Det europeiske bondeopprøret

3
Fra bondeprotesten i Paris. Foto: Rachael Kennedy. Skjermdump fra Twitter

Av Daniel Ducrocq.

De siste ukene har tusenvis av nederlandske, irske og tyske bønder demonstrert i gatene.

27 november 2019 var det de franske bøndenes tur til å mobilisere. Traktorer har blokkert motorveier og erobret hovedgater i Paris og andre store byer. #AgriculteursenColère

Hvorfor er EU-bønder i harnisk?

I Frankrike som i Norge, er det et fåtall kjeder som omsetter landbruksprodukter. Disse kjedene har mer eller mindre monopol over matdistribusjon og kan dermed bestemme prisene til de varene som produsentene leverer. Det er dette monopolet franske bønder gjør opprør mot.

Bondeopprøret sprer seg i Europa

Europeiske bønder frykter også for levebrødet sitt etter at EU-kommisjonen har inngått handelsavtaler som åpner for fri flyt av landbruksprodukter.     

Den ene avtalen mellom Canada og EU har begynt å tre i kraft i 2017. Størrelsen på gårder i Canada (60% av disse har mer enn 30.000 dyr), og bruk av stoffer som er forbudt i EU (antibiotika, veksthormoner) gir europeiske bønder få sjanser til å motstå konkurransen fra det canadiske landbruket. 

Den andre avtalen mellom Mercosur landene (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay) og EU ble inngått av EU kommisjonen 28 juni 2019 og skal behandles av medlemslandene til endelig godkjenning. Avtalen tar sikte på å fjerne alle handelshindringer innen ti år og åpner for import i EU av 99 000 tonn oksekjøtt  (en tredje del av Frankrikes oksekjøttproduksjon) og 180.000 tonn fjærkrekjøtt hvert år. 

Avtalene om fri flyt av landbruksprodukter mellom EU, Canada og Mercosur landene skaper sikkert begeistring hos MDG, Venstre og andre »grønne» partier og bevegelser» som er for EU og for EØS!

EU bønder protester mot to nøkkelmomenter for stor kapitalens interesser: det private monopolet og uhemmet fri flyt av varer.

Dette er en kamp som angår mer enn landbrukssektoren. 

Daniel Ducrocq

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Konferansebanner2020-1024x546.png
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. Det er slike storindustri-gårder storkapitalen som politikerne representerer vil ha, de vil ikke ha småbruk eller middelstore gårder heller. De viser også EUs subsidiepolitikk, det aller meste går til storgårder som her i landet.

    At MDG har grønt i navnet gjør det ikke sosialt eller til et parti for folk i bygdenorge, når MDG er for EØS/EU er det for markedsøkonomi, MDG er et parti for velstående urbane. Når MDG vil ha 5 Kr mer i bensinavgift, hjelper ikke det folk fra distriktene med mye lengre avstander og hvor maten dyrkes.

    Fri flyt av landbruksprodukter er ikke miljøvennlig heller. Enorme storindustri-gårder gjør at kulturlandskapet med en sunn fordeling av villmark og dyrket mark, blir pløyd ned til fordel for et kjemikalie-landbruk med monokulturer av matplanter og langreist mat som kan være genmodifisert, inneholde antibiotika og veksthormoner.

  2. Avatar for Geirijo Geirijo says:

    Det er en naturlig reaksjon fra bønder som føler seg truet av globalisert storkapitals sentraliserte stor-skala produksjon. Denslags industrialisert landbruk og matproduksjon fører til særdeles langreist mat, som slett ikke er et “grønt tiltak”, og følgelig slett ikke begeistrer de grønne - hvilket skribenten her synes å tro.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere