– Forslaget til kriselov er grunnlovsstridig og en trussel mot rettsstaten

69
Erna Solberg vil gjerne ha fullmakt til å sette grunnloven til side.

Regjeringas forslag til kriselov får hard medfart av jurister, skriver Aftenposten: Grunnlovsstridig og en trussel mot rettsstaten. Det er blant reaksjonene på forslaget om å gi regjeringen mer makt i krisesituasjoner.

Avisa skriver videre:

I stedet for å innføre en slik lov må det sørges for at det vanlige lovverket tar høyde for kriser – og at alle deler av samfunnet planlegger for det, påpeker Advokatforeningen.

Blant kommentarene på sosiale medier til forslaget:
«Ikke nok begrunnelse, blir vi et diktatur. Man lager her en lovbestemmelse som tilrettelegger ganske godt for en fremtidig populistisk og autoritær regjering, som – hvis den ønsker å utnytte og misbruke en krisesituasjon – får muligheten tilrettelagt gjennom denne loven.»

Fare for maktmisbruk

Også jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen er svært kritisk til forslaget.Han er også leder av Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, ICJ-Norge.»

– Etter Advokatforeningens syn kan en slik fullmakt, i gitte situasjoner, representere en trussel for vår rettsstat, skriver leder Jens Johan Hjort i høringssvaret. Han advarer mot faren for at en slik lov kan misbrukes og viser til erfaringer fra land som Polen, Ungarn og Tyrkia.

Advokatforeningens høringsuttalelse finnes her.

– Advokatforeningen er av den oppfatning at en lov som den foreslåtte, vil kunne bidra til å bygge ned det vernet av rettsstaten som særlig er viktig i krisetider, heter det i høringssvaret.

Foreningen mener utvalgets utredning ikke gir god nok begrunnelse for å gi regjeringen så vide fullmakter, at det ikke er tydelig nok når det skal brukes og at regjeringen får stor mulighet til å bruke skjønn.

I høringssvaret til Generaladvokaten heter det i konklusjonen:

Generaladvokaten er av den oppfatning at en krisefullmaktslov ikke bør vedtas.

Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund mener at:

Det er en «reell fare for at vi setter grunnleggende rettigheter på spill gjennom denne loven og forskriftsfullmakten.»

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) sier at;

«Etter ICJ-Norges syn kan en slik fullmakt, i gitte situasjoner, representere en trussel for vår rettsstat.»

Solbergregimet vil altså innføre en unntakslov som vil gi regjeringa bortimot diktatoriske fullmakter og som er så vidtrekkende at vanligvis svært lavmælte juridiske eksperter tar fram de store advarslene. Det er all grunn til å reise en protestbevegelse mot dette forslaget til diktaturfullmakt.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Banner-Steigan-1024x546.png
KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for runeulv runeulv says:

  Man må krige for å lære seg krig, men det hadde kanskje vært nok å gjøre slik vi har hundrevis av år av tradisjon med, dvs bare la norske soldater delta i andres kriger så de får erfaring.

  Det er den faens luringa jeg er så lei.

 2. Avatar for SHO SHO says:

  Jeg ser at høringsfristen for dette lovforslaget er 20.12.2019. Det kan ligge an til at lovforslaget blir vedtatt en gang i løpet av 2020 (hvis Ap og Høyre vil) og uten at det skjer i form av en grunnlovsendring. MDG (mfl) krever at det blir erklært klimakrise, kanskje de nå kan bli bønnhørt. Resultatet av det hele kan kanskje bli at Norge feks meldes inn i EU i løpet av 2020 eller 2021 helt uten folkeavstemming (Johan Galtung har vel advart mot en slik snikinnmelding i EU uten folkeavstemming).

 3. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Vi lever i magikernes tid. De er blitt veldig dyktige på avledning.

 4. “‘When thou drawest nigh unto a city to fight against it, then proclaim peace unto it’ Deuteronomy 20:10. What is meant by ‘peace’? Maimonides says that they must agree to follow the seven Noahide laws … Meaning, you ask them, ‘Do you follow the seven laws? If so, we will allow you to live.’ If not, you kill all of their males, by sword. You only leave the women.
  “How do you leave them? They must all agree to follow the seven laws. And that is how you impose the Seven Laws on that city. We will conquer Iraq, Turkey. We will get to Iran, too. We will impose the seven Noahide laws on all of these places.

  “You say, ‘I call upon you in peace.’ If they raise the flag [of surrender] and say, ‘From now on there is no more Christianity, no more Islam,’ the mosques and the Christian spires and their crosses come down, ‘from now on we follow the seven Noahide laws.’”

  Relevant Torah Principles:

  1. The basic halacha (religious law) of the Noahide Laws provides only a single punishment for any proven violation of any of the fundamental provisions of the Seven Commandments: death by sword, meaning decapitation (Rambam, Mishneh Torah, Laws of Kings 9:14).

  Any sin for which there is no capital punishment has no prescribed penalty at all. The capital offenses include any act of worshipping an idol or false god (including Buddha, Jesus, etc.),

  the act of blaspheming G-d verbally (according to a certain formulation of words), any act of direct or indirect (but willful) murder (including abortion), any theft (even of a paper clip, or an act of cheating, etc.), any forbidden relations (male homosexuality, adultery with a married woman, etc.), eating a limb torn from a living land animal (foul are not necessarily included), or various actions against law and order (presumably including treason, etc.; there is some dispute as to the exact provisions of this commandment).
  2) Under the Noahide Laws, the government may (and often must) institute additional prohibitions or requirements, and may establish a variety of other penalties for their violation (including death penalty, if necessary). But for the basic rules of the Torah, only death penalty by decapitation is permitted.

