Hva er Strong Cities Network og hvorfor er Oslo med der?

15
Foto: Strong Cities Network

Det finnes et globalt nettverk som kalles Strong Cities Network og som omfatter minst 140 byer i 45 land. De sier om seg sjøl at de «utvikler samarbeid mellom ordførere, politiske aktører og frontlinjeteam for å takle polarisering, hat og vold i lokalsamfunn i alle større globale regioner. Nettverket katalyserer, inspirerer og mangedobler samfunnssentrerte tilnærminger og handlinger for å motvirke voldelig ekstremisme gjennom læring fra likemenn og ekspertopplæring.»

Hva er disse «sterke byene»?

Vi noterer oss at Oslo og Kristiansand er de norske medlemmene av nettverket, så derfor spurte vi Erna Ansnes som er seksjonssjef for Internasjonalt kontor for byrådslederen i Oslo.

Hun svarer følgende i en vennlig epost til steigan.no:

Strong Cities Network

Strong Cities Network (SCN) ble etablert i september 2015 etter initiativ fra president Obama og det amerikanske State Department, som har vært pådriver og stått for finansieringen av nettverket. Det er opprettet en politisk styringskomité med 26 byer fra hele verden, og Oslo ved byrådsleder har fått plass i styringskomiteen siden 2015. Ca. 120 byer fra hele verden er medlem i nettverket, blant annet København, Stockholm, London, Berlin, Paris og New York.

SNC har som målsetting å:

– Koble byer for å dele kunnskap og erfaringer i det forebyggende arbeidet mot voldelig ekstremisme

– Representere en stemme for byer overfor nasjonalt og internasjonalt nivå

– Bygge internasjonale partnerskap gjennom by-til-by-utvekslingsprogram

–  Styrke byers utvikling av strategier og kapasitet i det forebyggende arbeidet

– Informere og øke bevisstheten om eksisterende politikk, programmer og praksis gjennom et online verktøy.

– Innovere – bidra til nye og innovative prosjekter gjennom en tilskuddsordning.

US State Department har valgt  Institute for Strategic Dialogue i London som sekretariat for Strong Cities Network. ISD har lang erfaring med internasjonalt arbeid knyttet til radikalisering og ekstremisme. Frem til 2018 har det vært arrangert en årlig konferanse med påfølgende styringsgruppemøte. Fra 2018 – 2020 har det ikke vært arrangert årskonferanse. Forrige byrådsleder Stian Berger Røsland deltok på det første offisielle styringsgruppemøtet i New York høsten 2015. I de påfølgende årene har Oslo kommune deltatt med administrative deltakere.

Hva er Institute for Strategic Dialogue?

Dette er meget interessante opplysninger. Strong Cities Network er altså opprettet på initiativ fra USAs utenriksdepartement etter initiativ fra Barack Obama og Institute for Strategic Dialogue er deres faktiske sekretariat og administrasjon. Svaret fra Ansnes viser også at det er store politiske saker dette nettverket skal drive med. De skal utvikle strategier, programmer, verktøy, prosjekter og praksis seg i mellom. Og det går tydeligvis helt på sida av nasjonale myndigheter. Det er ISD i London som skal utvikle, forvalte og spre alt dette. Derfor blir det interessant å se på hva ISD er for noe.

ISD presenterer seg sjøl slik. De sier at de «gir strategisk rådgivning, politisk støtte og opplæring til over 44 regjeringer og 120 byer over hele verden, og gir ekspertise og beste praksis til beslutningstakere og utøvere.» De har også noe som kalles Policy Planners Network (PPN), som sier seg å være «et mellomstatlig nettverk som har som mål å forbedre politikk og praksis for å motvirke ekstremisme og radikalisering.»

Hvis vi skal ta ISD på deres ord, skal de altså være et overnasjonalt rådgivningsorgan som ikke bare lager strategier, programmer, politikk og verktøy for byer, men også for enkelte stater, deriblant Norge.

Kreftene bak ISD

Vi ser mer hva ISD står for når vi ser hvem som er deres partnere, og det er blant annet fra

Privat sektor:

Facebook
Google
Twitter
Microsoft

Stiftelser

Asia Foundation
British Council
Carnegie Corporation NY
Eranda Foundation (Rothschild)
Gen Next Foundation
Open Society Foundations (George Soros)
Robert Bosch Stiftung
Vodafone Foundation

Regjeringer

Det er en nokså spesiell samling regjeringer som deltar i ISD, for bortsett fra Norden ved Danmark, Sverige, Finland og Norge finner vi følgende:

Nederland, EU, Tyskland, Canada, Storbritannia ved UK Home Office og UK Foreign Office, og USA ved US State Department.

Tenketanker

Brookings Institution
Bangladesh Enterprise Institute
Chatham House
ICSR The International Centre for the Study of Radicalisation
LSE Arena London School of Economics
RUSI The Royal United Services Institute

Vestlig etterretning og milliardærer

Bare denne partnerlista viser at ISD og dermed Strong Cities Network er styrt og veiledet av sentrale aktører blant verdens milliardærer samt stiftelser og organer som har en meget lang tradisjon i å bistå vestlig imperialisme og etterretning.

I artikkelen Lekkede Syria-dokumenter avslører den massive vestlige propagandakampanjen viser vi blant annet hvordan UK Home Office og UK Foreign Office har styrt propagandakrigen mot Syria.

I tillegg til dette har de treningsprogrammer for ungdom og aktivister og sier at de allerede har trent opp 32.000 aktivister i 40 land. Og de har naturligvis allerede lagd retningslinjer for hvordan politikerne i Strong Cities skal reagere på covid-19.

