Jemen: USA bevæpner ‘tilfeldigvis’ Al Qaida – (igjen!)

0
USA støtter igjen al-Qaida i Jemen.

Av Tony Cartalucci.

Våpen fra USA har enda en gang havnet i hendene på militser som kjemper i en av Washingtons mange stedfortrederkriger, denne gang i Jemen – de militante er krigere fra lokale al-Qaida-grupper.


Denne artikkelen av Tony Cartalucci ble først publisert på New Eastern Outlook. Oversatt til norsk av Eric Kamov og publisert på Midt i fleisen.


CNN innrømmer i sin artikkel ‘’Solgt til en alliert, tapt til en fiende’’;

‘’CNN har avdekket at  Saudi-Arabia og deres koalisjonspartnere har overført amerikanskproduserte våpen til til al-Qaida-affilierte krigere, reaksjonære salafist-militser og andre fraksjoner som fører krig i Jemen, og dermed bryter avtalene som er inngått med USA.’’

Artikkelen hevder i tillegg:

‘’Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater – deres viktigste partner i krigen, har brukt amerikanskproduserte våpen som en form for valuta for å kjøpe militsenes, eller stammenes lojalitet, og til å forsterke utvalgte væpnede grupper samt å influere det komplekse politiske landskapet, ifølge lokale kommandanter og analytikere som CNN har snakket med.’’

Våpenoverføringene inkluderte alt fra håndvåpen til pansrede kjøretøy kunne CNN rapportere.

Artikkelen inkluderte en respons fra en talsmann for Pentagon, Johnny Michael, som hevdet:

‘USA har ikke autorisert kongedømmet i Saudi-Arabia eller De forente arabiske emirater til å gi videre noe utstyr til parter inne i Jemen.’

‘USAs regjering kan ikke kommentere pågående undersøkelser om påstander om brudd på sluttbrukerklausuler når det gjelder forsvarsmateriell og tjenester som er overført til våre allierte og partnere.’

Bortsett fra åpenbare bevis på at Saudi-Arabia og Emiratene begge bryter enhver avtale Pentagon hevder å ha med disse nasjonene, fortsetter USA uoffisielt å utkjempe deres felles krig for disse to landene i Jemen.

USAs rolle i Jemen inkluderer ikke bare å forsyne Saudi-Arabia og Emiratene med våpen, men også ved å trene deres piloter, målutvelgelse, deling av etterretning, reparasjon (og vedlikehold) av våpensystemer, drivstoffetterfyllinger av saudiske kampfly, til og med ved å utplassere USAs spesialstyrker langs grensen mellom Jemen og Saudi-Arabia.

På bakgrunn av denne pågående og ubegrensede støtten – lyder Pentagons beklagelse over det de hevder å være uautoriserte våpenoverføringer – spesielt hult. Desto hulere lyder det når man tar i betraktning at i andre krigsområder, har på også våpen fra USA ‘’tilfeldigvis’’ havnet i hendene på ekstremister – som også  ‘tilfeldigvis’ kjempet mot krefter USA var imot.

(Gjentatte) handlinger taler høyere enn Pentagons unnskyldninger

En hel skare av al-Qaida-forgrenede styrker ble etablert i Syria mot regjeringen i Damaskus takket være den ‘’tilfeldige’’ overføringen av våpen fra USA – fra påståtte moderate militante til spesifikke terroristorganisasjoner, inkludert al-Qaidas underavdeling al-Nusra og den selverklærte ‘’Islamske staten’’ – IS.

 Og mens dette ble fremstilt for offentligheten som ‘’tilfeldig’’ –flere år før krigen i Syria i det hele tatt brøt ut, fantes det allerede varselsignaler om at USA med overlegg planla å bruke ekstremistene i en stedfortrederkrig – både mot Syria og Iran.

Så tidlig som I 2007 – hele fire år før «Den Arabiske våren’’ begynte i 2012  – advarte en artikkel i magasinet the New Yorker, skrevet av den Pulitzer-prisvinnende journalisten Seymour Hersh, med tittelen, «The Redirection: Is the Administration’s new policy benefitting our enemies in the war on terrorism?»  (‘’Omdirigeringen: Hjelper regjeringens nye politikk våre fiender i krigen mot terrorisme?’’).

(Lagt til med mitt ettertrykk):

For å underminere Iran, som hovedsakelig er sjia-styrt, har Bush-regjeringen avgjort – å faktisk re-konfigurere sine prioriteringer i Midtøsten. I Libanon har USAs regjering samarbeidet med Saudi-Arabias regjering, som er sunnimuslimsk – i hemmelige operasjoner som har til hensikt å svekke Hezbollah, sjia-organisasjonen som støttes av Iran. USA har også deltatt i hemmelige operasjoner rettet mot Iran og deres allierte Syria. Et biprodukt av disse aktivitetene har vært styrkingen av ekstreme sunni-grupper som omfavner en militant versjon av islam og som er fiendtlig innstilt til Amerika og sympatiserer med al-Qaida.

Fra 2011 og i fortsettelsen, skulle innrømmelser komme via prominente vestlige aviser som the New York Times og Washington Post, om våpenleveranser til ‘’moderate opprørere’’ i Syria.

Artikler som the New York Times’ ‘’Flyleveranser av våpen til syriske opprørere, med hjelp fra CIA’’ og ‘’Kerry sier USA vil fordoble hjelpen til opprørerne i Syria,’’ britiske Telegraphs, ‘’USA og Europa i ‘større flybåren forsendelse av våpen til syriske opprørere via Zagreb’,’’ og Washington Post’s artikkel, ‘’Amerikanske  våpen når syriske opprørere,’’- fortalte om våpen, kjøretøy, utstyr og trening til en verdi av  hundrevis av millioner dollar kanalisert inn i Syria til såkalte ‘’moderate opprørere.’’

