Korona + 5G = Sant: Kan det stemme?

35
Illustrasjon: Shutterstock
Einar Flydal

Av Einar Flydal.


Jeg har fått svært mange spørsmål om der er en sammenheng mellom 5G-utbyggingen og korona-viruset. Jeg er verken virolog eller epidemiolog eller medisiner. Men jeg kan lese og lære, og jeg kan gå til andre fag og kilder som disse spesialistene normalt er fullstendig uvitende om.

Konklusjonen min er: Ja, det kan godt være en sammenheng mellom korona-pandemien og 5G, men om den fins, er den slett ikke så enkel som mange vil ha det til. Den er likevel mer sannsynlig enn mange andre vil ha det til.

Nei, dette er ikke et kart over korona-utbruddene, men over bakgrunnsstråling ved 131 MHz målt i år 2000: sterkest stråling i østlige USA, Sentraleuropa og det mest industrialiserte Kina. (Fra Los Alamos National Laboratory, FORTE-satellitten. Hovedforsker: A.R. Jacobson.)[/caption]

Her er min framstilling av saken, så kort jeg klarer:

 1. Forurensning av ulikt slag øker sykeligheten. Elektronisk forurensning har av ekspertgrupper lenge vært forutsagt å bli vår tids store forurensingsproblem. Mye tyder på at nå er vi der. Også industriforurensningen og folketettheten i verden er konsentrert omtrent som på kartet over. Da er det å vente at alle økninger i forurensning vil øke sykeligheten – ikke minst i form av vekst i inflammasjonsbetingede lidelser. Dette skjer nå for tida (Lear 2017). Forøvrig er det å vente at smitte vil spre seg raskt i områder med høy befolkningskonsentrasjon, som i de guleste områdene på bildet.
 2. Eksponering for menneskeskapte elektromagnetiske felt, selv langt svakere enn dagens grenseverdier, svekker immuniteten rent generelt (Kostoff 2020, omtalt i bloggpost 24.02.2020) og produserer økt sykelighet. Dette er meget godt belagt (se Palls gjennomgang av 192 forskningsgjennomganger i Flydal & Nordhagen 2019). Det er tøv å kalle slike funn «ikke akseptert forskning», slik vi ser i mange artikler som forsvarer 5G-utbygging nå om dagen. De som hevder slikt, er uinformerte, har en agenda, og/eller lever i en verden der de ser bort fra biologiske realiteter. Hva som er akseptert i forskningen er dessuten en meget uklar og manipulerbar størrelse. For analyse av hvordan den manipuleres når det gjelder forskning på elektromagnetisk stråling, se (Flydal og Nordhagen 2019, særlig Del 3).
 3. Plutselige økninger i eksponering for elektromagnetiske felt gir grobunn for plutselige økninger i en tilsynelatende epidemisk sykelighet. (Firstenberg 2018) viser at dette skjedde gang på gang i det 19. og 20. århundre – hver gang vi fikk store endringer i de elektriske omgivelser. De svakeste «ryddes da av veien», noe som blir synlig i form av høy midlertidig dødelighet. Mønsteret lot seg også gjenfinne på dyr.
 4. Elektromagnetiske felt (EMF) kan skape nye eller endrede virus. herunder influensa-virus og ditto epidemier. En slik sammenheng til solflekker via jordas magnetfelt er belagt siden antikken og kan forklares med moderne epigenetikk (bloggpost 17.03.2020). En slik sammenheng til menneskeskapte EMF er plankekjøring i bio-laboratorier. Men virus kan også være signalstoffer som skilles ut av arvestoffet og videre fra cellene og som varsler om angrep fra miljøet. (De kalles eksosomer, se foredrag med medisineren Andrew Kaufmann). Disse virusene kan være smittsomme eller ikke. Og de kan ganske sikkert være begge deler samtidig: smittsomme signalstoffer som varsler angrep fra miljøet, men også har en egenvirkning, og da mest på dem som har dårligst immunforsvar og dårligst forsvar der de angriper, f.eks. lungene.
 5. Radiokommunikasjon og andre elektromagnetiske felt påvirker klodens elektriske kretsløp (se bloggpost og høringsuttalelse 27.03.2020). Livet på kloden er følsomt for slik påvirkning. Virkemåtene er mange og ganske komplekse.

En ny 5G-mast kan altså godt være dråpen som fikk «begeret til å flyte over», men behøver ikke være det. Utbyggingen i Wuhan kan altså være årsaken til at viruset ble utviklet, men behøver ikke være det. Viruset kan altså ha oppstått av den forurensningssausen man finner i Wuhan, med 5G som nytt tilskudd, være smittsomt og så ha spredd seg til steder der man ikke har 5G-utbygging. EMF-eksponeringen og/eller forstyrrelser av klodens elektriske kretsløp kan føre til at liknende signalstoffer skapes mange steder uavhengig av hverandre. Spanskesyken, og selv i forsøk fikk man ikke spanskesyken til å smitte (Firstenberg 2018). 5G kan altså utløse liknende symptomer i mange områder, selv om det ikke fins en eneste 5G-mast der (f.eks. Iran, se Ookla 5G map). Samtidige utbrudd – uten smitte – skjedde under spanskesyken.

I konkrete tilfeller må man gjette på, vurdere, eller forsøke å kartlegge hva som er mest utslagsgivende: San Marino var ekstra tidlig ute med å bygge ut 5G, og gjorde det til de grader over alt i denne tette byen at en telekom-bekjent av meg sa til meg at han lurte virkelig på hvordan dette kom til å gå, rent helsemessig. Der har det gått riktig ille. Andre vil legge skylden på at de bor så tett der, og at det sikkert var kommet noen dit fra Wuhan. Monaco var også tidlig ute med 5G, der er det også trangt, men der har korona-virusen utviklet seg omtrent som i Norge.

Det er altså ikke noen enkel og beint fram sammenheng mellom 5G-utbygging og korona-spredningen. Men det betyr heller slett ikke at 5G ikke spiller noen rolle eller har spilt en rolle i utviklingen av viruset mange måneder i forveien. Det er rimelig å tro at cocktail-effekten gjør seg gjeldende: at mange forurensningskilder spiller sammen og forsterker hverandre, og da legger uten tvil 5G stein til byrden, ikke bare ved høyere signalstyrke (som ICNIRP nå har åpnet for ved å trikse med beregningsmåtene, mer om dette i seinere skriv), men også ved mer intens pulsing. (Mer om det f.eks. i Grimstad og Flydal 2018, s. 99 ff.). Det er også rimelig å tro at med 5G-utbyggingen når flere med ett over en terskel og med ett blir syke, slik medisinerne kjenner til siden medisineren Hans Selye beskrev fenomenet og innførte begrepet biologisk stress (mer om det i bloggpost 22.10.2015).

Symptomene som nå regnes som typiske for korona-syken – tørrhoste og tap av luktesans (Dagens Medisin 5.4.2020) og hjerteforstyrrelser – hos forøvrig sunne folk, har også vært påvist som typiske for det som lenge har vært kalt mikrobølgesyke. Tørrhoste og tap av luktesans skal være beskrevet som typiske for mikrobølgesyke i (Lobanova and Z. V. Gordon 1960). Andre vil kjenne det igjen som en typisk allergireaksjon. Mikrobølgesyke omfatter symptomer som vi nå gjerne regner inn under begrepet «el-overfølsomhet», og er en diagnose som er bannlyst i Norge fordi ICNIRP har definert den bort, til tross for at den lenge har vært i bruk i store deler av verden. Stadig flere får symptomene, later det til. (Om mikrobølgesyke se også bloggpost 08.01.2019.)

Det er altså like feil å hevde at 5G har skapt korona-viruset eller er direkte årsak til at det sprer seg, som å hevde at det umulig fins noen sammenheng. Derimot er det rett å hevde at 5G kan ha skapt det, kan bidra til at så mange blir syke, og at 5G ganske åpenbart tilfører en ekstra belastning på livsmiljøet over hele kloden, ikke bare der det bygges ut, og også slik indirekte kan ha bidratt til pandemien. 

Summen av dette er uansett at det er på høy tid å slutte å tilføre våre omgivelser nye miljøbelastninger, og at 5G er en av dem. Mengden bør heller minke.

Det fins mange fler detaljer i bildet, men dette får holde i denne omgang. Og sikkert en hel masse jeg ikke kan noe om og burde kjent til. Men det jeg beskriver over, er blitt tydelig, og står seg mot kritikk. Motargumenter som at «5G tilfører ikke noe nytt, men bare mer av det vi alt har», holder ikke og er dessuten bare midlertidig sanne, inntil høyere frekvenser tas i bruk og antennene kommer tettere på. Skremmevideoer om nære sammenhenger mellom 5G og korona og skumle krefter er like løst funderte: De pakker sammen mange ubehagelige trekk ved teknologisk og samfunnsmessig utvikling med gammelt drivgods om skumle verdenssammensvergelser, som om de hang bedre sammen enn noen kan føre belegg for. Slikt er rene gavepakker til trådløsbransjen og dens PR-folk og gir dem anledning til å framstille alle motstandere som bakstreverske tullinger. Noen ganger må jeg lure på om det er deres PR-folk som har laget dem for å skape stråmenn å sloss mot.

Det foregår en propagandakrig, og i krig er som kjent sannheten det første offer. Enorme forenklinger gjøres, noen smører på altfor tjukt, og man blir i tvil om de groveste innleggene – både for og i mot – er laget av den motsatte siden bare for å provosere fram reaksjoner. For slikt er en del av taktikken i kampen om sjelene.

Påstandene om at 5G ikke kan være skadelig er en repetisjon av samme slaget som vi hørte om tobakk, KFK, PCB, glyfosat, etc. Også da fantes det journalister som forsvarte næringen, og sikkert trodde på det de selv skrev. Men den gang satt ikke journalistene i et avhengighetsforhold til de miljøgiftene de skrev om. Det gjør de nå, og det gjør det langt vanskeligere å se saken fra utsiden. De er selv part i saken, og deres medier baserer seg på trådløs teknologi.

At noen i England har begynt å rive eller brenne 5G-master, forbauser meg ikke det minste. Det måtte vi vente. Husk at det er med slike ulovligheter alle miljøbevegelser har startet, ja, omtrent alle bevegelser som rydder opp når utviklingen har gått av sporet eller nye, viktige saker må tvinge seg inn på agendaen. 

Et sitat fra Arthur Schopenhauer kan være på sin plass:

Alle sannheter gjennomgår tre stadier: Først latterliggjøres de, så går man til kraftig motangrep, og i tredje fase aksepteres de som selvsagte.

God påske!

Einar Flydal, den 6.-7. april 2020

Denne teksten ble først publisert som bloggpost på http://einarflydal.com den 7.4.2020

Referanser

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, (69+207 sider), bestill eller last ned HER.

Flydal, Einar & Nordhagen, Else (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider, Z-forlag). Med bidrag fra: Martin L. Pall / SCENIHR, EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / David Carpenter / Cindy Sage / Lennart Hardell / Bård-Rune Martinsen / Christian F. Jenssen. Mer omtale og for bestilling: HER, direkte fra Z-forlag, eller i bokhandel.

Firstenberg, Arthur : Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (451 sider + noter, referanser og stikkordsliste), 2. opplag. Bestilles HER, direkte fra Z-forlag, eller i bokhandel.

Kostoff RN. The largest unethical medical experiment in human history. 2020. PDF. http://hdl.handle.net/1853/62452

Lear, Richard: A New Era of Chronic Disease in America and what’s behind it, August 2017, https://www.researchgate.net/publication/319288113_A_New_Era_of_Chronic_Disease_in_America_and_what’s_behind_it

Lobanova, Ye. A. & Z. V. Gordon: «Investigation of the Olfactory Sensitivity in Persons Subjected to the Influence of UHF», The Biological Action of Ultrahigh Frequencies, A. A. Letavet and Z. V. Gordon, eds., Moskva 1960, JPRS 12471, pp. 50-56).


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Ingen forskning på 5Gs virkning på eksosomene i kroppen

  Her er en ny artikkel fra i går 7 april 2020, hvor det står at de alt har begynt å teste ut :

  Snart kommer 5G - dette trenger du å vite

  "Neste generasjons mobilnett er nå under tidlig uttesting "
  https://www.nettavisen.no/livsstil/snart-kommer-5g---dette-trenger-du-a-vite/3423636651.html

  Oversikten han viser over hva som innvirker på kroppens eksosomer ,
  som han mener er identiske med Coronaviruset:

  “The causative agent of the current COVID-19 pandemic, SARS-CoV-2, is a single stranded positive sense RNA virus …”
  Link

  Videoen som Flydal henviste til viser på oversikten ca 25.05 nederst på lista , at det ikke har vært forsket på sammenhengen mellom 5G og innvirkningen på eksosomene i kroppen.

  https://www.youtube.com/watch?v=UbFdnRYY89I

  Han underviser fra 16.25 om eksosomene som er signalstoffer med RNA som finnes i lungene.

  På lista hans # what induses exosomes står det : Stress ( Frykt ) ( 25.05 )

  Oppdatert: 16. desember 2019
  Telia lover en norsk 5G-lansering i april. Telenor vil være først og sier at teknologibyen Trondheim blir lanseringsby, men vil ikke avsløre noen dato ennå.

 2. Avatar for aford aford says:

  Jepp. Og hvis de skadelige effektene av 5G-teknologien er store nok, uansett om direkte eller medvirkende forårsaking av koronaviruset er en av disse effektene eller ikke, kan vi vel da regne med at vi om en stund får se profilerte mastebrennere og deres organisasjoner figurere som Telenors nye, hippe friskmeldingsdoktorer konsulenter, som “jobber med stråleindustrien for å hjelpe den å operere som den ansvarlige samfunnsaktøren den ønsker å være”, gjerne avbildet bak rattet i sine nye Teslaer med 6G, skeve som ørner.

 3. Korona + 5G = Sant: Kan det stemme?
  Ja det stemmer og ble bekreftet av makteliten for bare noen dager siden.
  Filmer med over 10 mill visninger om 5G og Korona blir sensurert tvert av Youtube, FB, Google mm etter press fra makteliten.

  Som alle vet så fungerer bare løgner og propaganda så lenge påstandene blir stående uimotsagt.

  Sannheten trenger ingen beskyttelse, det er det bare løgner som trenger.

  Mao så har de selv bekreftet at korona viruset ikke eksisterer, det er bare 5G og eneste måten å beskytte oss på er å pakke 5G monster-mastene eller seg selv inn i sølvfolie, eller enkelt og greit gjøre som resten av verden med å ta ut 5G døds-mastene. :slight_smile:

  Man må rett og slett være kraftig tilbakestående for å tro at det var tilfeldig at man innførte unntakstilstand samme dag som man åpnet 5G nettet i Norge.

  https://www.youtube.com/watch?v=oZxWInwqjNodfhrsdfhjdjdj

 4. Avatar for Caramba Caramba says:

  En redigeringsteknisk bug i omtalen av Spanskesyken. Skal vel være: «…EMF-eksponeringen og/eller forstyrrelser av klodens elektriske kretsløp kan føre til at liknende signalstoffer skapes mange steder uavhengig av hverandre. Samtidige utbrudd – uten smitte – skjedde under Spanskesyken, og selv i forsøk fikk man ikke spanskesyken til å smitte (Firstenberg 2018).»

  San Marino glimrer med sitt fravær på Ookla 5G map.

  Grei inngang til forskning på eksosomer:

 5. Avatar for K11 K11 says:

  Vel, hvordan skal man komme seg unna Elon Musks Starlink-satellitter, som skal gi 5G-dekning over hele planeten? Det er skutt opp flere hundre av dem allerede, de første allerede 22.02.2018, og det skal skytes opp mange tusen de kommende årene. Musk er heller ikke den eneste som driver med sånt.

  Å sabotere denslags er vel litt vanskeligere enn å brenne ned en og annen mast.

 6. Avatar for aford aford says:

  Generelt mener jeg de tingene du snakker om er verdt å ta i betraktning, uten at jeg har en ferdig, fasttømret oppfatning om realitetene foreløpig. Jeg forbeholder meg retten til å bruke mer tid med åpning for ulike muligheter, men det ville være dumt å avvise en oppfatning eller hypotese bare fordi den anses kontroversiell eller umulig av en majoritet som erfaringsmessig har lett for å svelge rått alt som står og sies i gammelmediene.

  Men ett punkt stiller jeg meg helt avvisende til:

  Enten coronaviruset har sammenheng eller ikke med innfasing av 5G, kan det ikke være mye tvil om at det eksisterer. En ting er at de som blir syke ikke selv har mulighet til hverken å se eller bevise hva i kroppen som er årsaken, eller hvordan virkningsmekanismen egentlig bør beskrives. Men det gjøres kliniske tester og biokjemiske analyser på medisinske laboratorier, sykehus og universiteter overalt i verden som bekrefter virusets eksistens. En hoax av det formatet du snakker om ville kreve en aktiv deltakelse av altfor mange innvidde til at det lar seg gjøre. Titusenvis eller mer av medisinsk personell og laboranter overalt, fra Kina til USA, pluss en god del til, de aller, aller fleste uten noen forbindelse til spesielt høye maktnivåer, eller til hverandre, måtte bedrevet en samkjørt kampanje av blanke løgner, og vært både helt samvittighetsløse og urimelig gode skuespillere alle sammen, de måtte ha vært motivert for å være med på det, de måtte ha vært nærmest robotaktig lojale mot prosjektet og sine skjulte oppdragsgivere, rett og slett en enorm hærskare av pottetette lakeier i ondskapens tjeneste, som aldri ville røpet et ord eller ombestemt seg, men beskyttet hoaxen livet ut. Og noen måtte sørget for at det ikke dukket opp uavhengige aktører som kan utføre slike tester noe sted. En slik konspirasjon er ikke mulig å gjennomføre. Så viruset - eller eksosomene, dersom det faktisk er det det er - eksisterer. Det er mye annet som kan stinke ved dette, men ikke akkurat den biten.

 7. Kommentariatets autoritære diktatur må av og til slå ned på overtramp som ikke er egnet til å skape et godt debattklima

  :
  Åpningen her, var den så lur ?
  Når åpningen her, går på person, og ikke byr på saklig argumentasjon, og ikke legges fram med overbevisende dokumentasjon, og med faktainformasjon, bør dette bli vurdert for kommentarisk kremasjon.


  Mvh kommentariatets diktatur.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

27 flere kommentarer

Deltakere