Sverige ruster for krig

0

Av Terje Alnes.

Krigsretorikken brer om seg i Sverige. Innen 2025 skal forsvarsbudsjettet økes med 65 %. «– Jorden skjelver under våre føtter», hevder svenskene.

I 200 år var Sverige et nøytralt land og avsto fra å delta i krig. Som et nøytralt land arbeidet Sverige mot atomvåpen, for nedrustning, for et sterkere FN, og for økt støtte til fattige land. Men på få år har svensk sikkerhetspolitikk gjennomgått store endringer. I dag er landet en aktiv partner i atomvåpenalliansen NATO, og har deltatt i flere kriger. Store militærøvelser med deltakelse fra mange NATO-land foregår hyppig på svensk territorium. Helt åpent selger svenskene våpen til militærdiktaturer.

Hva har skjedd?

I den nye svenske Forsvarsutredningen står det at: ”Beredningen konstaterar att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas och det manar till handling.» Dette har fått svenske politikere til å vedta en kraftig økning i landets forsvarsbudsjett. Frem mot 2025 skal forsvarsbudsjettet økes med 65 % i forhold til 2019-budsjettet. Da skal Sverige bruke 84 milliarder på forsvar.

Er Sverige truet?

Det svenske Forsvaret planlegger den største opprustningen siden 1940-tallet. Regjeringen (Sosialdemokratene og Miljøpartiet) gikk med på den kraftige opptrappingsplanen etter at Centerpartiet og Liberalerne truet med å forlate budsjettforhandlingene.

I en felles debattartikkel i Dagens Nyheter viser partilederne for Sosialdemokratene, Miljøpartiet, Centerpartiet og Liberalerne til Forsvarskomiteens rapport, der det står at situasjonen i Sveriges nærområde har blitt dårligere de siste årene. Det er et resultat av den politiske utviklingen i Russland og undergraving av det europeiske sikkerhetsregimet.

«Hybrid krigføring, gråsoneproblemer, utvikling av militær teknologi og Sveriges militære strategiske posisjon i en stadig viktigere Østersjøregion stiller nye krav til det svenske forsvaret, inkludert når det gjelder utholdenhet, beredskap og krigsevne», skriver partilederne.

Bakteppet er at svenskene angivelig føler seg truet av Russland. I fjor ba den svenske forsvarssjefen Micael Bydén regjeringen om å doble forsvarsbudsjettet og bemanningen av forsvaret frem mot 2035. I et intervju med aldrimer.no viste han til at Sverige merket russernes jamming av GPS-signaler under Trident Juncture-øvelsen, og at det var nødvendig å bygge et nytt og sterkere forsvar.

Fra nøytralt land til aktiv krigsdeltaker

I løpet av de siste 25 årene er svensk sikkerhetspolitikk snudd på hodet. Nøytraliteten er forlatt og et nært samarbeid med krigsalliansen NATO er etablert.

– I 1994 ble Sverige med i NATOs «partnerskap for fred», et militært samarbeid mellom NATO og ikke-medlemsland i Europa, Sentral-Asia og det sørlige Kaukasus
– I 2002 besluttet Riksdagen at Sverige skulle delta i krigen i Afghanistan
– I 2005 sa regjeringen at NATO er en viktig partner for Sverige når det gjelder innsats i kriseområder
– I 2009 vedtok Sverige en ensidig solidaritetserklæring som innebar at landet skal gi og ta imot militær støtte fra andre land – en ny sikkerhetspolitisk doktrine
– I 2011 deltok Sverige med JAS Gripen-fly i krigen i Libya
– I 2014 undertegnet Sverige en vertslandavtale med NATO, som trådte i kraft i 2016

Denne vertslandavtalen innebærer at Sverige skal utvikle og tilby støtte til NATO-ledede styrker som operer på svensk territorium. På NATO-toppmøtet i september 2014 ble Sverige og Finland, sammen med Australia, Jordan og Georgia, utpekt som de land alliansen spesielt skulle utvikle samarbeid med. Det ble sagt at Sverige fikk «gullkort» i NATO.

Vertslandavtalen betyr også at NATO kan etablere seg på svensk territorium under en krise eller en åpen krig.

Hvem truer hvem?

På bakgrunn av denne radikale omleggingen av svensk sikkerhetspolitikk kan det derfor være grunn til å spørre hvem det er som har størst grunn til å føle seg truet?

Er det Russland som opptrer som en aggressor mot svenskene?

Eller er det tvert imot Russland som har grunn til å føle seg truet når det engang så nøytrale og alliansefrie Sverige i praksis er blitt NATO-medlem?

Kilder:

«Sverige militariseras», hefte utgitt av «Kvinnor för fred» mai 2017, «Sverige satsar på sin försvarsförmåga – ”stark signal” till omvärlden», Veckans Affärer 30.08.19, «Miljarder till försvaret: Kan inte utesluta attack», aftonbladet.se 30.08.19, «Enighet om kraftig økning av Sveriges forsvarsbudsjett», abcnyheter.no 30.08.19, «Sverige ruster kraftig opp: – Jorden skjelver under våre føtter», abcnyheter.no 15.09.19, «Svenskene ruster seg for trussel fra øst», aldrimer.no 22.11.18

Denne artikkelen ble først åublisert på bloggen til Terje Alnes.

Forrige artikkelEtter droneangrepet: Hva kan Trump egentlig gjøre?
Neste artikkelNy rapport: Havvind vil gi dyrere strømregning