Sulten i verden øker for tredje år på rad

8

Antallet sultende og underernærte mennesker i verden øker for tredje år på rad heter det i den siste rapporten fra FNs matvareprogram. Etter et tiår med framgang har trenden tydeligvis snudd. Hvert niende menneske på jorda har nå ikke nok å spise.

Blant FNs utviklingsmål for 2030 er å utrydde sult. Lenge så det ut som om man kunne nå dette målet, men siden 2015 har andelen av sultende og underernærte gått opp.

Denne grafen fra State of Food Security and Nutrition in the World 2019 viser hvordan utviklinga av sult og underernærnig har vært siden 2005.

Denne økningen i sult kommer ikke av matmangel i verden. Det produseres nok mat til å mette 12 milliarder mennesker. Men som Bertolt Brecht sa: «Sulten oppstår ikke, den organiseres av kornhandelen.»

Over 820 million people suffering from hunger; new UN report reveals stubborn realities of ‘immense’ global challenge

Anders Romelsjö har sett på FN-rapporten og skriver:

 • 820 miljoner människor har inte tillräckligt att äta.
 • Utvecklingen är stick i stäv med FN:s hållbara utvecklingsmål inför år 2030 då ingen människa längre ska behöva gå hungrig.
 • Värst är läget i Östafrika där var tredje person är undernärd.
 • Orsaken enligt FN-rapporten är att ekonomin utvecklas svagt i många råvaruexporterande medelinkomstländer samtidigt som klyftorna mellan rika och fattiga ökar.
 • Klimatförändring och konflikter spelar också in.
 • Totalt har två miljarder personer på jorden en osäker livsmedelsförsörjning där de inte alltid har råd att äta sig mätta på näringsrik mat. Det gäller även åtta procent av befolkningen i Europa och Nordamerika.

Sult og underernæring øker spesielt i middelinntektsland, sier FN. Arbeidsløshet og økende fattigdom er årsakene i første instans. Men bak dette ligger det naturligvis maktforhold. I vårt århundre har de rikeste av de rike økt sin makt betydelig. Det samme har den globale matvareindustrien, agribusiness. Det er en falsk forestilling at «den grønne kapitalismen» skal løse disse problemene.

Det er tvert om kapitalmakt over både produksjonsledd og transportledd som gjør at sulten og underernæring øker.

FNs Hunger games

Her til lands fører myndighetene en politikk som innebærer at vi legger ned landbruket mens vi stadig blir mer avhengige av importert mat. Det er bokstavelig talt å kjøpe maten ut av munnen på fattige mennesker.

I dag er Norge helt avhengig av importert mat

Landbruk.no skriver:

I Norge er vi helt avhengig av import for å forsyne befolkningen med nok mat. Den norske selvforsyningsgraden ligger i dag på cirka 40 prosent.

Norsk landbruksvarehandel viser en sterk negativ handelsbalanse, der importen er langt større enn eksporten.
I 2016 importerte vi matvarer for 62 milliarder kroner, og eksporterte kun for 10 milliarder

– Tallene illustrerer tydelig vår økende avhengighet av import av landbruksvarer, av både mat og råvarer til dyrefôr, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Også for Norge er dette er farlig politikk. Det skal ikke store kriser til ute i verden for at vi kan komme til å miste tilgangen til mat helt eller delvis. Og hva da?

Globalt handler dette om en spesiell side ved kampen mot imperialismen, nemlig kampen mot agribusiness og «big pharma».

