Dagens NATO-dop

15
Fotomontasje med foto fra Shutterstock
Geir Hem

Av Geir Hem.

4. september, har jeg hørt Jens Stoltenberg på frokostmøte til Civita, og jeg har hørt på pressekonferanse etter siste NATO møtet. Jeg har behov for å avreagere – eller avruses.

Frels oss fra det onde

NATO framstilles, som vanlig, som det viktigste fredsprosjektet i moderne tid, og som garantisten for fred, frihet og demokrati.

Og Jens Stoltenberg er på repeat som «frelseren». Jeg er generelt motstander av personkarakteristikker. Det er sak og innholdet som er viktig å få fram. Likevel vil jeg bruke den merkelappen nå. Fordi han er nærmest opphøyd med glorie i mediebildet, og som gjest både i debatter og underholdningsprogrammer. Men mest fordi, hvis en tar seg tid til å lytte til det faktiske innholdet i det han sier, så har det i stor grad form av en preken med et budskap (melding fra oven) med påstander, uten logisk saklig substans.

På dagnes møter sa han flere ganger «Jeg, NATO mener». Javisst er Jens Stoltenberg først og fremst talsperson for NATO. Men det virker faktisk som han er ganske bevisst på en rolle som yppersteprest.

Frelserens bud nummer 1.

«Det er en trussel mot «den frie verden og små land (som Norge) at USA trues som den dominerende stormakten.» Derfor må Kina inn i NATOs fiendebilde. Derfor satser NATO nå mer i Stillehavsregionen, og vil styrke partnerskap med Australia, New Zealand, Japan og Sør-Korea.

Dette er ikke nye toner. Men Stoltenbergs historiefortelling med henvisning til at Storbritannia tidligere hadde den rollen, og at USA har hatt den i senere tid, smaker ikke særlig godt med tanke på tidligere imperiekriger og bombetokter. Og er langt fra et utrykk for trygghet for småstater ut i fra en track record med intervensjonskriger, militær opprustning og spenning.

Bud nr. 2. Som demokratiets forvarer.

«NATO består av 30 demokratiske land og er den fremste forsvarer av demokrati, som en kjerneverdi». Ganske frynset demokratibegrep her, når Polen, Ungarn, Tyrkia med flere inkluderes i rekken som demokratiforkjempere. Husk også fengsling av journalister og sensur i flere NATO-land. Ganske frekt da å påstå at NATO er «forvarer av den frie pressen». Forøvrig også i en tid hvor Trump framstår som den største formidleren av konspirasjonsteorier og fake news.

Dagens pressekonferanse dreide seg i stor grad om NATOs fordømmelse av påståtte forgiftning av Aleksej Navalnyj, med lite skjulte anklager og krav overfor Russland. Det kom spørsmål fra en journalist om NATO faktisk hadde mandat til å gå så sterkt ut, siden dette var noe som hadde skjedd i Russland overfor en Russisk borger. Svaret var tydelig. «Det er uttrykk for et brudd med NATOs kjerneverdier og demokrati. Derfor er det en NATO-anliggende».

Dette er en utvidet tolkning av «out-of-area» strategien til NATO. Som altså ikke bare dreier seg om å operere utenfor Nord-Atlanteren, men selv å påta seg en mini FN-rolle og fungere som verdenspoliti. Ikke noe nytt, men ganske utilslørt tale.

Bud nr. 3 internasjonal rett

NATO, som den fremste forsvarer av internasjonal rett, ble gjentatt. Dette påstås frekt nok i en situasjon hvor USA har gått i fremste rekke for å si opp internasjonale avtaler. Og hvor det senest har kommet fram at USA innfører sanksjoner mot ICC for deres etterforskning av amerikanske troppers laden og gjøren i Afghanistan.

Jens Stoltenberg uttalte seg forøvrig også som varm forvarer av frihandel og fri ferdsel på havene. Dette i en situasjon hvor USA driver åpen piratvirksomhet i internasjonalt farvann – mot frakt som bryter med «sine»/USAs handelsblokader. Snakk om å ta seg til rette.

Andre smakebiter

 • «Det er NATO backstage som har gjort at Norge tidligere har kunnet ha en dialog med Russland om delelinje, Barentshavet og nordområdene.» Javel-ja. Kanskje et historisk naboforhold uten krig har hatt noe med saken å gjøre.
 • At NATO, Stoltenberg prediker nedrustning kom ikke som noen overraskende. Men det ble ganske interessant, da han nærmest beklaget at pandemi og økonomisk nedgang ville forsinke planlagt økning i militærbudsjettene.
 • «NATO er tilbakelent når det gjelder å vise muskler rundt Hviterussland». Som om opprustningen i Øst-Europa ikke har funnet sted – ref massive styrkeforflytninger og militarisering i Baltikum, Polen og Latvia. En smule selvmotsigende ble det, da han fikk spørsmål om Georgia snart ville bli NATO-medlem. Da understreket han det sterke partnerskapet og de tette båndene, og NATO-fisering med aktiv modernisering av forsvarsdepartementet i landet.

