FNs spesialrapportør fordømmer USAs «ødeleggende» og «illegale» sanksjoner mot Venezuela

0
USAs sanksjoner dreper titusener i Venezuela. Papirklipp fra Venezuela. Shutterstock.

FNs menneskerettighetsekspert Alena Douhan krever at sanksjonene blir opphevet.

Alena Douhan, som var i Venezuela fra 1.-12. februar, publiserte sine foreløpige funn 12. februar ​​etter å ha møtt et «bredt utvalg av samtalepartnere,» inkludert fra statlige institusjoner, et stort utvalg av politiske partier, uavhengige grasrotbevegelser, fagforeninger, forretningslobbyer, kirken og frivillige organisasjoner. Dette skriver Venezuelaanalysis.

Alena Douhan

Hun vil presentere sin fulle rapport på det 48. FNs menneskerettighetsrådsmøte som er planlagt til september. I de foreløpige funnene fordømte den hviterussiske advokaten med at Obamas vedtak om at Venezuela utgjorde en «ekstraordinær trussel mot USA» fra 2015, et vedtak som ble fornyet av Trump i 2018. Hun sa at dette vedtaket og og USAs, EUs og alliertes påfølgende sanksjonsregime “bryter med folkeretten” og “prinsippet om suveren likestilling av stater”, samtidig som de utgjorde “en innblanding i Venezuelas indre forhold. ” Douhan fremhevet spesielt den «ødeleggende» virkningen av blokaden har på «hele Venezuelas befolkning» så vel som på menneskerettighetene, økonomien og sosiale forhold, og koblet den direkte til migrasjonsnivået, økt fattigdom og forverrede levekår. Menneskerettighetsadvokaten avsluttet rapporten med å «oppfordre» til at sanksjonene «revideres og oppheves.»

Blokkerte ressurser i utlandet

I funnene kritiserte den uavhengige FN-eksperten tiltak for å fryse venezuelansk eiendom i utlandet, og ba de britiske, portugisiske og amerikanske regjeringene og deres «tilsvarende banker» om å frigjøre disse ressursene og gjøre det mulig for Caracas å ivareta «befolkningens behov». Douhan henviste spesielt til Covid-19-nødsituasjonen og hindringene for å sikre tester, medisiner og vaksiner.

Menneskerettigheter

FN-advokaten uttalte også at sanksjonene bryter med et stort antall menneskerettigheter, inkludert retten til arbeid, til sosial sikkerhet, tilstrekkelig levestandard, til rettferdig rettssak og bevegelsesfrihet. «Spesialrapportøren er bekymret over at ensidige målrettede sanksjoner i deres eksisterende form i bryter med forpliktelser som følger av universelle og regionale virkemidler innen menneskerettighetene, hvorav mange har en obligatorisk karakter,» heter det i hennes rapport.

Helsevesen

Eksperten fra FNs høykommissærkontor for menneskerettigheter (OHCHR) fortsatte med å nevne en rekke tilfeller der tiltakene har skadet helsevesenet. «Utilgjengelige ressurser, inkludert frosne ressurser i utlandet, har ført til at man ikke har kunnet kjøpe vaksiner og støtte familieplanleggingsprogrammer, og dette har resultert i utbrudd av malaria, meslinger og gul feber og ulike infeksjoner,» forklarte hun.

Rapport: USA-sanksjoner dreper titusener i Venezuela

En rapport fra Center for Economic and Policy Research (CEPR) viste at de økonomiske sanksjonene som Trump-administrasjonen gjennomførte mot Venezuela fra 2017 har ført til at titusener av mennesker har mistet livet. Rapporten ar forfattet av økonomene Mark Weisbrot og Jeffrey Sachs.

CEPR er en forskningsinstitusjon basert i USA. Den har to vinnere av Nobels økonomipris blant sine rådgivere, Robert Solow og Joseph Stiglitz. Senteret er finansiert av store fagforeninger i USA som AFL-CIO og United Steelworkers. Men den får også penger fra stiftelser som Ford Foundation, Rockefeller Family Fund og Kellogg Foundation. Vi snakker altså ikke om rabulister eller noen obskur organisasjon.

Sanksjonene fratar venezuelanere livreddende medisiner, medisinsk utstyr, mat og andre vesentlige importvarer, sier Mark Weisbrot. Dette er illegalt etter lover i USA og etter internasjonal lov og avtaler USA har undertegnet. Kongressen burde reagere og stoppe dette.»

Ansvaret for Venezuelas krise legges rutinemessig på Venezuela, sier Jeffrey Sachs. Men det er mye mer enn det. USAs sanksjoner er med vilje lagt opp for å ødelegge Venezuelas økonomi og gjennom det føre til regimeskifte. Dette er en unyttig, hjerteløs, illegal og feilslått politikk som fører til store lidelser for det venezuelanske folket.

Blant de tingene forskerne fant ut gjennom sine studier er følgende:

  • Sanksjonene har ført til mer enn 40.000 dødsfall i 2017–2018.
  • De har ført til at mat og medisiner mer mindre tilgjengelig, økt fare for sjukdom og økt dødelighet.
  • I august 2017 førte de til et dramatisk fall i all produksjon, noe som rammet hele sivilbefolkningen.
  • Hvis sanksjonene fortsetter også i 2019 vil de nesten sikkert føre til nye titusener av dødsfall som kunne ha vært unngått.
  • Det er omlag 80.000 mennesker med HIV som ikke har fått nødvendige medisiner fra 2017. Det er 16.000 som trenger dialyse som ikke får det, 16.000 som ikke får nødvendige kreftmedisiner og 4 millioner med diabetes eller høyt blodtrykk som ikke får insulin eller medisiner mot høyt blodtrykk.
  • Siden sanksjonene i 2019 startet har oljeproduksjonen falt med 36,4 prosent. Dette vil nødvendigvis øke den humanitære krisa.

Disse sanksjonene svarer til det som i Genéve- og Haag-konvensjonene kalles «kollektiv avstraffelse» og som regnes som en krigsforbrytelse.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.