How Big Pharma and Big Food have made us fat and sick

FNs «utviklingsmål» er basert på et samarbeid mellom overnasjonale organer, regjeringer og multinasjonale selskaper, og politikken kalles «public-private partnership». FAOs partnere er:

AGCO Corporation, A.P. Møller-Maersk Group, BASF, Bayer CropScience, Bunge, Cargill, CF Industries Holdings, The Coca- Cola Company, Diageo, DuPont, General Mills, Heineken International, Metro Group, Mondelez International, Monsanto Company, The Mosaic Company, Nestlé, Novozymes, PepsiCo, Rabobank International, Royal DSM, SABMiller, Sinar Mas Agribusiness & Food, Swiss Reinsurance Company, Syngenta, Unilever, Walmart og Yara International

Kilde: Public–private partnerships for agribusiness development – A review of international experiences

De «partnerne» som FN satser på for å «løse» matvareproblemet og oppheve sulten er nettopp de selskapene som gjør seg søkkrike på sult, underernæring og feilernæring.

Dette er hva som kalles å «drive Fanden ut med Belsebub». Oppheve sulten med Monsanto? Fjerne feilernæring med Coca-Cola? Løse vannproblemet med Nestlé? Hvorfor ikke avskaffe prostitusjonen i samarbeid med hallikene og narkotrafikken sammen med mafiaen?

Ja, akkurat så hinsides er FNs 2030-strategi.

Og hva med løsningen? For å si det svært enkelt: avskaff kapitalsmen. Problemet er ikke mangel på produksjon eller en gang mangel på mat. Problemet er ekstreme klasseforskjeller og ekstrem maktkonsentrasjon i milliardærenes og multimilliardærenes hender.

Det finnes vesentlige ressursproblmer også. Måten det produseres mat på er ikke bærekraftig. Jorda utpines og vannkildene tappes ut eller tørker ut. Ingen har noen patentløsning på hvordan man kan mette 9 milliarder mennesker, og særlig dersom man skal gjøre det uten bruk av fossile energi og råvarekilder.

Men det som er helt sikkert er at de selskapene som blir rike på utbytting, utpining og rovdrift må fratas sin makt om det skal være mulig å lage langsiktige løsninger.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for runeulv runeulv says:

  Og sannsynligheten for det er null, da ingen oppegående arbeider vil stole på en gjeng virkelighetsbenektere og utelatelsesløgnere så denne ordnet kapitalismen fint.

  Om noen klarer å bli kvitt kapitalismen så er det oss, da vi har null problem med å ta penga fra de som tjente på et forsøk på folkemord av eget folk.

  Det absolutt dummeste noen kan gjøre om de ønsker å bli kvitt kapitalismen, er å høre på sosialister som har levd fett i et kapitalistisk samfunn med å foreslå så idiotisk politikk at ingen støtter dem.

  Det sosialister i Norge som mener den norske arbeiderklassen er et arbeideraristokrati, og de andre sosialistene lar de få mene dette uten å arrestere dem, og så tror de fremdeles at arbeiderklassen vil stemme på dem, fordi???

 2. Avatar for oeyvind oeyvind says:

  Dette kan vel ikke være riktig. Såvidt jeg husker ble det eksportert fisk/laks/sjømat for nærmere 100 milliarder det året.

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Mulig at 2015 er et slags vippepunkt.
  Vi kan bla se at migrasjonen i verden fra fattige til rike land har økt kraftig i de senere år (også før 2015). Man opplever nå økt migrasjon både til USA og Europa. Dette kan ha sammenheng med at det skjer en form for økonomisk utarming i mange fattige land, noe som kan ha flere årsaker.

  Jeg har sjekket historikk for oljeprisen:
  Oljeprisen lå på rundt 110 dollar i litt over tre år fra 2011. Og i 2011 fikk vi den arabiske våren. I år 2014 fallt oljeprisen og nådde bunnen i begynnelsen av 2016 med lave oljepriser ned mot 30 dollar. Slike lave oljepriser stimulerte verdensøkonomien. Men deretter har oljeprisen igjen økt. Veldig mye av bøndenes utgifter er knyttet opp til prisen på fossil energi (direkte og indirekte). En råtten og liten robust verdensorden kan ha problemer med å klare å håndtere slikt som økte oljepriser og energipriser samtidig som feks verden sliter med stor gjeld og oppbrukte sparepenger/reserver. (Men oljeprisen er ikke nødvendigvis den eneste årsaken til det som nå skjer).

