Carl Nesjar og betongarbeidene i regjeringsbygningen i Oslo

0
Faksimile fra bokomslag

Av Gro Finne og Svein Mamen.

Samarbeidet mellom Carl Nesjar og Pablo Picass varte i sytten år.  Det startet ved at Nesjar fikk overtalt Picasso til å lage et lito til en overkommelig pris for «Aktuell Kunst», arbeiderbevegelsens  kunstklubb. Ideen var at kunsten skulle tilhøre alle, ikke bare en rik overklasse!

Dette er et viktig bakteppe for å forstå den historiske dimensjonen til Y-blokka med betongdekorasjonene, og hva som vil gå tapt ved rivingen av denne.

Betongdekorasjonene er uten sidestykke i verden. Kun arkitektenes hus i barcelona kan vise til det samme, disse også utført av Nesjar etter tegninger av Picasso.

Carl Nesjar i arbeid.

Teknikken ble utviklet i samarbeid med arkitekten Erling Viksjø som oppfant naturbetong, dvs. Han blandet elvegrus i betongen.

På fondveggen til Y-blokka er overflaten lys grå elvegrus og laget under mørkt. Ved å sandblåse strekene avdekkes det mørke underlaget og tegningen trer fram.

Måken av Picasso. Sandblåst betong, Y-blokka.

Sandblåsing i betong var Nesjars ide og teknikken er gjennomført i både høyblokka og Y blokka i regjeringskvartalet. Foruten Nesjar, har andre markante norske kunstnere bidratt, Inger Sitter,  Kjente norske kunstnere som Inger Sitter, Kai Fjell, Tore Haaland og Odd Tandberg.

Samarbeidet mellom Nesjar og Picasso resulterte også i en rekke monumentalskulpturer rundt i verden.

Utsmykningene i regjeringskvartalet, i høyblokka og yblokka er en helhet og inngår også i en større internasjonal sammenheng, og er både en nasjonal og internasjonal kulturarv.

Regjeringskvartalet bygget etter krigen på 50 og 60 tallet, er et monumentalt symbol på Norges nasjonsbygging i etterkrigstiden.

Behring Breivik terrorhandlinger hadde som mål og ødelegge disse symbolene i vår nasjon for det de representerte. Nå har regjeringen bestemt at den skal fullføre hans ugjerninger.

 Bøler 1 .01 2020

Gro Finne og Svein Mamen

Bildene til artikkelen er fra en bok av Nesjars avdøde hustru Gresk Canadiske kunsthistoriker Sylvia A. Antoniou, «samtaler med Carl Nesjar, om betongdekorasjonene i regjeringsbygningene i Oslo, publisert 2012 utgitt på eget forlag, Icefount publishing, ( navnet henspeiler på Nesjars isfontener.) hun nedla et stort arbeid for å dokumentere og arkivere denne epoken i norsk kunstliv.

Denne artikkelen er skrevet som tale til demonstrasjon mot riving av Y blokka, 2. januar 2020, kl 16. Forfatterne var var naboer og kolleger med Carl Nesjar og Sylvia Antoniou i mange år.

Hvis du ønsker å bidra med en stor eller liten gave kan du betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050

Fra utlandet: IBAN-nummer: NO5590013089050

SWIFT/BIC for SpareBank 1 Oslo Akershus: LABANOKK

Vipps: 116916

Forrige artikkelKjeltringene skor seg i WeWork
Neste artikkelJournalister hever stemmen for Assange