Frøya: – Det handler ikke om fornybar energi, men om fornybare penger

11
Protest på Frøya. Foto: Eivind Salen.

Midgard Vind som eies av Stadtwerke München (70%) og Trønderenergi (30%) har ingen planer om å stoppe utbygginga av vindindustri på Frøya til tross for massiv lokal motstand. Det skriver Nettavisen.

Det tyske selskapet har navnet Swm Erneuerbare Energien Norwegen G.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet 27. mai 2019 at arbeidet med vindkraftparken på Frøya må stanses midlertidig. Men departementet har ikke tatt stilling til om prosjektet skal gjennomføres eller ei. Det kan fort bli satt i gang igjen ved et annet administrativt vedtak, derfor er det viktig å vite hva dette dreier seg om. Vi gjengir derfor i helhet ei pressemelding fra Frøya. Den ble publisert for noen uker siden, men den er like aktuell i dag:

Her er noen punkter om hvorfor vi er sinte og aksjonerer:
* Lokalsamfunn ødelagt. Dette er en liten øy, folket har ingen steder å gjøre av seg. Utbyggingen skaper enormt sinne og bitterhet.

* Prosjektet solgt til Stadtwerke München (eier 70 %, Trønderenergi 30 %), et kommunalt selskap i Bayern, der det ikke lenger er mulig å bygge vindkraft selv, på grunn av strenge regler for hvor nær turbinene kan ligge bebyggelse (10 ganger høyden på turbinen til nærmeste bolig). Så tyske regler ville gjort det umulig å få bygget på Frøya, der det vil komme boliger mye nærmere.

* Endret høyde på turbiner fra 130 meter til 180 meter (korriger meg hvis tallene ikke er nøyaktige). Høyeste punkt på øya er 76 meter.

* Naturvernmessig katastrofe. Dette er en fugleøy, i et område der Hitra, Smøla og Fosen allerede er tatt. Havørn, Hubro og visse rypejeger (Lirype) vil ikke ha noen steder å gjøre av seg.

* Helt horribel konsesjonsprosess. Selv i norsk målestokk. Folkeavstemning tilbake i 2005, knapt flertall for vindkraft, noen titalls stemmer i overvekt, men for et anlegg og med betingelser helt annerledes enn hva det gjelder i dag. De negative konsekvensene var ikke kjent. Heller ikke at det skulle bli solgt utenlands, både kraften og selskapet.

* Salg av norsk natur og naturressurser på fellesskapets regning, men til investorenes fortjeneste. Vinden i Norge er en naturressurs. Vinden på Frøya tilhører Frøya. Nå skal den stjeles, kraften fra den skal fraktes til Tyskland, fortjenesten går til Trønderenergi og Stadtwerke München. Les dette på ny.

* Stadtwerke München bruker denne utbyggingen som en del av strategien å kunne smykke seg med tittelen «økostrømby» i 2025. Ganske grelt, når man tenker på hva de gjør.

* Bagateller tilbake til lokalsamfunnet. Det er ingen arbeidsplasser (arbeidsplasser var et argument i folkeavstemningen i 2005). Turbinene er helautomatiske. Det er snakk om en vedlikeholdsarbeider på Hitra, som også skal se etter Frøya.

* Ingen inntekter å snakke om, heller utgifter. Tallene jeg har er 11 millioner i en engangssum, siden 2 millioner i året. Der vil ikke engang oppveie verditapet av boliger på øyen, som nå kan smykke seg av å være et stille friluftsområde, blir et støyende industriområde. I tillegg kommer grønne subsidiere og alt det andre vi vanlige borgere må subsidiere vindkraften med.

* Bagateller også i kraftproduksjon. De 14 turbinene som ødelegger så enormt vil ha installert effekt på 60 MW, med forventet årlig produksjon på 201,8 GWh i følge Trønderenergi sine sider om prosjektet (for øvrig et interessant tall, med desimal og greier, all den tid Vardafjell i Sandnes først hadde 30 MW effekt og cirka 90 GWh årlig produksjon, halvparten av effekten, altså, men under halvparten av produksjonen, hm…). Det er for å legge godviljen til nok til cirka 10 000 boliger, et lite distrikt av Hamburg, eller en del av et sånt lite distrikt, ingenting, for enorme ødeleggelser.

* Svært provoserende oppførsel av Trønderenergi, og maktapparatet de har med seg. De bryter all anstendighet. Da anleggsarbeidet blir forsinket, og ikke kommer i gang innen fristen, truer de med søksmål på 400 millioner kroner. Les om igjen hvilke summer de har tenkt å legge igjen på øyen. Les om igjen søksmålet. Nå om dagen er trusselen cirka 10 millioner, temmelig nøyaktig den engangssummen, som de da kanskje vil holde tilbake, på grunn av «forsinkelser». Den folkelige motstanden – raseriet, fortvilelsen, gråten – kaller Trønderenergi «Fartsdumper» i en Twittermelding,

* Kjennskap og vennskap. Det er påvist bindinger både her og der. Tord Lien var samfunnskontrakt og informasjonsdirektør i Trønderenergi, før han ble Olje og industriminister, med ansvar for vindkraft. Tormod Eggan var saksbehandler i NVE, fulgte opp saker i Midt-Norge, før han nå er ansatt i Trønderenergi, med vindkraft. Frank Jensen er fylkesmann, og den som endelig «godkjente» utbyggingen av anlegget i et famøst vedtak, nå i mai. Han og nåværende kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi jobbet tidligere sammen i Røa kommunikasjonsbyrå, et kommunikasjonsbyrå som går igjen i flere saker, og Eidem og Jensen er Facebook-venner. Jeg kaller ikke dette ulovlig, men dere ser selv, det er guffent. Vi har denne «noen har snakket med noen», «noen kjenner hverandre», og så ser vi at de mektige har vist hele tiden hvordan det vil gå. Anleggsmaskinene er bestilt, til og med ekstra politi er bestilt, til Hitra, i påsken, og ut over sommeren,
Og så videre, og så videre, og så videre. Gå bare Inn og sjekk hva Frøya kommune selv skriver om saken, eller følg med på aksjonistenes side, grav litt selv. Det er ikke demokratiske prosesser dette. Det er ikke hensyn, hverken til liv eller helse, hverken til dyr eller mennesker. Det er forferdelige ødeleggelser. For forferdelig lite.

Kommentar:

Denne saka viser hvordan myndighetene i kompaniskap med storkapitalen setter hensynet til bæde miljø og demokrati til side bare ved å vise til «klima» eller «fornybar energi». Diktatur med «grønne» argumenter er blitt den nye metoden. Da kan man rasere hva som helst av norsk natur, overkjøre et lokalsamfunn, påføre sårbar natur hvilke skader som helst, uansett om så fire av fem velgere stemmer imot det, slik det har skjedd på Frøya.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Stadtwerke München… førre gong tyske interesser freista på så store inngrep i norsk natur, var under krigen, då Wehrmacht skulle ha Atlanterhavsveggen på plass. Det er nok etterlatne tyske bunkarar ute på Frøya med. Berre for å minne om det.

 2. Avatar for Olav Olav says:

  Hadde det vært opp til meg så skulle ikke en eneste tysker fått slippe inn i landet mer pga dette. Men dagens såkalte nordmenn er jo strengt tatt verre. Flertallet består av forrædere, avskum som med fordel kunne ha vært døde for min del. Folk flest har tross alt stemt på partiene som står bak disse naturødeleggelsene. Og de fortsetter å stemme på dem. Og viser dermed en virkelig ond hensynsløshet ovenfor andre nordmenn, som disse på Frøya. Folk som opptrer slik fortjener å miste alt de eier og har, ja livet selv. Det ene “positive” med dette er at det ihvertfall kan skape klarere linjer.

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Jeg lurer på hvordan denne saken best kan håndteres.

  Frøya-saken kan utvikle seg til å bli en ny Alta-sak med store demonstrasjoner. Men ikke alle naturvernorganisasjoner støtter aksjonen (slik som feks Zero og deler av SV og MDG). Det er på nåværende tidspunkt veldig uklart hvilke andre områder som vil bli utpekt til vindmølleområder innenfor NVEs nye rammeplan for vindkraft. Men det kan dukke opp lignende aksjoner som på Frøya også andre steder i landet og de kan lære av Frøya aksjonistene.

  Senterpartiets forslag om å innføre vetorett for kommunene i spørsmål om vindkraft kommer opp til avstemming i Stortinget 19. juni. Saken vil sette flere av de andre partiene under press. Men dette er ikke bare en kamp mot vindmøller, det er også en kamp for å styrke demokratiet og lokal-demokratiet i Norge (og kanskje også for å styrke Senterpartiet?). Det er mye som står på spill framover.

  Det er mulig at Senterpartiets forslag kan få støtte fra noen av de andre partiene, kanskje fra Rødt, SV og MDG. Ap og Høyre vil nok svare noe slikt som at politikerne vet best. Partiene som nå står på kanten av stupet (Krf, Venstre og Frp) må tenke seg grundig om slik at de ikke havner opp som mikropartier. Men alliansen mellom Høyre og Arbeiderpartiet kan det være vanskeligere å knekke. Men Arbeiderpartiet vil nå få problemer både med motstand mot vindkraft og mot ACER (utenlandskabler og EUs energiunion).