  Det advares for tiden mot resesjon og økonomisk krise i de rike land. Den økonomiske vekst i Kina avtar for tiden, og Kina er på mange måter selve vekstmotoren i verdensøkonomien. Det er helt naturlig at den økonomiske vekst i Kina avtar når levestandarden og produksjonen (BNP) i landet øker. Men det kan samtidig føre til såkalt overakkumulasjon (oversparing) av profitt i verdensøkonomien ved at antall lønnsomme investeringsmuligheter totalt sett reduseres. Vi har nå kanskje en stor økonomisk krise under utvikling i verden og den beveger seg gradvis fra fattige land til rike land.

 4. Nå er oljefondet bundet opp i dollarsystemet, men en ting som en del av oljepengene skulle vært brukt til, er å gjøre Norge selvforsynt med mat så langt det er mulig. Blir det uår med matproduksjonen i verden, vil befolkningene på kontinentet ikke la matvaretransport til Norge passere, de må ha maten selv. Jordvarme kunne stått for mye av oppvarmingen av store drivhus for eksempel, og hjulpet på selvforsyningsgraden.

  FN er en organisasjon som er grunnlagt og drevet av den globale storkapitalen nettopp for å ivareta deres interesser, de legger til rette for at korporasjonene skal ta over kontrollen over all matvareproduksjon og ha kontroll over drikkevannet.

  Vestens favorittmat er dessverre ferdigmat, som inneholder for mye raffinerte karbohydrater som sukker, for mye salt, for mye feil fett og tilsetninger som aspartam etc som er helseskadelig. Til glede for Big Pharma som sitter ved samme bordet som Big Food, Feilernæringen gir Big Pharma hvert år mange hundre milliarder dollar i inntekter på medisiner for høyt blodtrykk, andre hjerte og karsykdommer og diabetes og andre sykdommer relatert til feilærnæring.

  Spekulasjon i mat er det ikke bare de fire største agrobusiness-selskapene som har gjort i lange tider, mat er et spekulasjonsobjekt for kapitalforvaltningsselskapene også. Det har blitt lagt til rette også ved at børsen for basisvarer tillater at feks en kornavling kan kjøpes og selges flere ganger før det er sådd. Den fiktive prisen som oppnår av børshandlerne, gir prisen på det fysisk tilgjengelige kornet.

  Hvor mye mat som finnes og den egentlige prisen blir det derfor vanskelig å finne ut av. Goldman Sachs kjøpte opp mange tusen tonn med ris og la det på bevoktede lagre, og solgte ikke før prisen var høyest under sultkatastrofen i Asia. Goldman sachs fikk bare noe som kan kalles en “reprimande” i (storkapitalens) MSM for dette, og ingen reguleringer eller forbud mot spekulasjon i mat ble som ventet gjort.

  Etterhvert som den globale storkapitalens sosialdarwinistiske nyliberale markedsliberalisme blir implementert, overføres enorme summer fra lavere sosiale lag til overklassen, og sult og elendighet følger naturlig nok denne politikken som en skygge som vi ser feks i Storbritannia.

 5. Avatar for runeulv runeulv says:

  Men at fly og smart-telefon har blitt tilgjengelig i den fattige verden, har ingen ting med saken å gjøre?

  Problemet er at alle har sin forklaring som de ønsker skal være sann, og venstresida mener alt er “utbyttingas feil”, så det blir forklaringen hele tiden.

 6. Avatar for oeyvind oeyvind says:

  Spørsmålet er om det er en faktafeil i det artiklen hevder. Artiklens hovedbudskap er trolig riktig og svært nedslående.

 7. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Om du kontrollerer energi-forsyningen, kontrollerer du nasjoner, om du kontrollerer matforsyningen, kontrollerer du befolkningen - fritt etter Kissinger.

  Det er en grunn for at korn-lagrene ble avviklet. De er ikke idioter- det er det vi som er.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere