Danske leger tar avstand fra koronapolitikken

22
Shutterstock

Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19:  

Fra et sundhedsfagligt perspektiv stiller vi os uforstående overfor de lovindgreb, som regeringen og folketinget har foretaget i forbindelse med det aktuelle udbrud af Covid-19. Vi er bekymrede for de sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, som indgrebene har i forhold til befolkningens generelle trivsel og vores rettigheder som mennesker. Vi oplever, at de indgreb, der er foretaget, hviler på et meget spinkelt sundhedsfagligt grundlag, og at alvoren i det aktuelle udbrud af Covid-19 ikke står mål med konsekvenserne af indgrebene.

Vi oplever, at disse indgreb har ført til en sygeliggørelse af raske mennesker og har skabt angst og splittelse i befolkningen.

Konsekvenserne af indgrebene, som regeringen og folketinget har indført, er ude af proportioner og gør mere skade end gavn for os alle sammen som enkeltpersoner, for sundhedsvæsenet og for det danske samfund som helhed. Vi mener, at restriktionerne og indgrebene bør ophæves øjeblikkeligt, så vi igen kan få et trygt og velfungerende samfund.

I øvrigt mener vi, at det er uetisk at fratage selvstændigt tænkende, følende og medfølende mennesker retten til at leve og dø, som vi hver især måtte ønske det, herunder at fravælge en given behandlingsform. Derfor tager vi afstand fra tvangsaspekterne i hasteloven og fra udkastet til den nye epidemilov (1).

Følgende ligger til grund for vores erklæring:  

1: Der er ikke og har aldrig været nogen sundhedsfaglige myndigheder, der har anbefalet nedlukning af landet og indgreb i Grundloven og i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Tværtimod har direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, advaret mod nedlukning og indgreb i forsamlingsfriheden (2).

2: Sundhedsstyrelsens rolle:
Departementschef bad Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, om at «forlade ansvaret for proportionalitet». Med de ord blev Søren Brostrøm bedt om at tilsidesætte sin faglighed som embedsmand, mener professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Jes Søgaard. Det er skrevet i bydeform, så det er ikke et høfligt forslag, men en ordre, at Søren Brostrøm skal forlade proportionalitetsprincippet, som er noget af det vigtigste i embedsmænds faglighed. Det handler om, at man altid skal opveje konsekvenserne af en given handling over for handlingens effekt. For eksempel omkostningerne ved at lukke et samfund ned for at bringe antallet af kontakter i befolkningen ned og dermed undgå smittespredning. Det betyder jo, at der er en masse aktiviteter i samfundet, som vi gerne vil have, sættes på pause. For eksempel i sundhedsvæsenet, hvor operationer og behandlinger udskydes. Men det kan også være samfundsøkonomiske konsekvenser bredt forstået eller frihedsrettigheder. Den slags afvejninger skal embedsmænd lave. Det er normalt det, vi forstår ved faglighed i embedsværket,« siger Jes Søgaard (3).

3: Dødeligheden for Covid-19 er lav i forhold til, hvad vi normalt anser for værende håndtérbart og acceptabelt i en influenzaepidemi:  

Statens Seruminstitut: Influenza i sæsonen 2017/2018: Estimeret dødelighed relateret til Influenza: 2.822 døde eller 48,8 døde pr. 100.000 indbyggere (4).

Covid-19: Antal døde i relation til Covid-19 pr. 5. oktober 2020: 659 døde eller 11,4 døde pr. 100.000 indbyggere (5).

4: Gennemsnitsalderen for dem, der er døde med Covid-19, er et år højere end den gennemsnitlige levealder i befolkningen, nemlig 82, og risikofaktorerne ligner de risikofaktorer, som man ser ved forløb med influenza og lungebetændelse (6).

5: Både Sundhedsstyrelsen og flere sundhedsøkonomer har siden midt i marts vurderet, at det danske sundhedsvæsen ville være tilstrækkelig rustet til at håndtere Covid-19, selv i det værst tænkelige scenarie, hvor op til 2.900 smittede ville få behov for respirator-behandling i løbet af en periode på tre måneder (svarende til 866 respirator-pladser) (7).

