«To woke, or not to woke?»

28
William Shakespeare – voksfigur i Madame Tussauds museum i Berlin. Her i rollen som Hamlet. Shutterstock

Politisk korrekte lærere i USA vil fjerne Shakespeare fra pensum.

Et økende antall «woke» akademikere i USA nekter å undervise i William Shakespeares tekster, fordi de hevder at han fremmer rasisme, «white supremacy» og intoleranse, skriver Daily Mail. I januarutgaven av School Library Journal spør Amanda MacGregor, som er bibliotekar, bokhandler og journalist om hvorfor lærere fortsatt skulle undervise i Shakespeare, fordi:

‘Shakespeares verk er fulle av problematiske, utdaterte ideer, med rikelig med kvinnehat, rasisme, homofobi, klassisme, antisemittisme og «misogynoir»,’ skrev hun, med det siste ordet henviste hun til et hat mot svarte kvinner.

Hun hevder at Shakespeares verk er ‘full av problematiske, utdaterte ideer, med rikelig med kvinnehat, rasisme, homofobi, klassisme, antisemittisme og kvinnehat’ Amanda MacGregor og skrev at et økende antall lærere ‘kommer til den konklusjon at det er på tide for Shakespeare å bli satt til side for å gi plass til moderne, mangfoldige og inkluderende stemmer.’

Blant dem som har forlatt Shakespeare er Claire Bruncke, som underviste i engelsk ved Ilwaco High School i staten Washington. ‘Jeg spurte rektoren min om det var et krav for hvor mye Shakespeare jeg trengte å dekke,’ sa hun. Hun sa at hun fikk beskjed om at så lenge hun lærte ‘standardene’, spilte det ingen rolle, så hun droppet Shakespeare helt, til fordel for ‘antologier og romaner som ikke vanligvis finnes i kanon,’ sa MacGregor.

Lorena German, National Council of Teachers of English Anti-Racism Committee formann og medstifter av Disrupt Texts forum, som har som mål å foreslå et bredt spekter av litteratur for studier, sa at hun følte at Shakespeare burde forkastes helt.

Noen lærere mente at Shakespeare fint kunne skiftes ut med for eksempel Hunger Games.

Shakespeare var flere ganger inne på at «verden er en scene der alle spiller sine roller,» som han skriver i «As You Like It.» Eller som Antonio sier i The Merchant of Venice: «For meg er verden en scene hvor enhver har fått sin rolle, og min er trist.» Så kanskje Skalden så hva som ville komme.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Snorre Sturlasson’s islandske sagaer er nok i faresonen også snart…

 2. Avatar for Dias Dias says:

  Ingen forblir uberørte av denne ekstreme formen for konformitet. 16 mars stenger Norges siste fristed for dissidenter og anarkister. Selv vil jeg savne dette forumet mer enn Shakespeare.

 3. Avatar for Lepanto Lepanto says:

  En form for folkemord er å fjerne folkets åndelige bakgrunn og det er dette som woke- og canselkulturen er i gang med, helt etter oppskriften fra Frankfurt skolens Kritisk Teori. Straks etter at den sovjetiske invasjonen av det vestlige Europa var stanset foran Warszava i august 1920 ble Vestens revolusjonære som ville rollen som femtekolonister for kommunismen, bevisstgjorte om at Europa ikke var moden for revolusjonen. Navn som Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Friedrich Pollock, Leo Löwenthal, Erich Fromm og Walter Benjamin, jødiske intellektuelle hver og en av dem, etablerte det som senere ble kjent som Frankfurt skolen ved Institut für Sozialforschung i Frankfurt am Main. Resten er historien om marxismens overtagelse av Vestens intellekt.

  I dag har Vesten familieteori, seksualteori, raseteori, medieteori, økonomisk teori. litteraturteori, historieteori pluss en mengde flere varianter av Kritiske Teori, inkludert variasjonsteori. Alle er laget med formålet å frigjøre samfunnsmedlemmene fra den undertrykkende moderne staten og dens økonomiske system. Kritisk Teori er samfunnsnedbryting i praksis på veien tilbake til et “år null” som skal forutgå og muliggjøre den store sosialistiske revolusjonen, egentlig en variant av “Pol Potsk Teori” siden metoden vil ha samme resultat som Pol Pot bare med litt mer indirekte taktikk.

