– EU-kommisjonen nærmer seg å ha totalitær makt

0
Av Eugene Ivanov / Shutterstock

EUs såkalte Recovery fund er økonomisk noe nær en lekepistol, men politisk er det et feltartilleri. Dette skriver den kjente økonomikommentatoren Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph.

For som vi har bemerket tidligere, er den makroøkonomiske verdien av EUs fond på 750 milliarder euro ganske liten, stilt opp mot unionens reelle problemer. Evans-Pritchard skriver at det «ligger mellom moderat og trivielt». Dette er stort sett å skyve rundt på penger som ville blitt brukt i alle fall, og resten er smurt tynt ut over mange år framover.

Betydninga av fondet er politisk. Fondet endrer hele strukturen i det europeiske prosjektet. EU-kommisjonen får nå for første gang makt til å reise store fond i kapitalmarkedet og styre hvordan denne kapitalen blir brukt. Dette skjer uten at det finnes noen virkelig parlamentarisk kontroll, for ikke å si noen folkelig kontroll, av det som foregår. EU-kommisjonen likner nå mer og mer på en totalitær institusjon totalt løsrevet fra innbyggerne i unionen og med makt til å herske vilkårlig over dem. Som Evans-Pritchard skriver:

«Hvor ellers i verden finnes det en enkel, ikkevalgt forsamling som har retten til å initiere lovgivning, og utøvende myndighet som en «proto-regjering» og bevilgningsmyndighet som et parlament, alt i samme pakke?

EU har lenge vært på vei i denne retninga, men det spørs om ikke framtidige historikere vil si at det var gjennom «corona virus recovery fund» at EU endelig har krysset sitt Rubicon og ble den totalitære mastodonten som skal herje med kontinentet i årene og kanskje tiårene som kommer.

For kommisjonen har koronakrisa vært som en gave fra gudene. Endelig har de ei krise som gir dem frie hender til å gripe den makta de alltid har drømt om, og det uten at folket en gang har rett til å protestere.

Les: En plan for å avskaffe det nasjonale demokratiet i Europa

Visjonen om dette ble uttrykt i et 24-siders dokument fra 2015 som har tittelen: Completing Europe’s Economic and Monetary Union. (Kan lastes ned her i pdf.) ABC-Nyheter oppsummerer konklusjonen i rapporten slik:

I dag er det EU-landenes parlamenter som vedtar sine statsbudsjetter. Innen 2025 skal overnasjonale EU-organer gjøre det. De nasjonale parlamentene skal få lov å bli «involvert» i prosessen.

Planen består av tre ledd:

  • Innføring av en bankunion, som i realiteten gjør Den europeiske sentralbanken overordnet de nasjonale statsbankene. Det første skrittet ble tatt 1. januar 2016.
  • Opprettelsen av et reelt europeisk finansmarked. Man skal fjerne det som er igjen av nasjonale særhindringer for den frie flyten av kapital.
  • Opprettelsen av en fiskalunion. Dette betyr at de nasjonale budsjettene ikke lenger vil bli vedtatt av de nasjonale parlamentene, men av EU, mens de nasjonale parlamentene vil bli tatt med på råd. Dette skal fullføres i 2025.

Det er gått fem år av de ti siden denne planen ble formulert, og svært mye av det de ønsket er allerede gjennomført. Vedtaket til EU-toppene sist helg innfører et europeisk finansmarked som ikke har eksistert tidligere, siden kommisjonen nå utsteder obligasjoner som skal selges på finansmarkedet. Det er også et langt skritt i retning av en fiskalunion, sjøl om beløpene i denne omgangen er relativt små, målt mot det totale EU-budsjettet. For fra nå av kan EU-byråkratiet utstede skatter og avgifter uten noen form for nasjonal parlamentarisk kontroll. Og vær sikker: de kommer til å være «grønne» og «bærekraftige» alle sammen.

Dette tas også opp i denne samtalen mellom The Durans Alex Christoforou and sjefredaktør Alexander Mercouris:

YouTube player

En ikke-valgt institusjon som har tilranet seg lovgivende, bevilgende og utøvende makt – det er ingen overdrivelse å si at dette er et totalitært beist, og skulle noen ha vært i tvil før, så bør den tvilen være blåst bort: det finnes ingen måte å reformere dette beistet på. Den eneste muligheten folkene i Europa har er å bryte ut av det totalitære fengselet. Og for Norge betyr det at vi må ut av EØS fortere enn svint for ikke å bli dratt enda djupere ned i dette totalitære dragsuget.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelTransaktivisme med religionsliknande trekk
Neste artikkelPentagon studerer biologiske våpen i Kasakhstan