«Dette er eksperimentelle vaksiner, og vi vet absolutt ingenting om eventuelle fremtidige bivirkninger»

0
Foto: Shutterstock

Forsker Kjetil Elvevold har hatt samarbeid med AstraZeneca siden 2014 og har foreløpig tre vitenskapelige publikasjoner om nanomedisiner sammen med dem. Han har dermed god kjennskap til emnet når han i et innlegg i iTromsø advarer mot de mulige skadelige virkningene av denne typen vaksiner.

Elvevold skriver blant annet:

Moderna og Pfizer/BioNTech sine vaksiner benytter seg av en helt ny type kraftfull teknologi som er under utprøving på en rekke typer sykdommer. Teknologien er så ny at det finnes ingen andre produkter på markedet i dag som benytter seg av den og disse to vaksinene er de to første. Det finnes riktignok ett produkt på markedet som likner. Den heter Onpattro og er, ifølge produsentens nettside, et resultat av 20 års forskning. Men Onpattro har bivirkninger og må brukes sammen med antihistaminer og steroider.

Hovedforskjellene på Moderna og Pfizer/BioNTech sine vaksiner og Onpattro er at sistnevnte inneholder siRNA og ikke mRNA, i tillegg er Moderna og Pfizer/BioNTech sine nanopartikler dekket av et molekyl som forkortes PEG. Men PEG er kjent som en utfordring for legemiddelindustrien. Det eksemplifiseres tydeligst i en vitenskapelig publikasjon fra 2019. Der står det blant annet i innledningen:

«Polyethylene glycol (PEG)-coated nanopharmaceuticals can cause mild to severe hypersensitivity reactions (HSRs), which can occasionally be life threatening or even lethal»

Altså, i verste tilfelle kan PEG i disse vaksinene være dødelig og da spesielt ved gjentakende injeksjoner. Videre; det er en kjent sak blant forskere som arbeider med genterapi at det fortsatt er store utfordringer før disse teknologiene, inkludert vaksine-teknologien, er solid og trygg.

Koronatiltakene har ført til mer vold og fattigdom

Elvevold peker på de alvorlige virkningene lockdownpolitikken har hatt for samfunnet og for enkeltmennesker:

Siden mars i fjor er det registrert en økning på 36 prosent i voldssaker mot barn. Kronisk syke med behov for hjelp har blitt tilsidesatt, eldre ensomme har mistet menneskelig kontakt, det er en økning i stressrelaterte sykdommer og svekket mental helse i befolkningen.

Forskjellene mellom fattige og rike har økt dramatisk, det er en jevn økning i arbeidsledighet og konkurser, barn får ikke gå på skole, pågangen på barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger har eksplodert, ensomme mennesker har blitt mer ensomme, Mental Helses hjelpetelefon forteller om fem ganger økning i antall unge som snakker om selvmord.

Samme tjeneste rapporterer om bekymring for selvstendig næringsdrivende som må legge ned noe som fører økonomiske problemer for seg selv og sine ansatte. Denne opplevelsen av tap fører til selvmordstanker også i denne gruppen.

Ingen annen plan

Myndighetene har satset alt på at de skal holde lockdownpolitikken gående til en vaksine kan gjøre at de kan avslutte tiltakene. Men det er jo slett ikke sikkert at det går slik. Det er ikke usannsynlig at vaksinene ikke virker etter planen eller at det blir så mange og alvorlige bivirkninger at dette eksperimentet må avsluttes. Da har ikke myndighetene noen annen plan å sette inn.

På direkte spørsmål på en live spørrerunde på Facebook om hva som skjer dersom vaksinene ikke fungerer, sa Høie at vi fortsetter med tiltakene. Det viser at regjeringen har satset alt på et usikkert kort og at de ikke har en plan for hva som bør gjøres dersom vaksinene ikke virker.

Det vitner om elendig lederskap dersom Høie & co mener at vi skal leve med nedstenginger i 5-10 år til. Myndighetene har heller ikke sørget for en eneste ny intensiv plass i Norge på ett år noe som bekrefter elendig lederskap.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.