det som skjer når «forskere» genetisk konstruerer (GMO) matavlinger som soyabønner eller mais for å gjøre dem motstandsdyktige mot insekter eller tørke. Moderna innrømmer at mRNA teknologien ligner på et operativsystem for datamaskiner. Forskere forbereder en unik mRNA-sekvens som koder for et spesifikt protein. I motsetning til alle andre vaksiner, hvis genetiske skade ikke nødvendigvis er permanent, er mRNA genetiske skade irreversibel og uopprettelig. Den erfarne legen Dr. Wolfgang Wodard sier: Denne lovende vaksinen burde bli bannlyst fordi den er «genetic engineering». Wodard sier videre at en skade/vaksinesymptomer ikke vil kunne behandles på en utfyllende måte fordi skaden/symptomene forårsaket av vaksinen vil være genetisk.

Modernas mRNA-injeksjoner er et “operativsystem” designet for å programmere mennesker og hacke deres biologiske funksjoner – Geoengineering Norway (geoingeneering-norway.org)

 1. 6)  Hva med bivirkninger av vaksinen?
  Bivirkninger:
  COVID-19 Vaccine Moderna Moderna – Felleskatalogen Pasientutgave Det er mange forskjellige bivirkninger man kan få. Jeg tar her for meg én som står under: Svært vanlige (kan ramme mer enn 1 av 10 personer): Fatigue: fatigue – Store medisinske leksikon (snl.no)
  Fatigue er en vedvarende tilstand av utmattelse hvor man ikke blir bedre av å hvile. Fatigue er et vanlig symptom. En stor andel av dem som henvender seg til fastlege, kommer på grunn av slitenhet og utmattelse. Fatigue dreier seg ikke om det å bli normalt sliten eller utmattet i forbindelse med fysisk aktivitet. Mange beskriver fatigue som den følelsen av kraftløshet man kan oppleve ved for eksempel influensasykdom. Det er opplagt at mange leger, helsearbeidere, lekfolk og andre er svært skeptiske til en hurtigutviklet, eksperimentell vaksine med ny teknologi og hva den kan påføre folket av bivirkninger både kortsiktig og langsiktig. Ingen av de nye vaksinene mot covid-19 har solide studier på langtidsvirkninger og selv ikke korttidsvirkningene er godt kjent og dokumentert.
 2. 7)  Hva menes den sorte trekanten?
  ▼Svart trekant – kva vil det seie? – Legemiddelverket
  Legemiddel med svart trekant står på den europeiske overvakingslista. Dette er ei liste over legemiddel som styresmaktene overvaker spesielt nøye fordi ein treng meir informasjon om biverknadene. Moderna, AstraZeneca og Pfizer står alle med svart trekant på pakningsvedlegget.
 3. 8)  Smittet eller syk? Det sentrale myndigheter gjør nå er å påpeke smitte som om alle potensielt er syke og smittebærere, selv uten symptomer. Regjeringen presenterer urealistisk informasjon om dagens smittetall som er basert på en test som ikke diagnostiserer aktiv infeksjon. Lege og professor emeritus Dag Bratlid og utenlandske leger påpeker at det ikke er snakk om smitte, men at det er snakk om å være bærer uten å være smittsom. Dag Bratlid opplyser at smitte betyr «overføring av sykdom». Er man smittet er man altså syk og at leger ikke bruker begrepet «smittet» om de som ikke har symptomer. Se også punkt 3 om PCR-testen.
 4. 9)  Hvorfor ikke ta vaksinen?
  Fordi jeg har et immunforsvar! Vi lærte på skolen at hvis man ble syk av et virus, og kroppen bekjempet det, da ble vi immune resten av livet. Dette har vært allmenn lærdom i uminnelige tider.
  Her er hva som stod på WHO sine hjemmesider til og med den 12 november 2020: Flokkimmunitet er den indirekte beskyttelsen mot en smittsom sykdom som skjer når en befolkning er immun enten gjennom vaksinasjon eller immunitet utviklet gjennom tidligere infeksjon. So far so good. Her er hva WHO endret det til den 13 november 2020: flokkimmunitet er et konsept som brukes til vaksinering, der en befolkning kan beskyttes mot et bestemt virus hvis en terskel for vaksinasjon er nådd. Flokkimmunitet oppnås ved å beskytte mennesker mot virus, ikke ved å utsette dem for det. Dermed fjernet WHO med et pennestrøk definisjonen om at du oppnår immunitet ved å ha hatt et virus.

10) Hjelper vaksinen?
La oss se på hva myndigheter og selskapene bak vaksinene sier:

 • Vaksine gir ikke immunitet
 • Vaksine hindrer ikke døden
 • Vaksine garanterer ikke at du ikke får viruset
 • Vaksine hindrer ikke at du sprer viruset videre
 • Du må fortsatt bruke maske, holde avstand og karantene
 • Du kan bli steril av den
 • Den er ikke testet godt nok
 • Du kan få diverse mer eller mindre alvorlige bivirkninger
 • Du kan ikke saksøke noen hvis noe alvorlig skjer
 • Eliminerer ikke behovet for reiseforbud
 • Eliminerer ikke behovet for virksomhetsnedleggelser
 • Eliminerer ikke behovet for nedstengning Kan politikerne våre komme med et vitenskapelig gyldig behov for en eksperimentell vaksine når det finnes gode behandlingsalternativer for covid-19 som har en overlevelsesprosent på 99,976%? Helse- og omsorgsdepartementet, FHI og regjeringen bør forholde seg til at det finnes effektive behandlingsmetoder for covid-19 og ikke utsette det norske folk for testforsøk med eksperimentell vaksine. Eksperimentell testing på mennesker er brudd med Genèvekonvensjonene, og er en forbrytelse mot menneskeheten, slik det er beskrevet i Nürnbergkodeksen. En eventuell kommende tvangsvaksinering er også brudd på forannevnte.


Signerte leserinnlegg står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDe grønne i Tyskland vil ha «klimapartnerskap» med USA
Neste artikkelAfghansk sorg