Terrorens resultat: Religions- og innvandringskritikken strupes

144
Illustrasjon: Shutterstock
Ove Bengt Berg

Av Ove Bengt Berg.

Terror er et våpen for utålmodige intellektuelle, mente Lenin. Terrorangrepet i Bærum fra den kristne ekstremisten viser også noe annet viktig og velkjent: Terror virker mot sin påståtte hensikt. De en vil angripe, styrker seg politisk etter terror. Nå stormer de muslimske lederne fram og støttes for sine politiske krav om redusert kritikk av sin ideologi fra sympatisører og innvandringstilhengerne. Islamsk Råd Norge kan flytte sine politiske posisjoner lenger fram enn det som var mulig før terroren i Bærum.

Muslimsk terror viktigst og best organisert i Europa

Fordi en nordmann har stått for det største terroristiske massemordet fra høyre i Europa, er det lett å glemme at de som baserer sin terror på tekster fra Koranen har stått for mer enn 200 terrorplaner over hele Europa, og har gjennomført minst 65 av dem. Over 600 er drept av islams hellige krigere – før 2017. Litt politikk har det vært bak to av angrepene, i Paris mot et politisk satireblad og «dekadent jazz». Men i hovedsak er det vanlige mennesker på tog og tbaner som er drapsmålene for de hellige muslimske krigerne, som å kjøre ned tilfeldige folk på fortau og torg som i Barcelona, Berlin, Nice, London og Stockholm. «Drapstallene er dessuten langt lavere enn de kunne ha vært, fordi sikkerhetstjenestene har hatt sterkt fokus på trusselen fra jihadister gjennom 2000-tallet. De har stoppet mange massedrapsaksjoner, som planene om å sprenge flere fly fra Storbritannia til USA i 2006», skreiv Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt. Politiets sikkerhetstjeneste PST mener i sin sikkerhetsvurdering for 2019 at mulige norske muslimske terrorister er best organiserte.

De islamske terroristene taper imidlertid ikke så mye politisk som de høyreekstreme. De har et virkelig stort bakland bak sin drapsgjerning: Både stater og «kalifater». De har også stor sympati og «forståelse» i Europa, særlig blant mange som regner seg som venstreorienterte. Når muslimene utfører terror er det fordi muslimene utsettes for hat og diskriminering. Det er «synd i dem», de er tvunget i «utenforskap» og de handler i forståelig desperasjon mot «europeiske Listhaug-er».

Men også islamsk terror styrker motstanden mot deres politiske mål;  islamsk styrte stater i Europa. Heldigvis. Flere stater i Europa tar nå muslimene så på alvor at de ikke bare skjerper kampen mot de voldelige organiserte gjennom sine statlige sikkerhetstjenester. Som i Danmark, Italia og Nederland settes foten ned ikke bare for terroren, men også for de ikke-voldelige reaksjonære politiske kulturkrava som kvinnefiendtligheten med den offentlige bruken av muslimenes mange kvinnelige politiske fangedrakter som hijab, nikab og burka. I Akershus er nikab forbudt på skolen.

«Farleg på sine eigne måter»

Etter det bibelsk inspirerte drapet og det heldigvis mislykka terrorforsøket i Bærum, reises det nå med fornya styrke et allment krav om kraftig redusert ytringsfrihet fra hele det muslimsympatiserende og innvandringsentusiastiske humanitære politiske komplekset. Med Antirasistisk Senter i spissen. Et permanent krav de bare har venta på å framsette enda  sterkere når situasjonen byr seg som nå. Påstanden om at ytringer  i praksis automatisk fører til handlinger, får som ønsket konsekvens sensur og ytringsforbud av alle ytringer. Egentlig ment mot aktiv voldsoppfordring, men kravet deres rammer vidt og upresist. All diskusjon om religion, islam og innvandring er «Farleg på sine eigne måter», som Øyvind Strømmen, MDGs førstekandidat i Hordaland skriver på nrk ytring 13. august. Om terrorangrepet i Bærum skriver Strømmen: «Det er eit produkt av eit breiare, meir folkeleg muslimhat. Eit muslimhat som ikkje skyt seg inn i moskéar eller hyller terror, men som er farleg på sine eigne måtar».

