Regjeringen vil igjen avgi myndighet til EU

10

Bak det kryptiske navnet «prosedyreforordningen» vil regjeringen med det første ta inn en ny lov som gir EU direkte makt i Norge. Dette skriver ABC Nyheter. Nettavisa fortsetter:

– EØS-komiteen vil fatte beslutning om å innlemme det nye regelverket i februar eller mars, med forbehold om Stortingets samtykke. Vi tar sikte på å forelegge saken for Stortinget i vårsesjonen, sier statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet til ABC Nyheter.
Regelverket han snakker om heter prosedyreforordningen i EUs språkdrakt.
Formålet med prosedyreforordningen, som ordrett må innføres i norsk lovverk, er å kontrollere og forhindre statsstøtte, som med visse unntak er forbudt i EU – og dermed i Norge som følge av EØS-avtalen.
Det vil blant annet innebære noe Grunnloven i prinsippet setter forbud mot – å gi utenlandske organer direkte makt til å foreta undersøkelser og bøtelegge norske virksomheter.

Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet tar avstand fra regjeringens forslag og mener at det er alvorlig at ja-sida på denne måten trumfer igjennom suverenitetsavståelse med simpelt flertall. Bergen kommune har uttalt seg mot prosedyreforordningen, mens det rødgrønne byrådet i Oslo der også SV er med synes ordningen er «hensiktsmessig». Som vanlig er LO og NHO på linje med ja-partiene i en sak som dette.

«Dette vil bidra til å sikre norske bedrifter like konkurransevilkår som sine europeiske konkurrenter på det indre marked», skriver LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik. i LOs høringssvar.

Nei til EU tar avstand fra forslaget fra regjeringe og skriver i sin høringsuttalelse:

1) Forslaget om gjennomføring av prosedyreforordningen må avvises. Det er en uakseptabel suverenitetsavståelse å gi overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen myndighet til å pålegge opplysningsplikt og vedta økonomiske sanksjoner med direkte virkning i Norge.
2) Den foreslåtte gjennomføringen av prosedyreforordningen er en inngripende myndighetsoverføring som må behandles etter Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, med krav om tre fjerdedels flertall for vedtak.

Storkoalisjonen i norsk politikk har det som alltid travelt med å avskaffe norsk sjølråderett og legge stadig mer kontroll over Norge over i hendene på EU. Det er som om det aldri har vært to folkeavstemninger der folket klart har avvist medlemskap i unionen.

Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for INK INK says:

  Regjeringen og deres støttespillere i denne saken ønsker altså kort sagt å gi ESA rett til å etterforske og bøtelegge norske firmaer uavhengig av norske myndigheter og domstoler.

  Jeg ser at i følge en tidligere artikkel fra ABC Nyheter, konkluderte også Justisdepartementets Lovavdeling i 2014 “med at avgivelsen av suverenitet er så alvorlig i denne EU-lovendringen, at Stortinget bør behandle saken etter datidens §93, nå §115 i den reviderte Grunnloven. Det innebærer at det kreves tre fjerdedels flertall og at to tredjedeler av stortingsrepresentantene må være til stede, for at det skal kunne tas inn i norsk lov.”
  https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/08/09/195422547/regjeringen-vil-gi-esa-direkte-makt-til-a-botelegge-norske-firmaer

 2. Avatar for SHO SHO says:

  EU über alles!

  Man skulle kanskje ha trodd at når det norske folk har sagt nei til EU i to folkeavstemminger så skulle dette også ha ført til at nei-til-EU partiene til sammen ville ha fått flertall på Stortinget for å sikre seieren. Men det har altså ikke skjedd. Folket må ta seg sammen!

 3. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Folket har fått brød og sirkus - det er de fornøyd med.

 4. ABC nyheter er et hederlig unntak, et raskt søk viser at verken NRK, TV2.no, VG eller Dagbladet synes at dette har nyhetens interesse. De underrapporter det Makten ikke vil at folket skal vite. Så denne store suverenitetsavståelsen gir nok de fleste nordmenn hus forbi, som de fleste andre EU direktiver som regjeringen gjennomfører bak ryggen på det norske folk.

  Det får de til når MSM (unntatt ABC Nyheter) underslår hvordan Norge mer og mer underlegges EU uten at de fleste har en anelse. " Det finnes andre metoder", som fru Brundtland sa når folket sa nei til EU for andre gang. Det har hun rett i, Norge snikes inn i EU litt etter litt uten at folket advares, det har NRK med MSM ansvaret for.

 5. Bra du er våken INK. Dette hadde jeg ikke fått med meg.

 6. Avatar for INK INK says:

  Takk! * Men jeg synes jo for så vidt at uttalelsen fra Justisdepartementets Lovavdeling er relativt ullen. Men den sier i det minste tydelig på slutten at :
  " Ut fra de relativt restriktive synspunktene som ligger til grunn for konklusjonene i St.prp. nr. 100 (1991–92) og de tilfellene som siden har vært vurdert, har vi for vår del vanskelig for å konkludere med at den myndighetsoverføringen som prosedyreforordningen legger opp til vil være «lite inngripende»."

  ( * Våken og våken … det er sannelig så vidt akkurat nå. )

 7. Og dette betaler medlemmene altså ‘‘kontigent’’ (m/trekk i lønna) for…!

  Forstå det den som kan . . . . . . .

 8. Avatar for Jorgen Jorgen says:

  God oppsummering her over.
  Stortinget og vårt land står nå i et farlig veiskille. De siste tiårige regjeringer har gitt fra seg makt til EU i sakte film til en permanent makt som styrer de lange linjer utenfor vår demokratiske kontroll. Nedsnødde redaktører i gamlemedia og sentrale politikere er rundlurt fra de samme permanente krefter, der det fortsatt ikke er vilje til å reagere før strømmen er borte og katastrofen er fullkommen. En nedsnødd politisk team med PST i spissen forstår fortsatt ikke hvem som lager bakdørene til sikkerhetssystemene.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

2 flere kommentarer

Deltakere