Samarbeid Senterpartiet – Høyre

7
Senterpartiet har profilert seg på en del saker som er svært viktige for utkant-Norge. Men hva blir det av dem dersom de skal samarbeide med Høyre i regjering? Skjermdump fra partienes nettsider.
Terje Valen

Av Terje Valen.

Nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe går inn for et samarbeid mellom Senterpartiet og Høyre. Han skisserer samarbeid både på kommunalt/fylkeskommunalt nivå og på regjeringsnivå. Denne kommentaren har hovedoppmerksomhet om sistnevnte.

Jeg tenker at Senterpartiet grunnleggende sett er for kapitalismen, men vil ta vekk noen trekk ved denne som virker særlig ugunstig på mange folk. Dette er noenlunde det samme standpunktet Arbeiderpartiet hadde etterat det forlot sosialisme som mål og før det ble reint nyliberalt.

Men en annen viktig skillelinje mellom partiene er dag er holdningen til EU/EØS-systemet. De som går inn for EU/EØS-systemet går også inn for fri flyt av kapital og dermed støtter de de største finansmonopolenes hovedstrategi i deres profittstrev. Her har Senterpartiet i noen saker stilt seg på folkets side mot finanskapitalen. Derfor har deres oppslutning i meningsmålinger økt. Et strategisk samarbeid med både Høyre og Arbeiderpartiet betyr samarbeid med partier som prinsipielt er for nyliberalismen, der førstnevnte flagger det relativt greit, men der sistnevnte har en mer utviklet demagogi som skal skjule dette. Dette er, etter min mening, AP sin akilleshæl. Stadig flere avslører realiteten bak demagogien. Med sin prinsipielle nyliberalisme i bånn, ser det ikke ut som AP da slipper ut av en såkalt catch 22 situasjon, der samme hva de gjør fører til dårlige resultat. Når Senterpartiet samarbeider med Arbeiderpartiet eller Høyre, så samarbeider de i begge tilfeller med partier som grunnleggende sett er nyliberalistiske – for fri flyt av kapital.

Et strategisk samarbeid Senterpartiet – Høyre kan fjerne noen av den skadeligste påvirkningen fra Frp dersom Frp da går ut av regjering eller ut av en koalisjon med Høyre i et kommunestyre. Men samtidig vil det mest sannsynlig bety at Senterpartiet sjøl må fjerne seg mer fra den motstanden de nå flagger mot de mest skadelige utslagene av nyliberalismen. Noe som kan bety mindre oppslutning og resultater som er dårligere enn det de lover for distriktene og folk flest.

Et taktisk samarbeid om enkeltsaker er noe annet, særlig på lavere nivåer, men og på regjeringsnivå. Har Høyre noen enkeltsaker som er mindre skadelig for det arbeidende folket og distriktene enn det Høyre og Frp med venner står for, er et samarbeid om disse sakene positivt. Det samme gjelder for Arbeiderpartiet i forhold til Høyre.

Som prokapitalistiske partier kan Senterpartiet og Arbeiderpartiet og Høyre samarbeide helt greit for å administrere dette systemet, og det gjør de hele tiden sammen med resten av det såkalte kartellpartiet der også Venstre og Krf er med, men de vil alle administrere det på litt forskjellige måter, noen som kan ha stor betydning for mange på kort sikt. Men til syvende og sist vil det bare sementerer det systemet som i bunn og grunn skaper alle de store problemer i verden i dag – kapitalismen.

Vil du stemme på partier som virkelig kan fremme saker som står i grunnleggende motsetning til finanskapitalen, er det derfor naturlig å velge et parti som har oppheving av kapitalismen som mål.

Terje Valen, 28.7.2019.

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Terje Valen.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Mikkel Mikkel says:

  Må si omtrent det samme om Rødt der agentene vil samarbeide med kapitalismen, imperialismen og ekstremistene/krigsforbryterne i Arbeiderpartiet. Ekstremistene i SV er samme. Norge er et håpløst anti-demokrati.

