– Forslaget til kriselov er grunnlovsstridig og en trussel mot rettsstaten

0
Erna Solberg vil gjerne ha fullmakt til å sette grunnloven til side.

Regjeringas forslag til kriselov får hard medfart av jurister, skriver Aftenposten: Grunnlovsstridig og en trussel mot rettsstaten. Det er blant reaksjonene på forslaget om å gi regjeringen mer makt i krisesituasjoner.

Avisa skriver videre:

I stedet for å innføre en slik lov må det sørges for at det vanlige lovverket tar høyde for kriser – og at alle deler av samfunnet planlegger for det, påpeker Advokatforeningen.

Blant kommentarene på sosiale medier til forslaget:
«Ikke nok begrunnelse, blir vi et diktatur. Man lager her en lovbestemmelse som tilrettelegger ganske godt for en fremtidig populistisk og autoritær regjering, som – hvis den ønsker å utnytte og misbruke en krisesituasjon – får muligheten tilrettelagt gjennom denne loven.»

Fare for maktmisbruk

Også jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen er svært kritisk til forslaget.Han er også leder av Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, ICJ-Norge.»

– Etter Advokatforeningens syn kan en slik fullmakt, i gitte situasjoner, representere en trussel for vår rettsstat, skriver leder Jens Johan Hjort i høringssvaret. Han advarer mot faren for at en slik lov kan misbrukes og viser til erfaringer fra land som Polen, Ungarn og Tyrkia.

Advokatforeningens høringsuttalelse finnes her.

– Advokatforeningen er av den oppfatning at en lov som den foreslåtte, vil kunne bidra til å bygge ned det vernet av rettsstaten som særlig er viktig i krisetider, heter det i høringssvaret.

Foreningen mener utvalgets utredning ikke gir god nok begrunnelse for å gi regjeringen så vide fullmakter, at det ikke er tydelig nok når det skal brukes og at regjeringen får stor mulighet til å bruke skjønn.

I høringssvaret til Generaladvokaten heter det i konklusjonen:

Generaladvokaten er av den oppfatning at en krisefullmaktslov ikke bør vedtas.

Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund mener at:

Det er en «reell fare for at vi setter grunnleggende rettigheter på spill gjennom denne loven og forskriftsfullmakten.»

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) sier at;

«Etter ICJ-Norges syn kan en slik fullmakt, i gitte situasjoner, representere en trussel for vår rettsstat.»

Solbergregimet vil altså innføre en unntakslov som vil gi regjeringa bortimot diktatoriske fullmakter og som er så vidtrekkende at vanligvis svært lavmælte juridiske eksperter tar fram de store advarslene. Det er all grunn til å reise en protestbevegelse mot dette forslaget til diktaturfullmakt.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Banner-Steigan-1024x546.png
KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.