Bombe: Belgisk domstol slår fast at det er grunnlovsstridig å tvinge folk til å gå med maske

0
Illustrasjon: Shutterstock

I Brussel har en domstol frikjent en mann som var stilt for retten for ikke å ha gått med maske på offentlig sted. Årsaken til frifinnelsen: Dommeren slo fast at maskepåbudet er grunnlovsstridig. Intet mindre! Dette skriver den belgiske avisa SudInfo.be.

Saka går tilbake til 9. august 2020 og det var ved slakteriene i Anderlecht at en mann sammen med flere andre ble tiltalt for å ha brutt en lov vedtatt ved ministerdekret 30. juni samme år. Saka kom opp for politidomstolen i Brussel og retten erklærte at dette lovpålegget var grunnlovsstridig, og dermed frikjente mannen. Dommen kan komme til å skape presendens. På den andre sida har statsadvokaten mulighet til å anke den innen 30 dager.

Kommentar:

Hele Europa, inkludert Norge, styres nå av unntakslover. Grunnlover og menneskerettigheter, barnekonvensjonen og en rekke andre internasjonale konvensjoner og rettigheter er satt til side. Dette regimet, som åpenbart er påført oss av sterke internasjonale krefter, er et ulovlig og kriminelt regime. Våre grunnleggende rettigheter som mennesker og borgere er satt til side, og det har man kunnet gjøre fordi man døgnet rundt har skapt så mye frykt, at folk godtar det meste.

Det er på tide at man samler seg, både nasjonalt og internasjonalt, og tar et oppgjør med disse grove bruddene på våre grunnleggende rettigheter. Det er for eksempel opplagt at regimet til Erna Solberg har brutt Grunnloven og en serie andre lover og konvensjoner. Det er på tide at vi også i Norge mobiliserer mot dem tar dem til retten. Det finnes jurister som har forstått dette svært klart. Det vi trenger er å bygge nok styrke til å ta ut en prøvesak mot regjeringa.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.