6: Der er ikke fremlagt tilstrækkelig argumentation for behovet for og brugen af PCR-test i det store og ressourcekrævende omfang, det sker nu.  

7: Regeringens corona-politik har indtil videre kostet samfundet op mod 207 milliarder kroner (8). 

8: Sundhedsstyrelsen har i en mail til Ældre- og Sundhedsministeriet af 14. februar 2020 efter drøftelse med og samlet tilslutning fra Statens Serum Institut, Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsens sagkyndige i infektionsmedicin, vurderet følgende:

På den baggrund finder Sundhedsstyrelsen, at den nye COVID-19 bedst kan sammenlignes med sygdomme opstillet på epidemilovens liste B, særligt ”Influenza, præpandemisk alarmperiode”, mens det samtidig ikke kan indstilles at sygdommen opføres på liste A, da sygdommens alvorlighed m.v. ikke kan berettige at COVID-19 betegnes som alment farlig. Sundhedsstyrelsen finder dog samtidigt, at den nye COVID-19-sygdoms pandemiske potentiale berettiger til at sygdommen opføres på liste B.” (9)

Kildehenvisninger:  

1) Berlingske, 7. okt. 2020 https://www.berlingske.dk/politik/laekket-udkast-til-ny-epidemilov-afsloerer-helt-ny-magtbefoejelse-til

2) TV2 Østjylland, 25. maj 2020  https://www.tv2ostjylland.dk/tv2dk/brostroem-advarede-1-marts-mod-stor-nedlukning

3) Berlingste, 29.maj 2020
https://www.berlingske.dk/danmark/sundhedsoekonom-om-besked-til-brostroem-den-er-grim-den-her

4) Statens Seruminstitut https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/i/influenzasaesonen—opgoerelse-over-sygdomsforekomst-2018-19

5) Danmarks Statistik https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal

6) Statens Seruminstitut https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/9500-danske-covid-19-patienter-kortlagt-for-forste-gang

7) Politiken, 13. marts 2020 https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7702739/Selv-i-skr%C3%A6kscenariet-vil-Danmark-have-respiratorer-nok-til-at-behandle-kritisk-syge-coronapatienter

8) Finansministeriet, 28. april 2020 https://www.berlingske.dk/oekonomi/coronakrisen-har-slaaet-et-kaempe-hul-i-statskassen-nu-skal-nicolai

9) Aktindsigt fra Sundhedsstyrelsen, kan fremvises på anmodning.

Initiativgruppe: 

Christian Akim Jacobsen, Dr.med., Specialeansvarlig overlæge,
FAM, Sygehus Sønderjylland.

Jørn Bech Laursen Dr.med, Ph.D. Privaltpraktiserende speciallæge i internmedicin og kardiologi, Charlottenlund. 

Mette Maja Mouritsen. Speciallæge i almen medicin, Hillerød

Kim Varming. Speciallæge i klinisk immunologi, Aalborg.

Skriv under oppropet her

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Gult kort!
  Ingen har lykkes, hverken å isolere viruset, lage en test som funker, eller kommet med håndfaste bevis på hvor og hvem som slapp det ut.
  Det vi vet, er at Anthony Fauci betalte et par tre millioner USD til et kategori 4 laboratorium i Kina.

 2. Hvorfor informerer ikke FHI og Helsemyndighetene, som fyller halve Dagsrevyen hver dag med Corona, hvordan vi på egen hånd kan stimulere Immunforsvaret, som er første front mot alle bakterier og virus?
  CORONA HAR INGEN TING MED HELSE Å GJØRE. DET ER REN POLITIKK.

  Og, Darwin hadde svaret lenge før vi fikk innlagt strøm og transporten foregikk med hest og kjærre.
  De største idiotene bukker under og de beste bringer sin DNA videre - uten masker, “social distancing” og vaksiner!

 3. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Er ikke det rasistisk?

  Nei, du veit det sikkert du. Jeg antar det er basert på dine egne ufeilbarlige observasjoner.

  Så du mener at Fauci står bak hele greia? Er han vår dr. Strangelove?
  Det var en ny teori- som du bør utdype, for oss som ikke har din intuisjon.

