Dommer kaster ut demokratisk søksmål mot Trump-kampanjen, Wikileaks med flere

0

En føderal dommer i New York har avvist et søksmål fra det demokratiske partiet som beskylder Donald Trumps presidentkampanje, Wikileaks, Russland med flere for å sammensverge om å påvirke presidentvalget i 2016 i Trumps favør.

Dommeren John Koeltl, i sin tid oppnevnt av Bill Clinton, skrev i sin beslutning at Trumps representanter og Wikileaks var beskyttet av grunnlovens ytringsfrihetsvern, og at Russland ikke kunne saksøkes i en amerikansk rett.

Lovlig å spre informasjonen

Koeltl mente at det var sannsynlig at russiske agenter hadde «hacket» det demokratiske partiets datamaskiner. Men han sa at det er en betydelig distinksjon i loven mellom det stjele dokumenter selv, og det å spre dokumenter som allerede var stjålet og som hadde offentlig interesse.

Dommeren sa at ingenting i det som var lagt fram for retten tilsa at noen av de andre nevnt i søksmålet hadde samarbeidet med Russland om tyveri av informasjon.

Spredningen i etterkant av tyveriet var ifølge dommeren en del av ytringsfriheten og beskyttet av den amerikanske grunnloven. Demokratene mente at innhold som var knyttet til økonomi, donorlister og strategi var forretningshemmeligheter som loven burde beskytte mot spredning, men dommeren mente at nyhetsverdien i innholdet veiet tyngre i vurderingen av straffeansvar.

Dommeren sa lista for hva som er lovbrudd ligger så høyt at selv om Russland til og med hadde gitt Trump-leiren dokumentene direkte, så ville det ikke være kriminelt.

Påstandene om at Russland hacket demokratene er ikke uten kritikere.  Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS), en gruppe bestående av folk med tidligere bakgrunn innenfor etterretning ag nasjonal sikkerhet, har foretatt selvstendige undersøkelser av de tilgjengelige bevisene og kommet med kritiske innvendinger til konklusjonene om at Russland sto bak.

Noen VIPS-medlemmer har imidlertid kritisert VIPS-rapporten for å være for kategorisk i å hevde at datatyveriet måtte ha vært en innsidejobb, begått av en med tilgang til det demokratiske partiets lokaler og datamaskiner.

Men uansett hvilke konklusjoner man vil trekke – om Russland hacket demokratene eller det var en innsidejobb – så fastslo dommer Koeltl altså at spredningen av denne informasjonen ikke kan straffes ifølge amerikansk lov.

Dommeren avviste også et krav fra Trumps kampanje om å straffe demokratene for å forfølge saken selv etter at Mueller-rapporten konkluderte med at det ikke var tilstrekkelig bevis for en konspirasjon mellom Trump og Russland. Han mente at beskyldningene ikke var objektivt urimelige nok til å straffe noen for dem.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.