 4. Sant, men tyskerne etterlot også mye god infrastruktur som f.eks Nordlandsbanen. Jeg vet at mye blei bygd med blod, svette og tårer altså, men bare nevner det. Det pussige er at til tross for vår angivelige rikdom har vi aldri klart å utvikle banen videre med elektrifisering og videre linjer nordover.

 5. Avatar for Torgeir Torgeir says:

  Krokodilletårer fra folket som stort sett kikker på TV, i lommeboka og seg selv.

  Dette er plassen i Norge der det blåser mest. Veldig mye mer enn i Tyskland. Det er den mest naturlige plassen å ha vindmøller. Det er også lite med lokalbefolkning som er berørt sammeliknet med i mer tettbygde strøk.
  Vinnmøllene tor jeg bygges så høyt over bakken at det er uinteressant for fugl å kræsje i vingene, men jeg har ikke sett noe troverdig forskning på dette ennå. Så synes jeg og det er litt langt mellom vinmøllene, at de ikke bygges tettere, men det skjer kanskje en gang i fremtiden.

  I byene der hus er dårlig isolert, bør det bygges gasskraftverk som bare får kjøre når overskuddsvarmen kan benyttes til boligoppvarming.
  Reguleringsplaner bør kreve at husttak vendes mot syd og dekkes av solcellepaneler.
  Vannkraftverk bør bygges med stor turbinkapasitet og regulerte vann, slik at strøm bare produseres fra disse kraftverkene ved overskyet stille vær.
  Energiøkonomisering der det er store besparelser å hente, som i olje-industrien. (Merkelig at ett ilandføringsanlegg for gass får bygget flere gasskraftverk kamuflert som prosessanlegg og slippe overskuddsvarmen til havs i stedet for at det kommer lokalbefolkningen til gode. Men da hadde vel strømprisen gått ned, om etterspørselen ble mindre.)
  Overskuddsproduksjon eksporteres på samme måte som at vi ikke spiser all fisken selv.
  Da har Norge en hensyntakende grønn energiproduksjon.

  Så bør en ha bedre kontroll på eierskap og hvordan intekten fordeles. Nå er det noen offentlige og private monopoler som tjener seg grådig rike på folks strømregninger.

 6. Men vi har den strømmen vi trenger - eller i hvertfall hadde vi det. Ikke kan vi flytte fra dem heller, for vi har ikke råd eller mulighet til å flytte inn i tettbebygde strøk.
  Så vi blir litt sure når tettbygdingene forlanger at vi skal ta belastningen for deres boligpris-økninger.
  Særlig etter at kraftprodusjonen ikke lenger skjer i offentlig regi. For aksje-selskap er ikke kjent for å rydde opp etter seg, da går de heller konkurs.

 7. Avatar for Torgeir Torgeir says:

  Hei Anne Britt
  Du som har så mange gode kommentarer.

  Hvem er egentlig denne “Vi”?
  Er deg meg?
  Er det oss to?
  Er det de på Frøya?
  Er det min familie?
  Er det de som er innenfor tomtegrensen min?
  Er det de som er med i partiet? kommunen? politikken?
  Er det de som bor i Europa?
  Er det bare mennesker?
  Er det min familie, men ikke katta, for den kommer og går som den vil?

  Jeg tenker at “Vi” må være planeten og det hun bærer. Noe annet blir for snevert for meg…

  Og prisen reflekterer etterspørselen.
  Mange synes at dagens pris er for høy, men noen er kanskje uenig.
  Penger er det middelet vi bruker for rettferdig fordeling og dekking av behov på denne planeten. Nå vil jeg ikke påstå at vi er særlig bevisste eller flinke til å utnytte dette fantastiske byttemiddelets potensiale til rettferdig fordeling. Tilstanden reflekterer folks manglende bevissthet.

  Opprydding har ikke noe med saken å gjøre, det vil alltid være en ansvarlig grunneier å kreve opprydding av.

  Avgjørelsen bak kraftytbygginger er basert på omfattende søknader og saksbehandling av byrokratiet som baserer seg på lover, forskrifter (og muligens reguleringsplaner) som er demokratisk valgt. Da kan en bare skylde på “Vi”, som i dette tilfellet er folk i Norge, som stod bak avgjørelsen.

  Det gjøres vanvittig mye irrasjonelle besluttninger i forvaltning av norske resurser, men jeg tenker at demokrati likevel er best.
  Jeg tenker at yoga, meditasjon og annen selvutvikling kan øke bevisstheten til at folk kan se mer enn seg selv og sine fantasier.
  En vil ikke oppnå lykke i å bygge ett stort selv, men en må ta ansvar for seg selv og ta ansvar for sine handlinger.
  En oppnår heller ikke lykke i ett samfunn basert på å ta.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

2 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

11 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.