Regjeringen vil igjen avgi myndighet til EU

0

Bak det kryptiske navnet «prosedyreforordningen» vil regjeringen med det første ta inn en ny lov som gir EU direkte makt i Norge. Dette skriver ABC Nyheter. Nettavisa fortsetter:

– EØS-komiteen vil fatte beslutning om å innlemme det nye regelverket i februar eller mars, med forbehold om Stortingets samtykke. Vi tar sikte på å forelegge saken for Stortinget i vårsesjonen, sier statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet til ABC Nyheter.
Regelverket han snakker om heter prosedyreforordningen i EUs språkdrakt.
Formålet med prosedyreforordningen, som ordrett må innføres i norsk lovverk, er å kontrollere og forhindre statsstøtte, som med visse unntak er forbudt i EU – og dermed i Norge som følge av EØS-avtalen.
Det vil blant annet innebære noe Grunnloven i prinsippet setter forbud mot – å gi utenlandske organer direkte makt til å foreta undersøkelser og bøtelegge norske virksomheter.

Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet tar avstand fra regjeringens forslag og mener at det er alvorlig at ja-sida på denne måten trumfer igjennom suverenitetsavståelse med simpelt flertall. Bergen kommune har uttalt seg mot prosedyreforordningen, mens det rødgrønne byrådet i Oslo der også SV er med synes ordningen er «hensiktsmessig». Som vanlig er LO og NHO på linje med ja-partiene i en sak som dette.

«Dette vil bidra til å sikre norske bedrifter like konkurransevilkår som sine europeiske konkurrenter på det indre marked», skriver LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik. i LOs høringssvar.

Nei til EU tar avstand fra forslaget fra regjeringe og skriver i sin høringsuttalelse:

1) Forslaget om gjennomføring av prosedyreforordningen må avvises. Det er en uakseptabel suverenitetsavståelse å gi overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen myndighet til å pålegge opplysningsplikt og vedta økonomiske sanksjoner med direkte virkning i Norge.
2) Den foreslåtte gjennomføringen av prosedyreforordningen er en inngripende myndighetsoverføring som må behandles etter Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, med krav om tre fjerdedels flertall for vedtak.

Storkoalisjonen i norsk politikk har det som alltid travelt med å avskaffe norsk sjølråderett og legge stadig mer kontroll over Norge over i hendene på EU. Det er som om det aldri har vært to folkeavstemninger der folket klart har avvist medlemskap i unionen.

Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

Forrige artikkelVenezuela: La oss gå til sakens kjerne.
Neste artikkelEn uhyre spennende samling på Parkteatret
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).