Hva er Strong Cities Network og hvorfor er Oslo med der?

0
Foto: Strong Cities Network

Det finnes et globalt nettverk som kalles Strong Cities Network og som omfatter minst 140 byer i 45 land. De sier om seg sjøl at de «utvikler samarbeid mellom ordførere, politiske aktører og frontlinjeteam for å takle polarisering, hat og vold i lokalsamfunn i alle større globale regioner. Nettverket katalyserer, inspirerer og mangedobler samfunnssentrerte tilnærminger og handlinger for å motvirke voldelig ekstremisme gjennom læring fra likemenn og ekspertopplæring.»

Hva er disse «sterke byene»?

Vi noterer oss at Oslo og Kristiansand er de norske medlemmene av nettverket, så derfor spurte vi Erna Ansnes som er seksjonssjef for Internasjonalt kontor for byrådslederen i Oslo.

Hun svarer følgende i en vennlig epost til steigan.no:

Strong Cities Network

Strong Cities Network (SCN) ble etablert i september 2015 etter initiativ fra president Obama og det amerikanske State Department, som har vært pådriver og stått for finansieringen av nettverket. Det er opprettet en politisk styringskomité med 26 byer fra hele verden, og Oslo ved byrådsleder har fått plass i styringskomiteen siden 2015. Ca. 120 byer fra hele verden er medlem i nettverket, blant annet København, Stockholm, London, Berlin, Paris og New York.

SNC har som målsetting å:

– Koble byer for å dele kunnskap og erfaringer i det forebyggende arbeidet mot voldelig ekstremisme

– Representere en stemme for byer overfor nasjonalt og internasjonalt nivå

– Bygge internasjonale partnerskap gjennom by-til-by-utvekslingsprogram

–  Styrke byers utvikling av strategier og kapasitet i det forebyggende arbeidet

– Informere og øke bevisstheten om eksisterende politikk, programmer og praksis gjennom et online verktøy.

– Innovere – bidra til nye og innovative prosjekter gjennom en tilskuddsordning.

US State Department har valgt  Institute for Strategic Dialogue i London som sekretariat for Strong Cities Network. ISD har lang erfaring med internasjonalt arbeid knyttet til radikalisering og ekstremisme. Frem til 2018 har det vært arrangert en årlig konferanse med påfølgende styringsgruppemøte. Fra 2018 – 2020 har det ikke vært arrangert årskonferanse. Forrige byrådsleder Stian Berger Røsland deltok på det første offisielle styringsgruppemøtet i New York høsten 2015. I de påfølgende årene har Oslo kommune deltatt med administrative deltakere.

Hva er Institute for Strategic Dialogue?

Dette er meget interessante opplysninger. Strong Cities Network er altså opprettet på initiativ fra USAs utenriksdepartement etter initiativ fra Barack Obama og Institute for Strategic Dialogue er deres faktiske sekretariat og administrasjon. Svaret fra Ansnes viser også at det er store politiske saker dette nettverket skal drive med. De skal utvikle strategier, programmer, verktøy, prosjekter og praksis seg i mellom. Og det går tydeligvis helt på sida av nasjonale myndigheter. Det er ISD i London som skal utvikle, forvalte og spre alt dette. Derfor blir det interessant å se på hva ISD er for noe.

ISD presenterer seg sjøl slik. De sier at de «gir strategisk rådgivning, politisk støtte og opplæring til over 44 regjeringer og 120 byer over hele verden, og gir ekspertise og beste praksis til beslutningstakere og utøvere.» De har også noe som kalles Policy Planners Network (PPN), som sier seg å være «et mellomstatlig nettverk som har som mål å forbedre politikk og praksis for å motvirke ekstremisme og radikalisering.»

Hvis vi skal ta ISD på deres ord, skal de altså være et overnasjonalt rådgivningsorgan som ikke bare lager strategier, programmer, politikk og verktøy for byer, men også for enkelte stater, deriblant Norge.

Kreftene bak ISD

Vi ser mer hva ISD står for når vi ser hvem som er deres partnere, og det er blant annet fra

Privat sektor:

Facebook
Google
Twitter
Microsoft

Stiftelser

Asia Foundation
British Council
Carnegie Corporation NY
Eranda Foundation (Rothschild)
Gen Next Foundation
Open Society Foundations (George Soros)
Robert Bosch Stiftung
Vodafone Foundation

Regjeringer

Det er en nokså spesiell samling regjeringer som deltar i ISD, for bortsett fra Norden ved Danmark, Sverige, Finland og Norge finner vi følgende:

Nederland, EU, Tyskland, Canada, Storbritannia ved UK Home Office og UK Foreign Office, og USA ved US State Department.

Tenketanker

Brookings Institution
Bangladesh Enterprise Institute
Chatham House
ICSR The International Centre for the Study of Radicalisation
LSE Arena London School of Economics
RUSI The Royal United Services Institute

Vestlig etterretning og milliardærer

Bare denne partnerlista viser at ISD og dermed Strong Cities Network er styrt og veiledet av sentrale aktører blant verdens milliardærer samt stiftelser og organer som har en meget lang tradisjon i å bistå vestlig imperialisme og etterretning.

I artikkelen Lekkede Syria-dokumenter avslører den massive vestlige propagandakampanjen viser vi blant annet hvordan UK Home Office og UK Foreign Office har styrt propagandakrigen mot Syria.

I tillegg til dette har de treningsprogrammer for ungdom og aktivister og sier at de allerede har trent opp 32.000 aktivister i 40 land. Og de har naturligvis allerede lagd retningslinjer for hvordan politikerne i Strong Cities skal reagere på covid-19.

Vi spurte Erna Ansnes i Oslo kommune om de hadde diskutert eller problematisert at ISD er veldig nært knyttet til amerikansk og britisk etterretning og tenketanker som tradisjonelt har samarbeidet mye med både det militære og med etterretningstjenestene.

Til det svarte hun: «Oslo er ikke kjent med de forhold du nevner, og det har heller ikke vært diskutert.«

Vi er overbevist om at dette stemmer. Det sannsynlige er at den politiske ledelsen i Oslo har latt seg blende av Obama og US State Department og muligheten for å være med i et flashy internasjonalt nettverk. Derfor er vi også helt overbevist om at den politiske ledelsen i Oslo vil sluke rått alt som kommer av strategier, programmer, politikk og verktøy derfra.

Noen burde undersøke lovligheten av at norske byer underkaster seg mektige ekstranasjonale nettverk som ISD. Det kan til og med være grunnlovsstridig. Bypolitikere i Oslo og Kristiansand bør opplagt ta opp dette medlemskapet til en ytterst kritisk granskning.


Forrige artikkelHøringssvar til regjeringas forslag om forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret
Neste artikkelDen banale vondskap
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).