Nordting engasjerer

0
Møtelokalet for Nordting under hele festspilluka. Adresse: Torvet 1 A, Harstad.Foto: Frode Bygdnes

Av Frode Bygdnes.

Åpningsforestillingen på Festspillene i Nord-Norge sto Nordting med Amund Sjølie Sveen og hans team for.  De stilte med eget riksvåpen der hodet til løva er byttet ut med et reinsdyrhode og øksa byttet med en klepp. At dette riksvåpenet var på en rød bakgrunn, viser at kunstneren spiller på opprør, et opprør som rettes mot de rike både i sør og i nord. Publikum får utdelt stemmesedler og skal ta aktive valg. Et av valgene er om landsdelen skal danne egen stat, og publikum er med på leken. Det er overveldende flertall for både nytt fylkesvåpen, riksvåpen og nasjonalsang.

Tross regnværet var busstorget fylt med folk som fikk se et enda mer hardtslående Nordting i år. De åpnet Festspillene i Nord-Norge for fem år siden. Den gang ble det også bråk. Maktpersoner og politikere som følte seg truffet, forlot salen. I år var den offisielle åpninga ute og ingen kunne se hvem som gikk denne gangen, men publikum holdt ut i regnværet. Åpningsseremonien inneholdt både taler, agitasjon, allsang og avstemminger, og publikum lo. Selv alvorlige temaer ble behandlet på en slik måte at folk moret seg. Med en alvorlig undertone var det mange som gikk tankevekkende fra forestillinga da den var over. Her ble makta sett i kortene, og folk likte ikke klasseforskjellene.

De som har hand om ressursene våre misliker å få det avdekket. På en glimrende måte ble det satt fokus på at den nordlige landsdel bare er råvareleverandør uten å få annet enn smuler tilbake. Her fyller Nordting samme rolle for kystbefolkninga som Sametinget for samene. Så knytter Nordting seg sterkt til kystopprøret, til folkebevegelsene mot oppdrettsnæringa. Ressursene som er på kysten, i fjordene og på vidda, ranes. Det er fisk, vindkraft og mineraler, næringer som fortrenger det den nordlige landsdel har levd av i uminnelige tider. Samtidig sentraliseres de statlige oppgavene så det ikke kan bo folk langs kysten lenger.

Amund Sjølie Sveen opptrådde som president i denne nordlige staten og hadde Erik Stifjell og Liv Hanne Haugen med seg i teamet. I tillegg engasjerte de lokale dansere som bl.a. symboliserte raudåta, var fanebærere og hjelpere. Med stemmesedler fikk publikum respondere på alle forslagene som ble reist. Det var til og med trykket opp valgsedler, program, flyers og buttons. Da de rikeste i Harstad var presentert ut fra skattelista, spurte presidenten om det skulle arrangeres buss-safari for å se hvor makta og rikdommen bodde i Harstad. Det ble vedtatt.

Dette skapte reaksjoner. For det første kom det kritikk for at kunstneren hengte ut de rikeste med navn, enda det bare var utfra offentlige opplysninger. Da bussturen skulle holdes torsdag 27.juni kl. 20:00, møtte festspilldirektøren opp med en formaning om ikke å gjennomføre turen. Argumentet var at FINN ikke kjente konsekvensene. Argumentet ble forsøkt begrunnet med at FINN hadde hørt at det var ungdom som var alene hjemme og de kunne føle engstelse med å bli beglodd. Dette ble debattert blant de påmeldte. At det skulle ha vært noen sarte sjeler blant rikfolkenes unger som vi måtte ta hensyn til, syns de var et tynt grunnlag. Det ble foreslått å dra utenom disse, men da fikk vi ikke vite hvem det var og det ble hevdet at det kunne være flere. Likheten til «Ways of Seeing» var så slående at Festspilldirektøren ble spurt om de var imot at Nordting viste bilder av husene til de rikeste. Festspilldirektøren hadde problemer med balansen mellom kunstnerisk frihet og hensyn til sponsorer og samarbeidspartnere for FINN. Det kan og sies at FINN har blitt sett på som festspillene for finkulturen, men direktør Maria Utsi skal ha ære for at hun har klart å bevege FINN inn mot det som rører seg i folket her nord, ikke minst med Nordting.

Deltagerne fant ut at reisa var gjort i folk sitt hode og at fokuset var satt på hvem som egentlig sitter med makta i byen. Dette ønsker hverken de rike eller politikerne i Harstad fokus på. Nordting hadde klart å avdekke makta i byen og provoserte denne ettertrykkelig.

Istedenfor busstur får vi skaffe oss oversikt over fordelinga av rikdommen i byen, uavhengig av FINN. Så er det kommunevalg om noen måneder. De rike må tåle det fokuset som settes på klasseforskjellene. Det er mest som en ikke skjønner at bussturen var et problem i forhold til det problemet makta får med fokus på klasseforskjellene til kommende valg. Et folkelig opprør er kommet frem i dagen.

Møtelokalet for Nordting under hele festspilluka. Adresse: Torvet 1 A, Harstad.

Flyer fra Nordting med president Amund Sjølie Sveen. Mer av plattformen kan sees på http://www.nordting.no/

 


Blant dem som støtter steigan.no er:

Bli med på dugnaden. Bli en støttespiller du også. Klikk her!

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.