  Sukkos: The seventy bulls offered as mussaf sacrifices throughout the holiday of Sukkos correspond to the seventy nations of the world. Each day the number of bulls sacrificed decreased indicating how the “goyishe” tendencies of the gentiles must always decrease and how it is necessary for them to take on a different identity, one associated with the fulfillment of the seven commandments given to Noach and offering aid and assistance to the Jewish people… Also, this is associated with the Haftorah read this morning which mentions the Messianic prophecy describing how the holiday of Sukkos will be celebrated by all the nations.
  Similarly, our celebration of Simchas Bais Hashoevah will also have an effect on the gentiles. Not only will they not disturb the celebrations, they will assist in preparing the celebrations. Furthermore, they will be inspired to participate by standing on the side and clapping and the like.
  –2nd night of Sukkos, 5747, Sichos in English, vol. 33, pp. 88-89.

  ( Om jødisk bønn : )

  Unless otherwise impossible, the prayer should be given indoors, facing a wall with no mirrors, pictures, or other potentially idolatrous images; it goes without saying that one should never pray towards a statue of any kind (some seemingly innocent statues and figurines are considered idolatrous by Torah, and one must learn the rules to avoid accidentally owning idols or their equivalents). Christian crosses, of course, are absolutely out of the question.

  One of the 613 mitzvos commands all Jews to teach the gentile nations their Seven Noachide Laws (Sefer Hamitzvos, positive #3). This is a Torah obligation binding on all men and women over the age of bar or bas mitzvah, without which a Jew’s service to Hashem is incomplete.
  http://www.noahide.com/bm_article.htm

  Relevant Torah Principles:

  1. The basic halacha (religious law) of the Noahide Laws

  Kilde : http://www.noahide.com/newsletter/news43.htm

 5. For noe tull… du desinformerer. Hvordan tjener det ditt ego at du tåkelegger dette ?
  Jeg siterer kilder som kommer fra et universitet. Du kan jo sjekke selv hva slags universitet det er om du ikke har gjordt det. https://www.hasidicuniversity.org/index.php?page=about.htm

  Hasidic University:

  About Us

  Jews And Hasidic Gentiles — United to Stop Amalek (JAHG-USA) is the first and only Hasidic/orthodox Jewish movement to unite Jews, who must follow the 613 Biblical commandments of G-d’s Law (including the “Ten Commandments”), with gentiles who abandon false religions to follow the Seven Laws of Noah, in a common war against Amaleki revolution and subversion.

  Der røpet du deg.
  DERE. Du bor altså ikke i Norge? Regner deg ikke som nordmann heller kanskje ?

  Jeg vil ikke inkluderes i dette, og tar avstand fra den unyanserte måten du skriver og skjærer alle nordmenn over en kam. Vi er ikke en enhetlig masse, og jeg tar også avstand fra tanken om å være kollektivt ansvarlig. Problemet nordmenn har er etter min mening dessuten at de tar for MYE ansvar.

  Rambam er ifølge dem en autoritet den dag i dag, og kilden som ble sitert av ekstremisten som tente på kirker i Israel.

  Fra USA :
  “Education Day U.S.A” has been acknowledged and affirmed by every US President, every year, since Jimmy Carter in 1978. The joint resolution confirms the importance of “education to the lives of [the ountry] and the well-being of the Nation” and celebrates the birthdate of Chabad-Lubavitch Rabbi Menachem Mendel Schneerson. While the 1978 proclamation did not specify what sort of education was important to the nation, the 1982 proclamation by Ronald Reagan states that this education included the “eternal validity of the Seven Noahide Laws, a moral code for all of us regardless of religious faith.”
  Dette var ikke bare antikke skrifter !

  The 1991 proclamation states that the Jewish Noahide Laws are the “principles which are the basis of civilized society and upon which our great Nation was founded” and that it is our “responsibility to transmit these historical ethical values from our distinguished past to the generations of the future”; it also promises that “this will be reflected in an international scroll of honor signed by the President of the United States and other heads of state.”

  Templeinstitute.
  Sjekk denne kilden på about / directors på menyen, på Templeinstitute org

  og se om ikke den øverste på lista er samme mann som også siterer disse kildene som jeg henviser til, og SAMME MANN i videoen på denne siden ?
  Du vet vel hva tempelinstituttet er ? Det handler om framtida.

  Det som er det merkelige at du ikke reagerer på dette selv.
  Har du ikke satt deg inn i det ?

  Det du ikke sier, er det jeg sier, at dette er noe disse ønsker for FRAMTIDEN.

  Moses ben Maimon, commonly known as Maimonides and also referred to by the acronym Rambam,was a medieval Sephardic Jewish philosopher who became one of the most prolific and influential Torah scholars of the Middle Ages.
  His fourteen-volume Mishneh Torah still carries significant canonical authority as a codification of Talmudic law.

  Det med Noahide lovene er super aktuellt i dag. Kan du svare på når de ble innført i USA ?
  Vi vet at ting blir innført stegvis.

  The Sanhedrin also called on the new president to acknowledge and uphold the Seven Noahide laws

 6. Middelalderske skrifter :
  Antikken : 700 f.Kr. til rundt 500 e.Kr…
  Rambam : 1135–1204 .

 7. The Mishneh Torah was compiled between 1170 and 1180

 8. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Ehhh - nei. Du er ikke sekulær, er du?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

61 flere kommentarer

Deltakere