Hva er årsaken til bondeprotestene i Nederland?

0
Fra bondeprotesten 16. oktober 2019. Kilde: boerderij.nl

Nederlandske bønder gjør opprør mot den landbruks- og miljøpolitikken landets regjering fører. En organisasjon som kaller seg Farmers Defence Force organiserte først store demonstrasjoner 1. oktober 2019 og fulgte så opp med enda større demonstrasjoner 16. oktober.

Men hva er årsaken til det sinnet og den frustrasjonen nederlandske bønder viser? Det handler om nye regler for utslipp fra landbruket, der bøndene mener at dels er reglene dårlig begrunnet og dels opplever de at de blir syndebukker for regjeringas klimapolitikk. Det handler om nitrogenbruk og nitrogenutslipp, det handler om CO2 og hva slags beregningsmodeller som skal gjelde. Deres nettsted Borderij.nl har samlet en masse stoff om bakgrunnen for protestene, om bøndenes krav og om selve demonstrasjonene og aksjonene.

Regjeringa i Nederland er kommet med en kommisjonsrapport, den såkalte Remkes-rapporten, som beksriver miljøsituasjonen i landet som en «nitrogenkrise». Den anbefaler blant annet å redusere fartsgrensene på motorveiene, som i dag er på 130 km/t. Men kritikken rettes først og fremst mot landbruket. Sentrumvenstrepartiet D66 foreslår å halvere landets husdyrproduksjon ved å redusere antall griser med 6 millioner og antall kyllinger med 50 millioner. Dette har brakt bøndene i harnisk.

En av demonstrantene sa det slik: «Vi føler at vi blir satt i skammekroken av byfolk som kommer og forteller oss hvordan ting bør være på landsbygda.»

Nest etter USA er Nederland verdens største eksportør av landbruksprodukter. Landet eksporterer landbruksprodukter for over 100 milliarder euro.

Som et høyintensivt industrilandbruk har nederlandsk landbruk betydelige utfordringer. Men det er spørsmål om hvordan disse utfordringene skal møtes, hva slags omlegginger som eventuelt er nødvendige, og hvem som eventuelt skal bære byrdene. Hollandske bønder har følelsen av at kritikken mot dem kommer fra folk som tror at melken kommer fra butikken og hamburgerne fra sjappa på hjørnet.

Forrige artikkelMektig bondeprotest i Nederland
Neste artikkelFransk opprørspoliti med brutale angrep på brannfolkenes demonstrasjoner