Har det rablet for SV igjen?

0
Oslo Plaza målt mot de kommende vindturbinene på 7 MW (2025)

Av Odd Handegård.

I et stort oppslag i dagens utgave av Aftenposten, presenterer SVs Petter Eide et forslag om at Norge bør bygge ut vindkraft «på «ødelagte industristeder», i stedet for «i urørt natur som folk er glad i». I norsk natur bør utbyggingen begrenses til et minimum og «helst forbys». Altså en kopi av et tidligere MDG-forslag, og tilsynelatende et slags framskritt i forhold til vindkraftvandalen Kari Kaskis aksjoner for mer vindkraft i norsk natur. Men dessverre er forslaget – som skal behandles på SVs årsmøte i 2021 – uten konstruktive ideer, når man ser bedre etter.

Faksimile fra Aftenpostens oppslag 27. april 2020

For det første er det vanskelig å se at «de ødelagte industriområdene» vil utgjøre så store området at det blir plass til f.eks. 10.000 nye vindturbiner. Petter Eide, nevner bare Sjursøya i Oslo, deler av Fornebu, Rud/Hauger-området i Bærum og området langs E6 mot Gardermoen. Vel og bra, kanskje, men dette blir for smått, også om man plusser på forslaget om å bruke «ilandføringssteder for olje og gass». Andre industristeder må nok komme i tillegg: Hydros anlegg i Skien, den nedlagte Smelteverkstomta i Odda, industriområdene i Mosjøen og Mo etc.

I tillegg til at de «ødelagte industristedene» utgjør et altfor lite areal for den vindkraftekspansjonen som planlegges, er den mest nærliggende motforestillingen at det i store deler av landet periodevis vil føre til at områdene blir livsfarlige å bevege seg på pga faren for iskast. Likevel: Det er alle de andre forutsetningene for forslaget der det svikter mest.

Forslaget tar først og fremst sikte på «å få fortgang i elektrifiseringen av Norge». Men Norge er som kjent allerede en ener i verden når det gjelder elektrifisering (selv om SV ikke tror det). Den realistiske elektrifiseringen som gjenstår, kan lett gjennomføres med vårt eksisterende kraftoverskudd, evt. med oppgradering av eksisterende vannkraft og energieffektivisering av bygg. Og uten vindkraft. Her er en artikkel som sto i en del aviser om bl.a. dette.

Like ille er Petter Eides forestillinger om at «kommunene må få skatteinntektene» av vindkraftutbyggingen. Kommunene får allerede litt eiendomsskatt. Men ellers tjener ikke vindkrafta ei eneste ærlig krone som kan skattlegges. Vindkraftas inntekter skyldes i sin helhet en rekke subsidier og avgiftsfritak (om jeg har omtalt flere ganger), og på sikt håper vindkraftindustrien at en flerdobling av strømprisen til norske strømkunder skal bidra til at industrien unngår konkurser. Det er norske strømkunder som finansierer den meningsløse vindkraftutbyggingen i Norge – og det er like meningsløst av Eide å oppfatte milliarder med avgifter på de som har dårligst økonomi for «sosialisme».

Til slutt gjentar Eide et av Lars Haltbrekkens idiotiske forslag: Vindkraft i Norge bør ha et lokalt norsk eierskap. Hva i all verden skal vi med norsk eierandel i tyske vindkraftverk i Norge, slik Eide/Haltbrekken foreslår? Det eneste man oppnår er å måtte ta oppryddingskostnadene når anleggene legges ned/går konkurs. Vi trenger ikke denne krafta, verken av økonomiske, energimessige eller klimamessige argumenter.

Ps. Eide gjentar selvfølgelig SVs tradisjonelle myte – som etter hvert er overtatt også av de øvrige partiene på Stortinget: Norge skal «bistå med grønn omstilling i Europa». Men han sier ikke et eneste ord om hvor stort behovet er i EU, og heller ingenting om hvor mange vindturbiner som trengs i Norge. Og det gjør han rett i – tallet ville blitt skremmende, også for SVs velgere.


Les flere artikler om vindkraft her.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelSverige: Systematisk nedmontering av eldreomsorgen
Neste artikkelUSA oppretter ei ny terrorgruppe i Syria