Vi spurte Erna Ansnes i Oslo kommune om de hadde diskutert eller problematisert at ISD er veldig nært knyttet til amerikansk og britisk etterretning og tenketanker som tradisjonelt har samarbeidet mye med både det militære og med etterretningstjenestene.

Til det svarte hun: «Oslo er ikke kjent med de forhold du nevner, og det har heller ikke vært diskutert.«

Vi er overbevist om at dette stemmer. Det sannsynlige er at den politiske ledelsen i Oslo har latt seg blende av Obama og US State Department og muligheten for å være med i et flashy internasjonalt nettverk. Derfor er vi også helt overbevist om at den politiske ledelsen i Oslo vil sluke rått alt som kommer av strategier, programmer, politikk og verktøy derfra.

Noen burde undersøke lovligheten av at norske byer underkaster seg mektige ekstranasjonale nettverk som ISD. Det kan til og med være grunnlovsstridig. Bypolitikere i Oslo og Kristiansand bør opplagt ta opp dette medlemskapet til en ytterst kritisk granskning.


KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Rapper says:

  Takk for at du øker bevisstheten rundt ‘Strong Cities Network’.

  Som et eksempel er det verdt det å bli kjent med hva som foregår i delstat Victoria i Australia, som er en deltaker i nettverket. En smak av vår felles totalitære framtid?

  https://www.youtube.com/watch?v=8VXch7mULLE
 2. tjatta says:

  Åpenbart en kampanje form underminere nasjonalstatene. Mulig Erna Oslo kun er en naiv brikke i dette. Men Erna Stat jobber dag og natt for å oppløse den staten hun er satt til å lede.

 3. Strong Cities Network er et eksempel på de mange nettverkene som bygges for New World Orders Global Governance. Som FN, EU, WEF og andre overnasjonale organisasjoner fremstiller de seg som at det er for befolkningens trygghet og sikkerhet de etableres.

  Men leser en mellom linjene er det maktstrukturer som bygges for kontroll av befolkninger på siden av nasjonale regjeringer av folkevalgte. SCN kan være ment å kunne inngå i maktstrukturer som kan overta hvis nasjonale regjeringer tilsidesettes.

  SCN kan være et nettverk av styring av storbyer forberedt for FNs agenda 21 og 2030, hvor de vil samle befolkningene i metropoler verden over. Folk skal drives fra distriktene og inn til storbyer. Her i Norge ser vi det ved at landbruk og tilbud legges ned i distrikts og utkant-Norge for å få ungdom og yngre til å flytte inn til byene.

 4. FMD says:

  Ingen av de korrupte landsforræderne som kaller seg for politikere er naive brikker, de vet utmerket godt hva de er med på og hvorfor.
  De forakter folket, og som følge av det forakter de selvsagt demokrati.

 5. tjatta says:

  På lokalt nivå er det nok mange nyttige idioter. Ellers hadde det ikke vært nødvendig med propaganda

 6. Enebak says:

  Og takk til deg Rapper for videoen. Dette trenger absolutt mer fokus. Det hadde vært interessant å vite hvordan Kristiansand rota seg inn i dette.
  Kanskje de fikk det på kjøpet sammen med kunstsiloen?

 7. Mulig det er endel av en helt ny infrastruktur som bygges med sikte på nye regioner.
  Kanskje denne forfatteren vet noe ?

  “Etter at Stortinget fattet sitt tvangsvedtak, og ordførerne i Søgne og Songdalen nektet å gi
  innbyggerne svar på spørsmål han stilte dem om saksbehandlingen, bestemte han seg for å gi
  ut denne boka.”

  “Nye Kristiansand unnfanget ved voldtekt.” ( om udemokratisk sammenslåing )
  http://arebrenne.no/kommunetvang.html

  Jan Tore Sanner, ( En verden ) var kommunal- og moderniseringsminister fra 2013 til 2018.
  Rådsrepresentant i "En Verden. " der han er med.
  Siden er ikke oppdatert, for Thorvald Stoltenberg står som president, men han er jo død.
  Her møtes høyre og venstre i ønsket om en verdenslov.


  Kansje denne artikkelen også er nyttig .
  http://www.sweetliberty.org/issues/regionalism/sneaking.htm
 8. Jette1 says:

  Netop Rapper, - “totalitaere fremtid” skriver dú med rette.

  Ydermere ser man Jo I det hele, at det igen (stadig) er de gamle kolonilande, der her igen foerer sig frem paa “bedste” nazi-facon :sleepy:

  Óg ja, dette startede netop mens Obama var president óg, de maader - specielt ungé mennesker - bliver “traenet” paa, de kan desvaerre kun minde om Hitler óg Hans saakaldte “elite skoler” :sleepy:

  Jeg har gentagne gange henvist venner og kolleger, til at sé filmen “The wave” fra 1981, hvor en Amerikansk Historie laerer laver et forsoeg med sin klasse. The wave tager saa meget overhaand, at alle menneskene I den lille by dette foregaar I, er ved at myrde hinanden, blive skilt etc óg, vanviddet stopper foerst dá Historielaereren viser denne “organisation” hvem deres reelle “leder” er: Adolf Hitler!!

  Som I filmen fra1981, dá er der Jo netop ingen der lytter nú heller… :sleepy::sleepy:??

  Skal vi lige saa langt úd - eller endnu laengere - for at stoppe “Covid19 eksperimentet” - den vaerste Forbrydelse mod menneskeheden nogensinde :sleepy:!!??

  Vil óg kan menneskeheden nogensinde laere??

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

7 flere kommentarer

Deltakere