Det ligger omfattende innskrenking av ytringsfrihet til grunn for et sånt altomfattende finmaska skyts som «Farleg på sine eigne måter» som Strømmen påstår. Det faller naturlig inn i et langvarig felttog mot debatt om en politikk de ivrer sånn for at de ikke vil ha motforestillinger til den. Som kampen for islams politiske samfunnskrav, om økt innvandring og flerkulturen sin. Jamfør oppropet fra 2016 undertegna  av blant andre Islamsk Råd Norge, Ervin Kohn, Lars Gule, Thomas Hylland Eriksen og Lena Larsen. 

Ytringsforbud hindrer ikke terror

Å hindre enkeltindivider å drepe hvemsomhelst nårsomhelst hvorsomhelst, er i praksis umulig. Oppfordringer til vold, til tilfeldig terror, kan en umulig hindre ytret. Bare ytringer som denne. Heller ikke er det mulig å hindre at noen skaffer seg våpen. De nærmest religiøse og politiske krava om bare å tillate ytringer som tilfredsstiller kravet til «absolutt renhet» er krevd med økende styrke fra 2016. Krav som har som konsekvens å kneble ytringsfriheten mest mulig.

Hat kan fungere utviklende

Albert Schweitzer vedgikk at fordelen av også å akseptere hat, hadde vært en drivkraft i å kritisere og endre kristendommen. Kravet om forbud av kritikk av religionene har vært religionsledernes viktigste krav de siste to tusen åra. Som Marx skreiv: Religionskritikk er forutsetninga for enhver kritikk, av kritikk både av samfunn og vitenskap. Både Bibelen og Koranen har drap som påbud mot religionskritikk. Galileo Gallilei blei fengsla av Paven for påstanden om at jorda gikk rundt sola, noe som brøyt med kristendommens «naturvitenskap».

Jo mer terror, jo mindre ytringsfrihet

Etter Bærums-terroren står kampen om hvilke nye samfunnsrettigheter muslimene kan erobre, og i hvilken grad ytringsfriheten reduseres. Igjen tillate nikab i skolen i Akershus? Hvor vil grensene for påstått rasisme, kritikk for tilpasning i Norge til islams politiske krav og motstand mot den liberale innvandringspolitikken settes, ytringer som er «Farleg på sine eigne måter»?
Politikken til det statsfinansierte humanitærpolitiske komplekset har lenge vært klar: Målet er å likestille kritikk av religionen islams politiske krav og oppfordring til terror.

Jo flere terrorangrep mot muslimer, jo bedre vil de lykkes.

Denne artikkelen av Ove Bengt Berg ble først publisert på Politikus.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. runeulv says:

  Hva er dette for politisk korrekt piss?

  De som allerede er sensurert og undertrykket, og hvor media har tatt ut hele demoniseringspotensialet gjennom å alltid lyve om dem, så er det ikke lengre noen videre baksider igjen ved uorganisert ensom ulv terrorisme.

  Så resten av innvandringskritikerne skal få ta del i hvordan hvite etno-nasjonalister sensureres?

  Hvordan er ikke dette hva Breivik gjorde, når han lekte anti-jihadist så de ble sensurerte også? For de allerede sensurerte, er en fordel at flest mulig andre også blir sensurert.

 2. Johnny says:

  Ove Bengt Berg har helt rett, når du tyr til vold har du tapt “diskusjonen”, du klarer ikke å argumentere slik at folket lytter!

 3. runeulv says:

  Dette er forbasket løgn.

  Om noen hvite filmer at de begår vold mot ikke-hvite, ville det bli førstesideoppslag over hele Vesten.

  Sannheten er at det er ikke-hvite som i hovedsak begår vold mot hvite, og dette kan de gjøre fordi slike som deg hevder det er komplisert.

  Om dette hadde vært “komplisert”, så hadde du hatt film å vise til, og det er jeg rimelig sikker på at du ikke har.

 4. En person i åpenbart psykisk ubalanse har drept sin lillesøster. Fryktelig, og skadet andre i et angrep på en moské, som er meget alvorlig. Men den medie-overflaten dette har fått, står ikke i det hele tatt til udåden. De store avisene og NRK og TV2 snur og vender på dette til saken har gått helt ut av proporsjoner, det blir utnyttet for alt det er verdt.

