Vil undersøke Iran som ikke har atomvåpen

3
Illustrasjon: Shutterstock

Hvorfor ikke sjekke Israel som har mange slike?

Knut Lindtner

Av Knut Lindtner.

Dobbeltmoralen er en kraft som en ikke skal undervurdere. Den kan bare fungere så lenge de som utsettes for den er kunnskapsløse eller ikke er vant til å stille kritiske spørsmål. Så lenge de godtar alt som kommer fra autoritetene, de menneskene de har tiltro til, da er dobbeltmoralen et nyttig politisk redskap.

I artikkelen under ligger den så tett opp i dagen at den stinker. Den er i praksis ikke tildekket lenger. 

Iran som ikke har atomvåpen skal gi det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) tilgang til alle landets kjernefysiske anlegg. IAEA er naturligvis et tidligere uavhengig organ som USA har politisert slik de gjør med andre organ som skulle sikre nøytralitet i sin virksomhet, f.eks. OPCW organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen. Den har også USA politisert og fått til å forfalske rapporter fra Syria.

Når forlanger IAEA at Iran skal gi byrået tilgang til landes atomanlegg. Og de som står bak er USA og naturligvis Israel. Begge landene er atommakter som ikke gir IAEA tilgang til sine anlegg.

Når det er en regel for noen og en helt annen for andre, da kalls det dobbelt bokholderi – eller dobbel moral. Det er det vi er vitne til i denne saken. Derfor presenteres ikke denne saken i sin fulle bredde i våre medier. Det er Iran som er skurken og Israels rolle i Midt-Østen-konflikten skal ikke nevnes.

I Norge er det såpass mange mennesker som er kjent med Israels herjinger med nabolandet og palestinerne at det er best å ikke nevne dem i denne sammenhengen. Irans tidligere forslag om at alle land i Midt-Østen skal avstå fra å utvikle atomvåpen er naturligvis avvist for lengst fra det eneste landet som har slike våpen.

Da Iran tidligere ga IAEA tilgang til sine atomanlegg var det for å få slutt på USAs sanksjonspolitikk mot landet. Nå når Trump har revet i stykker den avtalen ser lederne der heller ingen grunn til å slippe til inspektørene.

Knut Lindtner

IAEA fortsetter å forlange at Iran gir dem adgang til de påståtte anleggene.

USA sier at Iran må gi dem ubegrenset adgang til absolutt alt.

Av Jason Ditz.

På fredag stemte The International Atomic Energy Agency (IAEA), etter forlangende fra USA, at de fortsetter å kreve at Iran gir dem betingelsesløs adgang til de to anleggene i Iran som de påstår har hatt atomvirksom aktivitet i det siste. 

Saken om IAEAs adgang til disse anleggene har vært omstridte, siden «bevisene» om aktivitet så å si kun bygger på tvilsomme israelske påstander. 

Iran har sagt at siden de allerede har hatt adgang til disse anleggene tidligere, og ingenting ble funnet, så er det ingen grunn til å fortsette med nye undersøkelser.

Men selv om  ikke noe nytt foregår der og Irans tidligere aktiviteter tok slutt av seg selv, så forlanger USA likevel overfor hele verden at IAEA fortsatt må få komme med krav. De sier at Iran må gi ubegrenset adgang til enhver, og til alle anlegg, eller vil de bli utsatt for «maksimalt press». 

IAEA kan gjøre lite, kun fortsette å vise til tidligere funn, etter Israels påstander.

Det eneste IAEA kan gjøre er å forsikre etterretningen om at disse tingene ikke har skjedd, og at de fortsatt vil være åpne og uavklarte. Og det får USA til fortsatt å fordømme Iran.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst for Derimot.no

Les også: USA bekrefter at Israel har atomvåpen


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Torgeir Torgeir says:

  Vi må forstå at denne kulturen som vi kaller samfunn i dag er grunnlagt på piratvirksomhet (Vikingene ol.).
  Og denne grunnsteinen ligger fortsatt under alt.
  Den forsvares gjennom trusler fra fiktive fiender og gjennom teorien om omsorg av individene i gruppa.
  Men omsorgen er ikke større enn fra bonden som sender alle sine kyr til slakt og når han ser dyra gresse på jordet ser han kun penger, og i skogen vokser det tømmer, ikke trær.

  Og dumskap skal ikke undervurderes, heller ikke de som spiller dumme, for mot dumskap må selv den vise gi tapt. Domskap er veldig behagelig og enkelt. Domskap vil altid vinne så lenge en har omsorg for de dumme.
  Når en sår mange frø i en liten kasse, vil plantene gro over hverandre og noen sulte i hjel. Dette er den kulturen som dumskap skaper. Også menneskene da, som har slikt ett potensiale til å skape noe bedre hvorfor velger de å leve som kyr til uegnede ledere?

 2. “Omsorgen” er at friske folk gis blodtrykksmedisin, som om det var en helsedrikk. Hull i hodet, men det er slik eldrehjem er.
  Ingen eldrehjem er til nå anmeldt, heller ikke for å ikke behandle corona-syke i Sverige, med 2-4000 døde på eldrehjem. Holdningen er at leger ikke skal holdes ansvarlig. Hele helsevesenet er strukturert for å beskytte legene.
  90% av corona-ofrene kunne kureres med rett medisin. Men de ble ikke det, og fortsatt er det slik at de ikke blir det.
  Hvis du befinner deg i Milano eller New York, og blir corona-syk, er du i livfare.

 3. For ikke å snakke om frykten for å bli kalt dum! Jfr. Keisernes nye klær.
  Den sitter i mange av oss. Grundig lært i den norske skole.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere