«Gates Ag One»: enda et forsøk på å dytte bøndene inn i agrobusiness

0
Bill Gates vil omforme Afrikas jordbruk, men til fordel for hvem? Kilde: GRAIN

I januar 2020 kunngjorde Bill & Melinda Gates Foundation at de vil opprette et nytt institutt, for å «muliggjøre fremme av motstandsdyktige, produksjonsfremmende frø» og introdusere vitenskapelige gjennombrudd i spesifikke avlinger som er viktige for småbrukere, spesielt i Afrika sør for Sahara og Sør-Asia. Det vil «fremme høykonsekvensfunn som kan hjelpe småbrukere og øke hastigheten på utviklingen av avanserte teknologier til nyttige produkter.» Det nye initiativet vil bli kalt The Bill & Melinda Gates Agricultural Innovations LLC, eller «Gates Ag One» i kortform.


Denne artikkelen ble først publisert på nettsidene til GRAIN, liten internasjonal non-profit iorganisasjon som jobber for å støtte småbønder og sosiale bevegelser i deres kamp for samfunnskontrollert landbruk basert på biologisk mangfold og lokal produksjon.


Nok et forskningsinstitutt for jordbruk!? Kanalisere Gates-penger for å presse Gates-agendaen på bønder? For fem år siden publiserte GRAIN en analyse og et datasett om hvordan Gates bruker pengene sine til ¨hjelp ¨ til jordbruk i Afrika. Vår viktigste konklusjon var at de fleste av tilskuddene hans havnet i forskningsinstitutter i USA og Europa, for å produsere teknologi for afrikanske bønder. Vi har allerede forskningssentre for Green Revolution, samlet under CGIAR, sterkt finansiert av Gates. I flere tiår har de presset nye frø og teknologier inn på bøndenes jorder over hele verden. Og hva skjedde med den enorme finansieringsordningen for å fremme en ny grønn revolusjon i Afrika (AGRA) som Gates Foundation lanserte for nesten halvannet tiår siden? Slik det lyder, vil ikke den nye ‘Gates Ag One’ være mye annerledes. Vi skrev til Gates Foundation med spørsmål om disse dette, men fikk ikke noe svar.

Jordbruket i Afrika drives i stor grad av kvinnene, men er virksomheten til Bill & Melinda Gates Foundation til fordel for dem? Foto: Shutterstock

Det ser ut til at Gates er utålmodig med tempoet til eksisterende institutter og initiativ. ‘Vi trodde ikke at forskningen strømmet til de avlingene som betyr mest for småbrukere i en tidsramme som kunne nå dem (…) Vi trengte å akselerere tilgangen til de typer produkter og tjenester som folk med lav inntekt og småbrukere bønder trenger ‘, hevder Rodger Voorhies, en av hovedpersonene i Gates Foundation. De så på en rekke andre strategier, som å øke finansieringen til eksisterende institusjoner, men bestemte at den beste bruken av Gates-penger var å etablere en ny ideell enhet knyttet til Gates Foundation i stedet.

Det er ikke veldig tydelig hva denne nye organisasjonen vil gjøre. Men den generelle linja er klar: få produktene fra laboratoriene ut på jordene, raskere og mer massivt enn før. Målet ser ut til å være å identifisere ‘lovende’ vitenskapelige funn og få dem så raskt som mulig til kommersialisering. Genredigering (eller CRISPR), noe Gates har presset på i flere år nå, ser ut som en slik kandidat. Gates pleide å finansiere andre for å få dette til, men utålmodig med mangel på fremgang, nå vil han gjøre det selv, ser det ut til.

Da Gates startet AGRA i Afrika for 15 år siden, var det fordi han ikke så den grønne revolusjonen skje der som den hadde skjedd på andre kontinenter. Bill Gates entusiasme for GMO og kunstgjødsel er velkjent – så de ‘vitenskapelige gjennombruddene’ han igjen er så ivrig etter å komme inn på bøndenes jorder med vil sikkert være transgene og respondere på kjemikalier. At det nye senteret vil ha base i St. Louis, Missouri, USA, hjemstedet til Monsanto og andre GMO- og plantevernmiddelgiganter, er ikke en tilfeldighet. En del av AGRA-strategien var å lage et Afrika-bredt nettverk av lokale ‘agrodealers’ for å få jordbrukskjemikalier, gjødsel og hybridfrø til bøndene. Men det går ikke raskt og langt nok for Gates. Vi må tilsynelatende presses hardere og raskere.

Men hva om vi skulle bremse, slutte å presse og begynne å tenke? Hvorfor er det slik at småbønder i Afrika ikke lett hopper på det Gates tilbyr dem? Kanskje er det fordi ‘løsningene’ Gates tilbyr ikke virkelig hjelper dem. Kanskje det ikke passer inn i deres landbrukssystemer, eller bare ikke tilfredsstiller deres behov.

Den tidligere siterte Voorhies kom med en interessant kommentar da han forklarte initiativet: «I landbruket er tiden din største fiende», sa han. Vi ber om å få være uenige. I lokale jordbrukssystemer er tid og tidspunkt alt: når du skal jobbe jorda, når du skal plante, når du skal luke, når du skal høste. Småbønder med sin dype kunnskap om sine lokale økosystemer er mestere på tidspunkter. Fordi de vet at hvis de roter det til, vil ikke familiene deres ha noe å spise.

Hvorfor et slikt hastverk, når landbruk er basert på naturlige sykluser som bruker tid på å utvikle seg? Kanskje fordi Gates Ag One egentlig er enda en måte å presse Gates-agendaen for å fremme agrobusiness.

Les også: Bill Gates’ milde gaver til hvem?

En samling av GRAINs artikler om Bill Gates og hans stiftelse finner du her.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkel– I realiteten har vi mistet mer enn en femtedel av oljeformuen
Neste artikkelKoronavirus – situasjonsrapport fra Italia