Høyreekstremisme – hva er det?

61

Av Rolf Galgerud, tidligere leder av Heismontørenes Fagforening.

I debatten omkring Covid-19 tiltakene møter en ofte påstanden om at motstanderne mot tiltakene er høyreekstremister eller i beste fall i allianse med disse.

Hva er egentlig en høyreekstremist – og hva vil han med sin ekstremisme?

Og hvorfor møtes en hærskare av verdens rikeste og mektigste hvert år i Davos?

* Hva har de som møtes i Davos (WEF) til felles? Svaret er: Arbeidere, millioner av arbeidere, som  skaffer dem deres rikdom.

* Hva er så tema for deres drøftelser?

* Og hva er målet?

Hvorfor bruker omtrent alle verdens mektigste tid på å møtes – år etter år? De bruker neppe tid på noe som de ikke regner med å tjene på. Svaret på dette har lederen av WEF, Klaus Schwab, gitt. Hans svar er: «The Great RESET». Og anledningen til å kunne oppnå denne gjenstarten er «Covid-19», sier han. Og dette sier han åpent i visshet om at han har kontroll over de dominerende media i verden, statsledere og politikere, WHO og FN, samt, som han sier: «Menneskenes frykt for eget liv og egen helse er vårt kraftigste våpen».

Schwab har i sine bøker skildret det samfunnet som skal reise seg etter at den nåværende økonomien er knust (derfor alle nedstengingene). Likheten mellom hans samfunn og Mussolinis fascisme er slående. Det som mangler er Føreren. Fagforeninger skal bort. De ansatte skal være delaktig, («stakeholder») ansvarlig ovenfor miljø og samfunn for bedriftens virksomhet (uten at det er presisert hvordan). Det ville bli et samfunn som også ville ha svært mange likheter med dagens Kina.

Quisling forsøkte noe liknende i Norge i 1942 med at Norsk Arbeidsgiverforening og Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon skulle tvangmessig slåes sammen, men han måtte trekke forslaget tilbake p.g.a. den massive motstanden i fagbevegelsen og fordi tyskerne, som på den tiden håpet på en form for samarbeid, ønsket ikke å provosere til konflikt.

I følge Schwab skal de multinasjonale selskapene gå opp i en enhet med det offentlige. Gjennom denne enhet skal da samfunnet styres. Nasjonalstatene skal bort.  Sagt med andre ord; kapitalen skal sitte med labben nede i honningkrukka, arbeiderne skal ta imot det de får, og partiene er overflødige.

For meg er dette høyreekstremisme.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Slangen Slangen says:

  Kall WEF gjerne høgreekstremisme, amerikanske respektable republikananar kallar det venstreekstremisme, eg kallar det moderne fascisme. Norge har bidratt med to tidlegare utanriksministrar frå AP og H, som adm.dir. Sanninga er at folk ikkje lenger ser forskjell på demokrati og diktatur. Er det fake news som har tatt styringa?

 2. Avatar for Magnus Magnus says:

  Høyreorienterte folk kaller ofte globalismen venstreekstrem eller kommunistisk, mens venstreorienterte folk kaller den høyreekstrem eller fascistisk/nazistisk. Dette gjør det vanskeligere å stå sammen mot globalismen, siden det blir en splittelse mellom motstanderne.
  Man burde derfor kun kalle det globalisme, og ikke forsøke å skyve den verken over på høyre eller venstre side. Høyrefolk og venstrefolk burde heller gå sammen og kjempe mot globalismen i fellesskap. Hva slags politikk vi skal ha etter globalismen er nedkjempet, får vi heller la flertallet bestemme.

 3. Avatar for aford aford says:

  Her er vi helt på linje. Jeg vet ikke hva som klør mest; stengingen av kontoene eller venstresidas stilltiende velsignelse av samme. Men klør intenst gjør begge deler. Og hvor dumme går det an å bli. Selvfølgelig vil sånt kunne ramme dem som i dag sitter stille og later som ingenting også.

 4. Avatar for aford aford says:

  Litt på siden, men artikkelforfatter Galgerud er fhv. leder for heismontørene. Av Heismontørenes Fagforenings historie kan man lære mye nyttig, og jeg har ganske mye respekt for deres arbeid for å sikre sine medlemmers optimale lønns- og arbeidsvilkår - som sådan. Men vi kommer vel ikke helt bort fra at dette er en veldig spesiell fagforening, som i mangt og meget pleide å ligne ganske mye på et lett utvidet familiedynasti registrert som fagforening. Og tydelig markert solidaritet med andre faglige grupper har det vel vært heller skrint med? Det overordnede har vel heller vært å opprettholde egen fagforenings eksklusivitet og særstilling.

 5. Av det som har kommet fra WEF og Schwab og andre fra eliten opp igjennom tidene, tegner det seg et tydelig bilde av NWO. New World Order betyr at kapitalen tar over styringen som tidligere folkevalgte regjeringer har hatt, og at eierskap av landressurser og infrastruktur som tidligere har tilhørt nasjonal-stater og landenes folk har blitt overtatt av kapitalen. Dette er globalismen som leder til NWO.

  Dette oppkjøpet og privatiseringen har pågått i mange tiår i mange land, og storkapitalens konstruerte korona-krise har gjort at forgjeldingen av landene vanskelig eller umulig kan betales tilbake, og det gjør at bankkartellene som eier gjelden nå kan innføre et nytt økonomisk system med kontantfritt samfunn, digital valuta og borgerlønn som de vil.

  De vil som kreditor og eier av statsgjelden ta styringen formelt. Den globale storkapitalen vil ikke ha landegrenser og nasjonalstater, for at kapital og arbeidskraft skal kunne flyte fritt, og alle sosiale rettigheter skal privatiseres, for å ikke være til utgift for kapitalen.

  Slaveklassen og andre under herskerklassen og deres styringsklasse får en utmålt gradert borgerlønn til et eksistensminimum, de som får leve får den minimum utdanning, bolig og helsestell som er nødvendig for det arbeidet som herskerklassen vil de skal utføre der herskerklassen vil ha dem. Slaveklassen vil bli forvaltet, og når individet ikke er profitabelt lenger vil det bli “ryddet vekk”.

  Det er bare de som har råd til det som kan bli gamle i NWO, de som kan betale for helsestell og sosiale forsikringer. Opposisjon som denne nettavisen blir ikke tillatt, verdens befolkning får bare en kilde til informasjon, og en slaveklasse med chip-implantat og gjort føyelige av GMO-DNA injeksjoner vil ikke opponere.

 6. Uansett uenigheter om ting, et riktig Godt Nytt År til deg og alle her! :sparkler: :sparkles: :tada: :confetti_ball: :champagne: :champagne: :clinking_glasses: :wine_glass: :cocktail: .

 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  Er det ikke da lettere å få partiene til å konkurrere seg frem til et endret standpunkt? Jeg vet egentlig at det ikke er sant, men en god arbeidshypotese er at politikere er psykopater som mener hva som lønner seg for partiet og dem personlig, og da kan man få endret hva de mener om man kan endre på hva det lønner seg å mene.

  Godt nytt år alle sammen.

 8. Avatar for tjatta tjatta says:

  Dere også. Hipp hurra.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

53 flere kommentarer

Deltakere