NATOs ulovlige atombombelagre

0
De ulovlige atomvåpenlagrene til NATO er kartlagt.

Av Manlio Dinucci.

Det er en råtten gammel hemmelighet. Men det er også en av de mest formidable benektelser hos Den Atlantiske Alliansen: Atombomber er lagret – et alvorlig brudd på internasjonale lover – i Italia, Tyskland, Belgia, i Nederland og i Tyrkia. 

Ved en feiltakelse skrev et medlem av NATOs parlamentariske forsamling dette i en rapport. Den ble øyeblikkelig ble inndratt.

De Forente Stater har utplassert atombomber i fem NATO-land – Italia, Tyskland, Belgia, Nederland og Tyrkia. Dette har lenge vært kjent (spesielt av Federation of American Scientists- FAS).

Men NATO har aldri offisielt innrømmet det. Noe har tydeligvis ganske nylig sporet av.

I dokumentet med tittelen «En ny æra for atom-avskrekking? Modernisering, våpenkontroll og fremmede atomstyrker» av den kanadiske senatoren Joseph Day, på vegne av forsvars-og sikkerhetskomiteen i NATOs parlamentariske forsamling, har «hemmeligheten» blitt avslørt.

Ved hjelp av en «klipp og lim» har senatoren uforvarende rapportert om dette i i det følgende avsnittet (nummer 5), fra en konfidensiell NATO-rapport:

«I NATO-sammenheng har De Forente Stater utplassert – i avanserte posisjoner i Europa – omtrent 150 atomvåpen, spesielt de B61 viktige bombene. Disse bombene er lagret i seks baser tilhørende USA og Europa – nemlig Kleine Brogel i Belgia, Buchel i Tyskland, Aviano og Ghedi Torre i Italia, Voikel i Nederland og Incirlik i Tyrkia. 

I det hypotetiske scenario der det vil bli nødvendig, kan B61-bombene bli transportert av USAs og Europas samlede luftstyrker».

NATO beskylder Russland for å holde seg med mange taktiske atomvåpen i sitt arsenal. 

Men dette dokumentet slår fast at USAs atomvåpen er utplassert i avanserte posisjoner i Europa og i Anatolia (nært russisk territorium). Dette for å «sikre full involvering fra de alliertes side i NATOs atom-oppdrag, og den fysiske bekreftelsen på USAs atom-forpliktelser for sikkerheten til de europeiske allierte i alliansen».

Så snart senator Joseph Days dokument lå ute på nettet, var NATO raske til å fjerne det, og deretter publisere det i en annen versjon. Men det var for sent. Noen nettsteder (framfor alt i det belgiske De Morgen) hadde allerede gjengitt den komplette original-versjonen.

På dette tidspunktet sprang den uforsvarlige skribenten i dekning. Han skrev i Washington Post at dokumentet kun var et utkast til et utkast til en rapport til NATOs parlamentariske forsamling. Den skulle publiseres i november.

Men han kunne ikke nekte for det som allerede var blitt skrevet i avsnittet der han siterte fra den konfidensielle rapporten fra organisasjonen.

Dette bekrefter bare det vi har dokumentert i årevis: 

I Aviano (i provinsen Pordenone) er USAs F-16C og D kampfly klare til atomangrep med 50 B61-bomber. (Antallet er anslått hos Federation of American Scientists).

I Ghedi Torre (i provinsen Brescia) er det italienske PA-200 Tornado klare for et USA-ledet angrep med 20 B61-bomber.

Fra 2020 vil B61 bli erstattet av B61-12, som er designet spesielt for de nye F-35 jagerflyene.

Alt dette er alvorlige brudd på Non-Proliferation Treaty som er ratifisert av både USA og Italia.

I mellomtiden krangler parlamentet om flyplasser, men ikke om Bomben. Det har de taktisk nok vedtatt enstemmig.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst for Derimot.no. Tidligere publisert blant annet på VoltaireNet.org

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.