Er lovstridige angrep mot økosystemene også en trussel, Hans Sverre Sjøvold?

0
Bakgrunnsbilde: Vindkraftvandalisme på Harasøya. Foto: Anne Grethe Johnsen. Haramsøya november 2020. Innfelt: Faksimile fra Nationen.

Av Christina Fjeldavli.

Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet la mandag 8. februar frem sine åpne, ugraderte trusselvurderinger for 2021. Fortsatt er det ekstrem islamisme og høyreekstremisme som regnes som de største truslene mot det norske samfunnet. I tillegg advares det nå mot såkalt “grønn ekstremisme”.

Ifølge FNs naturpanel er tap av naturareal den aller største trusselen mot naturmangfoldet. Angrepene på jordens økosystemer er så omfattende at det truer vår egen eksistens. Norske myndigheter velger likevel å legge til rette for omfattende brudd på naturvernlovgivningen, en trussel PST så langt har valgt å se gjennom fingrene med. PST-sjef Hans Sverre Sjøvold er nemlig mer bekymret over det raskt økende naturvernengasjementet i befolkningen. Det å demonstrere eller protestere mot inngrep i naturen er ikke galt i seg selv, forsikrer han. Imidlertid kan engasjementet «ha potensiale som kan bikke over i voldelige konfrontasjoner». PST har «registrert eksempler på opptreden som er helt i ytterkant i forhold til vindmøller». Ingenting straffbart har skjedd, men man har observert «en kraftig ordbruk som kan ha fått folk til å trekke seg fra den politiske debatten» (Nationen 11.02.21). Det er tøft for yrkespolitikere å bli konfrontert med brudd på gjeldende naturvernlovgivning.

Hvis PST-sjefen frykter at «en kraftig ordbruk» i vindkraftdebatten vil kunne lede til «voldelige konfrontasjoner», kan vi ikke hindre ham. Det er jobben hans å se inn i glasskula etter potensielle farer. Hvis PST også kan tenke seg å ta tak i en godt dokumentert og pågående trussel, kan vi tipse om norske myndigheters brudd på gjeldende naturvernlovgivning. Er lovstridige angrep mot økosystemene også en trussel, Hans Sverre Sjøvold?

Christina Fjeldavli, naturverner

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Christina Fjeldavli.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelHelsedepartementet jobber med vaksinepass
Neste artikkelHusbanken 1. mars 1946-2021: En 75-åring på dødsleiet etter Aps dødsstøt