  Det er det god grunn til å lure på. Forklaringen er antakelig at ingen journalist tenker på det. Og ingen produsenter står klare til å høste fortjeneste. De var jo ikke kjent for å prioritere rett før koronaen, heller.

 4. Steigans redegjørelse burde bli ønsket velkommen av de fleste!
  Spesielt i forhold til at vi innen kort tid kommer til å bli tvunget til å ta en vaksine basert på en ny teknologi, som vil endre vår DNA, mot et virus, der 99,9% overlever.

 5. Northern_ Light skrev om situasjonen for de fattige :

  "På Filippinene har skolene vært stengt i flere måneder, og klasserom-undervisning er utsatt mange steder offisielt til 24 August. De skal også begynne med online undervisning i August, for å unngå “face to face tuition”, noe som stenger mange barn ute fra familier som ikke har pc med Internett-tilgang, og det er mange på Filippinene. De mister reelt et skoleår. Og skolemåltidet er ofte det eneste måltidet mange barn i Filippinene får hver dag.

  Hvordan skal Filippinene kunne betale tilbake sine lån til Verdenbanken og IMF? Koronalånet på 1.25 Milliarder dollar kommer på toppen av andre lån. En stor økning i gjeldsbyrden til utviklingsland er et resultat av den konstruerte krisen, og gir WB og IMF politisk makt over landene. Den store økningen i gjeldsbyrden for fattige land under korona sementerer maktposisjonen for storkapitalen."

 6. Greit nok, vi kan vel tillate oss litt skadefryd i blant. Men nedsmeltningen som måtte skje blant alle verdens materialister er som følge av at en stor majoritet av menneskeheten blir (enda mer) trollbundet inn en temmet tilværelse, med færre muligheter til selvbestemmelse over egen kropp og liv, og med en større konsentrasjon av makt hos de herskende, samt med flere mennesker som blir totalt avhengig av stat og storbedrifter. Jeg skjønner ikke hva det er å rope hurra for, er du tjent med en økt grad av hjelpesløshet rundt deg?

 7. Avatar for K11 K11 says:

  Jeg ser, i kommentarfeltene hos de fleste norske medier, at det fortsatt tilsynelatende er massiv støtte for kraftig innstramming av restriksjonene. Mulig noe av “støtten” egentlig skyldes at betalte påvirkningsagenter (såkalte shills) drar opinionen i den retningen, men jeg har inntrykk av at folk flest nå lever i dyp frykt, og at de ikke evner å stille spørsmål ved tiltakene, eller i det hele tatt sjekke myndighetenes egen statistikk over de fraværende dødsfallene og de koronatomme sykehusene.

  Hvis Bent Høie i morgen ba alle nordmenn om å stå på én fot og rope kykeliky for å “hindre videre smitteøkning”, ville folk flest ikke satt spørsmålstegn ved tiltaket, men heller spurt: “Hvor høyt skal vi rope? Hvor lenge skal vi stå?”

  Det er omtrent dette nivået nordmenns servilitet er på nå. Skremmende få er i stand til å tenke selv og tenke logisk. Og omtrent like få sjekker statistikken over dødsfall og innleggelser, selv om den, enn så lenge, er lett tilgjengelig. (Men riktignok ikke tilgjengelig i flesteparten av tabloidene, påfallende nok.)

  Med et så underdanig folk som så ukritisk sluker alt som kommer fra Bent Høie og resten av regimet, er det uforståelig at ikke Erna setter inn enda mye hardere tiltak for å få fortgang i Agenda 21-arbeidet her til lands. Hvis hun fortsetter i dette trege tempoet, tar det vel minst et par uker før hun innfører portforbud, og minst et par måneder før hun sender dissidentene i konsentrasjonsleir.

 8. Avatar for Joso Joso says:

  Du får undersøke om det boostet kreativiteten til åndsmennesker som satt bak stengte grenser i warzawapakt-landene i den kalde krigen. Personlig foretrekker jeg å ha det åpne sinnet sammen med åpne grenser.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

14 flere kommentarer

Deltakere