Hvor lenge vil Erna Solberg rope ulv?

24
Erna Solberg trives godt med å styre ved dekret og holde bakgrunnen for politikken hemmelig. Foto: Shutterstock

Vi får høre fra Erna Solberg og Bent Høie at «vi må må vente med ytterligere lettelser» av koronareglene. Vi får meldinger om «lokale utbrudd» og regjeringa vil fortsatt «vente med å åpne for mer enn 200 personer på arrangementer, og å åpne for breddeidretten for voksne.» Regjeringa vil også fortsette med å anbefale bruk av «munnbind på buss, trikk og bane i Oslo og til og fra Oslo når det ikke er mulig å holde én meters avstand.«

Dette høres jo utvilsomt dramatisk ut. Men hva sier tallene? Hva er faktagrunnlaget for denne politikken?

Nye tilfeller

Det er utvilsomt registrert nye tilfeller av koronasmitte. Grafen fra Worldometer svarer til tallene fra regjeringa, og ser slik ut fram til 2. september 2020, og det kan jo se ut som en bølge:

Innlagte på sjukehus

Her ser det jo virkelig ut som om det er en alvorlig nye bølge på vei. Men hvor farlig er denne «bølgen»? La oss se på innlagte på sjukehus, på intensiv og i respirator, som burde være kriterier på alvorlighetsgraden:

Kilde: VGs koronasider

3. september var det 13 innlagte på sjukehus, 0 på intensiv og 0 på respirator. På det meste var det 340 innlagte på sjukehus, mens det i influensasesongen 2017–18 var 470 på det meste ifølge FHI.

Dødsfall

Og hvor mange dør av «koronarelaterte årsaker» som det heter nå?

Ifølge Worldometer er det dødd 9 mennesker av «koronarelaterte årsaker» i Norge fra 1. august til 3. september.

Ifølge dødsårsakregisteret som vedlikeholdes av FHI dør det omtrent 2900 mennesker av ulike sjukdommer i august hvert år. De døde av «koronarelaterte sjuksommer» i august 2020 utgjør altså ca. 3 promille av alle som har dødd av sjukdom i august i år.

Da gjenstår spørsmålet: Er dette virkelig å betrakte som en bølge? Er dette virkelig god nok grunn til å opprettholde et unntaksregime, der grunnlovfestede rettigheter settes til side og man kveler norsk økonomi, kultur og samfunnsliv?

Og hvis 13 innlagte på sjukehus og 9 døde i løpet av en måned er tilstrekkelig til å opprettholde dette unntaksregimet, vil vi da noen gang komme tilbake til normalen?

NB: Alle data i denne artikkelen er hentet fra de samme kildene som regjeringa bruker når den fatter sine beslutninger og gir sine direktiver.


Vil du være med på å utvikle den kritiske og uavhengige journalistikken? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for K11 K11 says:

  Tilhengere av koronanedstengning pleier å si at det tar ca to uker fra man blir smittet til man eventuelt blir alvorlig syk og innlagt på sykehus. Men nå har det vært en markant økning i smitten i mange uker, og tallet på innleggelser har vært stabilt eller svakt fallende, slik at det nå er rundt ti innlagte, og ca null i respirator.

  Et annet argument er at de smittede nå angivelig er unge folk, som blir mindre syke enn de eldre, og at tallet på innleggelser derfor ikke har økt, på tross av smitteøkning. Men siden smitten har økt i mange uker nå, og flesteparten av de unge nødvendigvis har foreldre og eldre slektninger som de har kontakt med, burde man forvente å se ihvertfall en liten økning i tallet på innleggelser. Det gjør man imidlertid ikke, tvert imot.

  I mars forberedte helsevesenet seg på storinnrykk av pasienter, men det kom aldri. Helsevesenet var aldri i nærheten av å bli overbelastet. Og nå er belastningen så liten at pandemiposter avvikles.

  Og for å virkelig understreke hvor bisarr og ulogisk myndighetenes håndtering er, legges pandemiposter ned i byer hvor skoler og fritidstilbud SAMTIDIG stenges (preventivt) pga en påstått smitteøkning. Dette gjelder bl.a. Hamar med omegn.

  Delstaten Victoria i Australia har forøvrig færre smittede enn Norge, og her er tiltakene der:

  Legg forøvrig merke til politietatens logo (invertert pentagram), samt hvor mange de følger på Twitter.
  Hvis tallet 322 ikke ringer noen bjeller, anbefaler jeg en kikk på logoen til Skull & Bones.

 2. Den manglende vurderingen av corona opp mot annen sykdom og død hos helsemyndigheter, politikere og presse er avslørende. Det minner om en kampanje og har likheter med religioners historiske innflytelse i samfunn der frykten har vært brukt til å styre folks atferd.

  Da knapt noen lenger blir alvorlig syke i Norge med corona er fokuset nå på telling av smittede blant folk som knapt opplever sykdom. Smittetesting framstår nærmest som den nye oljen ?

  Effekten av at myndighetene har fått med seg mange på det som vel kan sees på som unødvendig selvskading blir interessant å følge. Hvordan oppleves det å hoppe ut av corona"sekten"?

 3. Avatar for Enebak Enebak says:

  Jeg spurte 31. august i år Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging om hvor mange selvmord som hittil i år er registrert i databasen “Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling”.

  Da fikk jeg følgende svar: "Vi går ikke ut med tentative tall. Tallene for 2020 publiseres medio 2022."

  Jeg prøvde å argumentere med at antall registreringer pr. dags dato er et tall som aldri kommer til å endre seg og på ingen måte er tentativt. Svaret ble da: “Antall personer registrert i databasen er sensitive data som ikke nødvendigvis utleveres.”

  Vi får ikke lov til å vurdere korona opp mot annen sykdom og død. Dødstallene for andre lidelser enn covid-19 er hemmelige frem til 2022.

 4. Avatar for Enebak Enebak says:

  Det kanskje mest interessante med influensasesongen 2017/‐18 er at det bare var 142.092 nordmenn som ble smittet av influensa. Likevel havnet det 7.600 på sykehus med influensa og 1.400 (18,5٪) døde.

  En nasjonal katastrofe med dødstall vi ikke har sett siden 2. verdenskrig rullet seg ut foran øynene våre, tilsynelatende uten at noen reagerte. Hvorfor var det ingen som ropte på lockdown for to år siden? Vi hørte ikke ett ord om smittevern! Folk døde som fluer, men det var ingen som snakket om å påby munnbind.

  Tenk hvor mange som helt unødvendig måtte lide en grusom død vinteren 2017/-18 fordi regjeringen ikke stengte landet?

 5. Avatar for tjatta tjatta says:

  Artig at selvmordstall holdes hemmelig i to år mens kovid dekkes av en samlet presse på timesbasis

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

16 flere kommentarer

Deltakere