 4. Avatar for Hadvar Hadvar says:

  Heile denne artikkelen og overskrifta synee kor USA og engelskfikserte Norwegians er. Kviofor i all verda skal ein diskutera kva usanske lærarar vil og ikkje vil undervisa i? Viktigare er det å sjå på kva som går føre seg i norsk skule når det gjeld formidling av litteratur. Er kanon oppheva slik at ein no ikkje har nokon garanti for at elevane får med seg fundamnentet for den litterære daninga? Kan sentrale forfattarar (Ibsen, Garborg, Vinje etc.) kuttast heilt ut?

 5. Avatar for tjatta tjatta says:

  Kokt frosk syndromet GK. Hopp ut av gryta! Du har allerede begynt å like deg der.
  Det handler om å flytte Overton-vinduet noen mm hver dag. Da er det ofte lurt å ta et langt steg som vekker oppmerksomhet. Så ta et skritt tilbake som tilsynelatende er det samme som utgangspunktet. Men man har gjort ideen kjent og noen vil like det. Og da har man noe en kan bygge videre på.

 6. Det jeg liker, er hver dag jeg fortsatt finner noe normalt : )))
  Takk for kommentaren, og jeg er enig , og vil ta med utdrag av noe en kommentator som kaller seg Pluto har skrevet på disqus :

  " Den norske folkestamme; Det urnorske Folk er under angrep, og dette har pågått lenge. Vi forsvakes fysisk og mentalt, mens vår nasjon årelates og folket er utsatt for en desimeringsprosess fra fiender som ikke vil oss noe godt men tvert om; Faktisk ta over vårt norske livsrom!

  Det finnes bare én grunnleggende mentalhygienisk løsning; Vi må våge (overlevelses)kampen for vår fortsatte tilværelse som allerede er ved sin spede begynnelse. I dagens oppløsningssamfunn er dette en de facto eksistensiell kamp om våre territorier og ressurser. Hvis vi hverken mentalt eller instinktivt evner og viljer vår egen selvoppholdelsesdrifts naturlige forsvarsmekanisme for vern av vårt eget liv og bo, så vil vårt folk og land ugjenkallelig gå til grunne!"

 7. "Bort med politisk-korrekt pyse-politisk fjotteri og servilitets-dilettanteri, og inn med manns- og kvinnemot fra det ur-norske folkedypet: Hvor vi må ta tilbake vår norske natur og leve i pakt med den, og, hvor vi må tilbake til våre forfedres freds- og krigerforsvarlige ånd, hvor vi stolt og målbevisst viderefører våre aners blodsarv, som både er våre genuine røtter og derigjennom vår identitets-bevisste (identitære) odelsarv; kulturelt, tradisjonelt og folkesosialt samhørighets-kultiverende, slik at våre etterslekter kan få leve slik vi selv fikk denne norsk-historisk-betingede arv inngitt takket være våre stolte forfedres møysommelige virke fra tidenes nordiske morgen.

  Kampen for vår fortsatte tilværelse står mellom globalismens grenseløse inhumane multikulturalistiske despoti-regime versus den folkesolidariske, livsbejaende patriotisme, manifestert gjennom nasjonalsinnet folkevilje for å bryte dagens kosmopolitiske, folke- og nasjons-morderiske svøpe, som har lenket oss nordmenn fast som treller i eget fedreland.


  Så; Overlevelsesparolen må være klar og kompromissløs, hvor vi atter må heve frihetskampens fane for vår ultimate framtidstro i en nåtid preget av fremmedgjøring, motløshet, forfall og normløshet. - La ikke globalistenes fremmedgjøringspolitikk bli din og dine egnes død, men sloss for dine hevdvunnede rettigheter som nordmann i eget hjemstavnsland. Og dermed, i sin ytterste konsekvens for en fortsatt bevarelse av vår egen folkestamme på egen moderjord, så må livskraften atter fylle våre hjerter og sinn! - Som det heter seg fra gammel visdom, da mot og tapperhet var en dyd som foredlet og adlet det nordiske mennesket;

  Kjemp for alt hva du har kjært,
  dø om så det gjelder!
  Da er livet ei så svært,
  døden ikke heller.

  Alt for Norge - til evig tid!"

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

20 flere kommentarer

Deltakere