 2. Hvis demokratiet hadde fungert, ville det vært ulovlig - fritt etter Mark Twain.

 3. Hele det parlamentariske systemet er korrupt, og det representative demokratiet er bare et spill. For det er det samme hvordan de politiske partiene på valgbarometeret settes sammen, så vil de samlede politiske beslutningene de gjør i en regjeringsperiode komme storkapitalen til gode, og ikke folket. Det så vi under regjeringen AP/SV også, privatiseringen og uthulingen av sosiale rettigheter går med uforminsket fart nesten uansett. Politikerne er agenter for den globale storkapitalen.

  Samir Amins beskrivelse av et parlamentarisk system som feks Stortinget passer også som kommentar til overstående:
  Praktisk talt hele Stortinget tilhører det Samir Amin kaller “Monopolkapitalenes Enhetsparti”. De ulike partiene representerer bare ulike fløyer i dette enhetspartiet. Storkapitalens medier produserer den nødvendige desinformasjon for å avpolitisere den offentlige mening.

  Dermed er betydningen av et flerpartisystem kraftig redusert. Flerpartisystemet er erstattet av det man kan kalle monopolkapitalens enhetsparti. Det representative demokratiet har ikke lenger noen mening og har mistet sin legitimitet.
  “Hvis valg betydde noe, hadde Makten aldri tillatt det”. Mark Twain.

 4. En ryddig gjennomgang av Terje Valium frem til den elendige konklusjonen:

  Snakkes det her om…
  kapitalisme, der private mindretall eier alle naturressurser?
  …eller…
  kapitalisme, der individer er frie til å bytte varer og tjenester med hverandre slik de ønsker det sjøl?

  Å utpeke et diffust “kapitalisme” som boogeyman er ikke til hjelp i å forstå samfunnet (opplysning er en forutsetning for demokrati), og Terje Valium ønsker her bare å sanke støtte til sitt blinde, ideologiske hat. Misery loves company!

  Partiet Rødt er offisielle kommunister, og ønsker med det å sjøl kontrollere “alle produksjonsmidler” - dvs. natur, mennesker og teknologi. At et politisk parti kontrollerer absolutt alle ressurser i samfunnet er den største kapitalkonsentrasjon tenkelig, og er altså ikke en god løsning på problemet med kapitalkonsentrasjon. Rødt vil fjerne din frihet til å bytte varer og tjenester slik du ønsker det sjøl - dette skal kamerat Mao gjøre for deg etter eget forgodtbefinnende. Rødt representerer venstreradikalisme og en politikk som er antonym til frihet og folkestyre.

 5. Avatar for Johnny Johnny says:

  Kapitalismen vil alltid ende opp med at et lite mindretall eier alle naturressurser, dette fordi konkurranseprinsippet er en av grunnpilarene i kapitalismen. Den globale kapitalkonsentrasjonen som vi har idag bør være bevis godt nok! Er du ikke enig i dette, du svært lite opplyste?

  Dette er ikke riktig!
  Rødt definerer seg selv som sosialdemokrater, og har med dette forlatt kommunismen. Rødt ønsker at staten (folket) skal ha kontroll over de store naturressursene i Norge, ellers lar de folk drive sine bedrifter etter eget ønske. Dette er ihvertfall hva man kan lese ut av Rødts program.

 6. Død, krig, revolusjon, inflasjon, innovasjon og invasjon gjør at små mindretall aldri ender opp med all kapitalen i samfunnet utenom gjennom umoralsk, venstreradikal marxisme. Jeg vet ikke hva kapitalisme er i følge kommunisters diffuse tankemønster, men jeg vet at ethvert samfunnssystem er kollektivt institusjonalisert - i teorien har vi anledning til å forby eierskap av naturressurser, slik vi har anledning til å forby eierskap av mennesker. Det er ingen naturlov som sier at man kun kan velge mellom laissez-faire kapitalisme og venstreradikal marxisme.

  Rødt vedtok på siste landsmøte at de er et kommunistisk parti. Dessuten praktiserer både kommunismen og sosialdemokratiet eierskap av mennesker (slaveri). Om det nåværende sosialdemokratiet ikke eide menneskene i Norge, så kunne det ikke kreve 50% av verdien av ditt positive arbeid og putte deg i fengsel om du nekter eller skyte deg om du tar til motverge.


  hilsen
  thormothr
  den svært masse opplyste

 7. Avatar for aford aford says:

  Kun to ord til deg, Borte-Borten:

  20190730_021627

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere