Trump sender føderale styrker til enda flere byer i USA

0
Illustrasjon: Shutterstock

President Donald Trump har utkommandert styrker fra U.S. Customs and Border Protection for å slå ned opptøyer i Portland i Oregon. Department of Homeland Security bekrefter at det er tre spesialenheter fra grensestyrkene som er sendt til Portland. De har rykket inn i byen som om de var en fremmed okkupasjonsstyrke og lokale politikere har protestert kraftig mot aksjonen. Demokratenes senator Ron Wyden fra Oregon sier «Donald Trump har ingen rett til å utkommandere paramilitære styrker til gatene i Portland eller noen annen by i USA.»

Men denne kritikken har ikke bremset presidentens utkommandering av føderale styrker verken til Portland eller til andre byer. Spesialstyrkene er nå også sendt til Detroit, Cleveland og Milwaukee i tillegg til Chicago og Albuquerque i New Mexico. Lokale rapporter sier at styrkene kommer uten merker på uniformene og med kjøretøyer som heller ikke bærer noen marker eller symboler som tegn på hvor de kommer fra.

Department of Homeland Security (DHS) ble opprettet etter 11. september 2001 for angivelig å beskytte landet mot terrorisme. Det er noe helt nytt at de settes inn mot lokale opptøyer slik som nå. Tidligere ledere av DHS har kritisert at styrkene brukes på denne måten. Forsvarsminister Mark Esper var imot å sende de føderale styrkene slik Trump har gjort.

Situasjonen i en del amerikanske byer begynner å likne borgerkrigsaktige tilstander. En slik situasjon ble faktisk forutsett i en studie fra US Army War College i 2008. Rapporten hadde tittelen Known Unknowns: Unconventional “Strategic Shocks” in Defense Strategy Development og kan lastes ned her (pdf). Den sa at en serie med hjemlige kriser kunne utløse sivil uro i stor skala.

Man så for seg at dette kunne bli utløst av økologiske katastrofer, økonomisk sammenbrudd, alvorlige helseproblemer (epidemier?) og at dette igjen ville føre til sammenbrudd i lov og orden og hjemlig opprør eller forsøk på revolusjon («purposeful domestic resistance or insurgency”).

Ut fra slike vurderinger sørget forsvarsdepartementet for å sikre seg retten og muligheten til å sette inn militære styrker mot egne landsmenn i USA. Pentagon begynte så å bygge opp en styrke på 20.000 menn og kvinner som skal ha i oppgave å slå til mot slik sivil uro. I 2009 finansierte US Army en studie fra RAND Corp som nettopp skulle trekke opp linjene for en slik militær styrke for å slå ned hjemlige opprør.

I Defense Authorization Act fra 2011, altså under Barack Obama, får det militære rett til å arrestere og fengsle folk, inklusive amerikanske innbyggere, uten å utforme en anklage eller stille dem for retten.

Pentagon har også utviklet nye operasjonsregler som baner vei for å bruke militære styrker innenriks.

Den nye regelen sier:

”Føderale militære kommandanter har autoritet til i ekstraordinære omstendigheter, når det ikke er mulig å sikre seg forhåndsgodkjenning fra presidenten og når rette lokale myndighet ikke er i stand til å kontrollere situasjonen, å sette inn styrker i aktiviteter som er nødvendige for å slå ned omfattende, uventet sivil uro.”

Militariseringa av samfunnet i USA startet ikke sommeren 2020. Den har pågått lenge, og særlig i og med Patriot Act og den såkalte krigen mot terror. Den loven banet veien for den raseringa av de grunnlovsfestede rettighetene som vi har sett siden. Det Donald Trump gjør er at han setter ut i livet de fullmaktene forgjengerne har forberedt.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.