Nederlandsk domstol opphever portforbudet, men anke opprettholdt det

0
Politi i Amsterdam mot en demonstrasjon mot portforbudet 31. januar 2021. Shutterstock

Regjeringa i Nederland har vedtatt en nødlov som har lagt grunnlag for vedtaket om portforbud i landet uten at det er gjort i samråd med parlamentet. Nå har en domstol i Haag opphevet portforbudet. Retten kom til at det ikke er en slik nødssituasjon at det gir mulighet til å innføre portforbud. Dette skriver avisa De Telegraaf.

Regjeringa ba domstolen om å utsette domsavsigelsen, men den henstillinga ble avvist. Sjøl om regjeringa anker avgjørelsen vil det ikke ha oppsettende virkning: Portforbudet må oppheves umiddelbart.

Retten tviler også på nytten av portforbudet. I følge uttalelsen må det settes ‘alvorlige spørsmålstegn’ ved forbudet. «Det er også viktig at pandemien allerede har vart i nesten et år, og det er anerkjent at trykket på helsevesenet for øyeblikket er mindre enn det har vært før.»

I følge den foreløpige dommen i Haag utgjør portforbudet en omfattende inngrep i retten til fri bevegelse og privatliv. Dessuten begrenser loven blant annet retten til forsamlings- og demonstrasjonsfrihet.

Anke tatt til følge i siste liten

Regjeringen anket dommen fra distriktsdomstolen i Haag, skriver VG. På fredag skal anken behandles i en høyere rettsinstans. I påvente av ankebehandlingen ba regjeringen om en høring for å opprettholde portforbudet frem til da.

Myndighetene ba om en midlertidig oppheving av dommen, frem til anken er ferdigbehandlet.

Denne gangen fikk myndighetene medhold og portforbudet opprettholdes i til anken er behandlet. Retten mener at myndighetenes argumenter veier tyngre enn tiltaksmotstandernes argumenter.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelLov i Nevada vil tillate teknoselskaper å etablere lokale regjeringer
Neste artikkel«To woke, or not to woke?»