Citibank blokkerer insulin til Venezuela – rammer 450.000 pasienter

0
Donald Trumps sanksjoner hindrer millioner av venezuelanere i å få livsnødvendige medisiner. Foto: Shutterstock

Den amerikanske banken Citibank blokkerte i august i 2019 en del av de midlene som var bestemt til å importere 300 tusen doser insulin til Venezuela. Dette skriver avisa Orinoco Tribune. Avisa skriver at dette er en kriminell handling som berører mer enn 450.000 pasienter.

BSN Medical-laboratoriet, som basert i Colombia, har mottatt betaling for kjøp av 2 millioner enheter antimalariabehandling, men har nektet å klarere medisinene.

Finansdepartementet i Venezuela sa at dette hadde fått den sveitsiske banken UBS AG til å sperre transaksjonene som ble gjort av Venezuela til Pan American Health Organization (PAHO), bestemt til kjøp av vaksiner.

På grunn av dette prøvde Venezuela og PAHO å finne alternativer via banker fra andre land, selv om dette førte til en forsinkelse på 4 måneder i vaksineprogrammet.

Venezuelas regjering avslørte også at andre farmasøytiske multinasjonale selskaper som Pfizer og Novartis nekter å selge medisiner, andre legemidler og forsyninger til Venezuela.

Kollektiv avstraffelse – en krigsforbrytelse

Slik fungerer de ulovlige sanksjonene Donald Trump har innført mot Venezuela. Også banksanksjoner blir en måte å strupe landet på gjennom å ramme innbyggerne. Dette er kollektiv avstraffelse mot et helt folk. Dette er ulovlig etter Geneve-konvensjonene og det er også ulovlig etter statuttene til Oranisasjonen for amerikanske stater (OAS), som USA sjøl har underskrevet på. Dette skriver Mark Weisbrot og Jeffrey Sachs i rapporten Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela. Rapporten er publisert av Center for Economic and Policy Research (CEPR). I statuttene til OAS heter det for eksempel:

Article 20
No State may use or encourage the use of coercive measures of an economic or political character in order to force the sovereign will of another State and obtain from it advantages of any kind.

CEPR er en forskningsinstitusjon basert i USA. Den har to vinnere av Nobels økonomipris blant sine rådgivere, Robert Solow og Joseph Stiglitz. Senteret er finansiert av store fagforeninger i USA som AFL-CIO og United Steelworkers. Men den får også penger fra stiftelser som Ford Foundation, Rockefeller Family Fund og Kellogg Foundation. Vi snakker altså ikke om rabulister eller noen obskur organisasjon.

Sanksjonene fratar venezuelanere livreddende medisiner, medisinsk utstyr, mat og andre vesentlige importvarer, sier Mark Weisbrot. Dette er illegalt etter lover i USA og etter internasjonal lov og avtaler USA har undertegnet. Kongressen burde reagere og stoppe dette.»

Ansvaret for Venezuelas krise legges rutinemessig på Venezuela, sier Jeffrey Sachs. Men det er mye mer enn det. USAs sanksjoner er med vilje lagt opp for å ødelegge Venezuelas økonomi og gjennom det føre til regimeskifte. Dette er en unyttig, hjerteløs, illegal og feilslått politikk som fører til store lidelser for det venezuelanske folket.

Blant de tingene forskerne fant ut gjennom sine studier er følgende:

  • Sanksjonene har ført til mer enn 40.000 dødsfall i 2017–2018.
  • De har ført til at mat og medisiner mer mindre tilgjengelig, økt fare for sjukdom og økt dødelighet.
  • I august 2017 førte de til et dramatisk fall i all produksjon, noe som rammet hele sivilbefolkningen.
  • Hvis sanksjonene fortsetter også i 2019 vil de nesten sikkert føre til nye titusener av dødsfall som kunne ha vært unngått.
  • Det er omlag 80.000 mennesker med HIV som ikke har fått nødvendige medisiner fra 2017. Det er 16.000 som trenger dialyse som ikke får det, 16.000 som ikke får nødvendige kreftmedisiner og 4 millioner med diabetes eller høyt blodtrykk som ikke får insulin eller medisiner mot høyt blodtrykk.
  • Siden sanksjonene i 2019 startet har oljeproduksjonen falt med 36,4 prosent. Dette vil nødvendigvis øke den humanitære krisa.

Disse sanksjonene svarer til det som i Genéve- og Haag-konvensjonene kalles «kollektiv avstraffelse» og som regnes som en krigsforbrytelse.

Her må vi be om lesernes hjelp. Vi har ikke klart å registrere at norske medier har tatt for seg denne krigsforbrytelsen. Er det noen andre som har det?

Som en motvekt mot de ulovlige sanksjonene mot Venezuela har Kina i flere vendinger sendt store forsendelser med medisiner til landet.

Les mer om Venezuela på steigan.no. Klikk her.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelVenstresidens blindsone
Neste artikkel– Hvorfor har ikke EU vedtatt sanksjoner mot Macron for militær vold mot eget folk?