Regjeringen vil igjen avgi myndighet til EU

0

Bak det kryptiske navnet «prosedyreforordningen» vil regjeringen med det første ta inn en ny lov som gir EU direkte makt i Norge. Dette skriver ABC Nyheter. Nettavisa fortsetter:

– EØS-komiteen vil fatte beslutning om å innlemme det nye regelverket i februar eller mars, med forbehold om Stortingets samtykke. Vi tar sikte på å forelegge saken for Stortinget i vårsesjonen, sier statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet til ABC Nyheter.
Regelverket han snakker om heter prosedyreforordningen i EUs språkdrakt.
Formålet med prosedyreforordningen, som ordrett må innføres i norsk lovverk, er å kontrollere og forhindre statsstøtte, som med visse unntak er forbudt i EU – og dermed i Norge som følge av EØS-avtalen.
Det vil blant annet innebære noe Grunnloven i prinsippet setter forbud mot – å gi utenlandske organer direkte makt til å foreta undersøkelser og bøtelegge norske virksomheter.

Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet tar avstand fra regjeringens forslag og mener at det er alvorlig at ja-sida på denne måten trumfer igjennom suverenitetsavståelse med simpelt flertall. Bergen kommune har uttalt seg mot prosedyreforordningen, mens det rødgrønne byrådet i Oslo der også SV er med synes ordningen er «hensiktsmessig». Som vanlig er LO og NHO på linje med ja-partiene i en sak som dette.

«Dette vil bidra til å sikre norske bedrifter like konkurransevilkår som sine europeiske konkurrenter på det indre marked», skriver LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik. i LOs høringssvar.

Nei til EU tar avstand fra forslaget fra regjeringe og skriver i sin høringsuttalelse:

1) Forslaget om gjennomføring av prosedyreforordningen må avvises. Det er en uakseptabel suverenitetsavståelse å gi overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen myndighet til å pålegge opplysningsplikt og vedta økonomiske sanksjoner med direkte virkning i Norge.
2) Den foreslåtte gjennomføringen av prosedyreforordningen er en inngripende myndighetsoverføring som må behandles etter Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, med krav om tre fjerdedels flertall for vedtak.

Storkoalisjonen i norsk politikk har det som alltid travelt med å avskaffe norsk sjølråderett og legge stadig mer kontroll over Norge over i hendene på EU. Det er som om det aldri har vært to folkeavstemninger der folket klart har avvist medlemskap i unionen.

Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.