Høyreekstremisme – hva er det?

0

Av Rolf Galgerud, tidligere leder av Heismontørenes Fagforening.

I debatten omkring Covid-19 tiltakene møter en ofte påstanden om at motstanderne mot tiltakene er høyreekstremister eller i beste fall i allianse med disse.

Hva er egentlig en høyreekstremist – og hva vil han med sin ekstremisme?

Og hvorfor møtes en hærskare av verdens rikeste og mektigste hvert år i Davos?

* Hva har de som møtes i Davos (WEF) til felles? Svaret er: Arbeidere, millioner av arbeidere, som  skaffer dem deres rikdom.

* Hva er så tema for deres drøftelser?

* Og hva er målet?

Hvorfor bruker omtrent alle verdens mektigste tid på å møtes – år etter år? De bruker neppe tid på noe som de ikke regner med å tjene på. Svaret på dette har lederen av WEF, Klaus Schwab, gitt. Hans svar er: «The Great RESET». Og anledningen til å kunne oppnå denne gjenstarten er «Covid-19», sier han. Og dette sier han åpent i visshet om at han har kontroll over de dominerende media i verden, statsledere og politikere, WHO og FN, samt, som han sier: «Menneskenes frykt for eget liv og egen helse er vårt kraftigste våpen».

Schwab har i sine bøker skildret det samfunnet som skal reise seg etter at den nåværende økonomien er knust (derfor alle nedstengingene). Likheten mellom hans samfunn og Mussolinis fascisme er slående. Det som mangler er Føreren. Fagforeninger skal bort. De ansatte skal være delaktig, («stakeholder») ansvarlig ovenfor miljø og samfunn for bedriftens virksomhet (uten at det er presisert hvordan). Det ville bli et samfunn som også ville ha svært mange likheter med dagens Kina.

Quisling forsøkte noe liknende i Norge i 1942 med at Norsk Arbeidsgiverforening og Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon skulle tvangmessig slåes sammen, men han måtte trekke forslaget tilbake p.g.a. den massive motstanden i fagbevegelsen og fordi tyskerne, som på den tiden håpet på en form for samarbeid, ønsket ikke å provosere til konflikt.

I følge Schwab skal de multinasjonale selskapene gå opp i en enhet med det offentlige. Gjennom denne enhet skal da samfunnet styres. Nasjonalstatene skal bort.  Sagt med andre ord; kapitalen skal sitte med labben nede i honningkrukka, arbeiderne skal ta imot det de får, og partiene er overflødige.

For meg er dette høyreekstremisme.

Forrige artikkelI østerled dit veiene møtes. Et forsøk på å forstå Kasakhstan.
Neste artikkelStorebror kupper koronajulen