Jeg kunne fortsatt, men det tar tid å komme seg fra denne bakrusen.

PS: Anførselstegnene viser til hovedsubstansen i uttalelser, men er ikke direkte ordgjengivelser.

Geir Hem, 4. september 2020

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Geir Hem.


KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Mari Mari says:

  Glimrende artikkel! Tusen takk herr Geir Hem!

 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  Har hr Hem et alternativ på trappene? Bortsett fra å skylde på cannabis?
  " Ganske frynset demokratibegrep her, når Polen, Ungarn, Tyrkia med flere inkluderes i rekken som demokratiforkjempere". Polen og Ungarn er vel under angrep fordi de ikke underkaster seg EUs immigrasjonspolitikk. Tyrkia er et symptom på hva som popper opp når USAs hegemoni svekkes. Men det er vel mest på grunn av russiske våpenkjøp de kategoriseres som udemokratiske.
  Symptomatisk for demokratiet i vesten er måten innvandringsmotstand behandles i ytringsfrihetens navn.
  Der har venstresiden og islamistene funnet hverandre.

  https://www.nettavisen.no/nyheter/muslimske-ledere-anmelder-sian-etter-koran-brenningen-i-kristiansand/3423880611.html
  https://www.editorials360.com/wp-content/uploads/2020/09/Charlie-Hebdo-to-reprint-Prophet-Muhammad-cartoons-on-day-Islamist-attackers-of-French-satirical-magazine-go-on-trial.JPG
  https://twitter.com/mimirk/status/1301608865402884100
  https://www.rt.com/news/499894-pakistan-protests-charlie-hebdo-cartoons/

 3. Tak hr Geir Hem.

  Håber du er tilpas avruset.

 4. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Du får ikke bakrus av cannabis, om du tror det. Ellers skjønner jeg ikke hvorfor du har blandet det inn.
  Var du kanskje tilstede da Stoltenberg inhalerte?

 5. USA trues av Kina som økonomisk stormakt, ikke militært. USAs militærbudsjett nesten tre ganger større enn Kinas. USA har over 800 militærbaser utenfor USA, Kina har 1. Det er USA som truer flere land med krig, og har omringet Kina og Russland med angrepsvåpen.

  I USAs nye doktrine i 2018 har USA “reservert seg retten til å gå til krig mot land som passerer USA økonomisk og teknologisk”. Siden NATO nå er integrert i USAs krigsmaskin, blir det naturlig for NATOS generalsekretær å stille NATOs ressurser til rådighet for USAs geo-politiske interesser.

  Kina truer bare USAs hegemoni som økonomisk stormakt, noe USA/NATO svarer på med krigs-retorikk. Det blir en enorm provokasjon mot Kina om NATO skal forflytte seg fra Nord-Atlanteren til Stillehavet. Skal Kina bli en del av NATOs fiendebilde, blir det NATO-landenes befolkninger som må betale dyrt for det på forskjellige måter.

  En blir krav om økte militærbudsjetter for NATO. Stoltenberg er mer salgssekretær for USAs privateide krigsvåpen-industri enn generalsekretær, for NATO er en gullgruve for våpenindustrien. Det står ikke i NATO-traktaten at NATO-land må kjøpe våpen fra USA, men det er det de for det meste gjør. Nå skal NATO-land presses av Stoltenberg til å bruke mye mer av sin BNP for å gjøre den amerikanske krigsvåpen- industriens private eiere enda rikere.

 6. Avatar for tjatta tjatta says:

  Man kan da være kraftig bakskev om man har røkt for mye tjall

 7. Avatar for Enebak Enebak says:

  Sensur er ikke bare å nekte folk ytringsfrihet. Sensur er også å begrense retten til å samle informasjon. Her er Norge et foregangsland ved at offentlige kilder og registre skjermes uten lov og rett. Hvilken journalist har ikke stanga hodet i “rikets sikkerhet”?

 8. Avatar for tjatta tjatta says:

  At lovdata ligger bak en betalingsmur er selvfølgelig med på å hindre innsyn fra almenheten

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

7 flere kommentarer

Deltakere