  At personen som har begått ugjerningene er hvit, blir fremhevet spesielt i media. Nyhetsoppleserne på norsk, tysk og engelsktalende fjernsyn åpner første setningen med å si en hvit har begått terror mot muslimer. Men når muslimer begår terrorisme mot den hvite vertbefolkningen, terroraksjoner som det er mange flere av, blir etnisitet ikke nevnt, og apologetene skynder seg å si at vedkommende er ekstremist og overhodet ikke representerer den alminnelige muslim.
  Men når MDGs førstekandidat kommenterer angrepet i Bærum sier han uten å kunne ha hold i det at “Det er eit produkt av eit breiare, meir folkeleg muslimhat”. Altså antyder han at angrepet har bred støtte i den hvite vertbefolkningen.

  “Utenforskapet” er ikke noe de er tvunget til, det er selvvalgt for de fleste, de lever i parallellsamfunn fordi de ikke vil ha noe med de kristne vertbefolkningene hvis de ikke må. At mange av barna ikke kan snakke norsk når de begynner på skolen, er fordi mange av foreldrene ikke vil omgås andre med en annen religion enn dem selv. At mange av dem da forlater grunnskolen som funksjonelle analfabeter er ikke skolens skyld som apologetene deres påstår, men parallelltilværelsen de lever i.

  Dette er akkurat det som den globale storkapitalen som står bak masseinnvandringen fra MENA land har planlagt, sosial uro, motsetninger og kriminalitet har strukket bla ordensmakten i vertlandene til over bristepunktet, og det av MENA land innvandrere som ikke utgjør mer enn ca 10% av befolkningen. Økonomiene utmattes, og landene er snart under administrasjon av Verdensbanken og IMF.

 5. runeulv says:

  Når poenget er å gjøre hvite til minoriteter i egne land, blir det rett og slett forståelig hvorfor MSM kjører denne linjen.

  Ofrene for invandrervold, terror og voldtekter presenteres heller ikke, da det også kan føre til innvandringsmotstand. men innvandrerofre gis stor mediadekning.

 6. runeulv says:

  Du er så forbannet uærlige at jeg nesten mangler ord, da du IKKE hadden en film å vise til hvor hvite banker opp ikke-hvite.

  Tenk det, til Hellas måtte du, og du fant ikke en gang et eksempel, men i følge dere som ikke har så mye i topplokket, så behøver man kun et dette ikke-eksempelet fra Hellas, for å vise at volden går begge veier.

 7. Erland says:

  Jeg har lest det Hedda har skrevet, og synes ikke det er veldig aggressivt. Det er engasjert og vettugt. Hun sier sin mening og kommer med argumenter. Hun sier sjøl at hun er «sint», og det må være lov.

  Jeg forstår jo at du er motstander av enhver religion, både kristendom og islam, Johnny. Og jeg er ikke veldig uenig med deg i det du skriver om dette. Det er helt klart for meg at venstresida har vært litt for «snill» med islam - men så vidt jeg skjønner er dette også Heddas mening! Så hva er det brøler slik for?

  Dessuten; Runeulv har jo sympati med 22.juli-terroristen. Han er også rasist, etter alle mulige definisjoner. Så at Hedda stempler dere som terrorsympatisører, rasister og hvite ultranasjonalister - vel, det er også en måte å si det på!.. Ingen av dere tar til motmæle mot Runeulv i denne tråden, tvert imot blir hans meninger beskyttet av flere.

  Åja? Fist your red ass, Johnny. Du mener at Hedda har mensen?

 8. Veldig bra kommentar fra deg, Johnny.Hele kommentaren. Det gjør vondt å se trakkasering av folk som viser solidaritet. Glad for å se det du skriver, og det er i tråd med det argumentet som det står om her :

  Tre og et halvt år senere innførte Norge innvandringsstopp, ( 1974 ) etter kraftig press fra venstresiden (LO og AKP(m-l) med flere) som mente at norske arbeidsplasser var truet.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

136 flere kommentarer

Deltakere