Og likevel, så tidlig som det første året av konflikten, dominerte al-Nusra-grenen av al-Qaida slagmarken mot de syriske styrkene – og al-Nusra var da av USAs utenriksdepartement betegnet som en utenlandsk terrororganisasjon.

USAs utenriksdepartement sa i sin offisielle pressemelding med tittelen – ‘’Terrorist-betegnelsen på al-Nusra-fronten som et alias for al-Qaida i Irak,’’ ganske uttrykkelig, at:

‘’Siden november 2011, har al-Nusra-fronten tatt på seg ansvaret for nesten 600 angrep – fra mer enn 40 selvmordsangrep til håndvåpen- og IED-operasjoner  (eks.vis veibomber, o.a.) – i større byområder inkludert Damaskus, Aleppo, Dara, Homs, Idlib og Dayr al-Zawr. Under disse angrepene har utallige uskyldige syrere blitt drept.’’

Hvis USA og deres allierte virkelig overførte våpen, utstyr og annen støtte verd hundrevis av millioner dollar til de ‘’moderate opprørerne’’, hvem var det da som finansierte og bevæpnet al-Nusra – og i tillegg – satte dem istand til å fortrenge de vestlig-støttede militante gruppene fra den syriske slagmarken?

Vestlige medier hadde foreslått flere lite overbevisende unnskyldninger, inkludert at et stort antall desertører gikk over til al-Qaida og deres forgreninger, og brakte med seg våpen og utstyr gitt til dem av Vesten.

Det opplagte svaret er imidlertid,  nettopp som Seymour Hersh advarte om i 2007 – at USA og deres allierte helt fra starten av bevæpnet og støttet al-Qaida, og bevisst skapte dens fortsettelse, IS, og brukte begge i en stedfortrederkrig de hadde håpet raskt ville ende – før offentligheten forsto hva som hadde skjedd.

Dette hadde fungert i Libya i 2011, og en rask avsettelse av den syriske regjeringen var forventet på samme måte. Da krigen dro ut i langdrag, og den virkelige naturen av Washingtons ‘’moderate opprørere’’ ble avslørt, begynte usannsynlige unnskyldninger om hvordan al-Qaida og IS kunne bli så godt bevæpnet og finansiert – å dukke opp overalt i vestlige medier.

Uhell eller ikke – Militær intervensjon fra USA er den største trusselen mot global sikkerhet

Slik som når alternative medier nå forsøker å sette lys på USAs pågående stedfortrederkrig i Jemen, har på nytt et liknende forsøk igjen startet opp for å forklare hvorfor al-Qaida på ny er blitt oversvømmet med støtte fra USA. Akkurat som i Syria – er den innlysende forklaringen på at al-Qaida-styrker i Jemen dukker opp med våpen fra USA – at bruken av al-Qaida og andre ekstremistgrupper har vært en del av den USA-Saudi-Emiratiske strategien helt fra starten av.

CNNs avsløringene var ikke de første.

En undersøkelse gjort av Associated Press, konkluderte i august 2018, i en artikkel: ‘’AP undersøkelser: USAs allierte, al-Qaida kjemper mot opprørere i Jemen,’’ som (lagt til med ettertrykk):

‘’Igjen og igjen i løpet av de to siste årene, har en militær koalisjon ledet av Saudi-Arabia og støttet av USA hevdet at de har vunnet avgjørende seiere som har drevet al-Qaida-militante fra deres tilfluktssteder over hele Jemen og knust deres evner til å angripe Vesten.’’

Her er hva seierherrene unnlot å fortelle: mange av deres erobringer kom uten at det var løsnet et eneste skudd.

Det er fordi koalisjonen hadde en hemmelig avtale med al-Qaida-krigerne, de betalte noen for å forlate (viktige) nøkkel-byer og landsbyer, mens de lot andre trekke seg tilbake med våpen, utstyr og bunker med kontanter etter plyndringer, har en undersøkelse foretatt av Associated Press avslørt. Hundrevis flere ble rekruttert for å bli med i selve koalisjonen.

Mens USA spiller uskyldig, og forsøker å rette skylden for bevæpningen av al-Qaida i enda en av Washingtons stedfortreder kriger  på ‘’tilfeldig’’ eller ‘’uautorisert’’ våpenforsyning, er det nå helt klart at al-Qaida har gjort – og fremdeles gjør tjeneste som en viktig hjelpestyrke som USA bruker både som et påskudd for å invadere og okkupere andre nasjoner – og når de ikke kan – til å kjempe stedfortrederkriger der USAs egne styrker ikke kan gå inn.

USA – som påstår at deres involvering i Syria, Irak og Jemen er for å begrense Iran – som USA beskylder for å sette den globale sikkerheten i fare og sponse terrorisme – har stilt seg på siden av virkelige, verifiserte statlige sponsorer av terrorisme – Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater – og spiller selv vel vitende en rolle i statlig sponset terrorisme – inkludert bevæpning av terroristgrupper over hele regionen.

Iran, og de militante gruppene de har støttet – og som er anklaget for å være ‘’terrorister’’ – er ironisk nok de mest effektive kreftene som bekjemper grupper som al-Nusra og IS over hele regionen – og illustrerer at Washington og deres allierte i realiteten er de skyldige i det de fiktivt har beskyldt Syria, Russland og Iran for.


Creative Commons. Tony Cartalucci, er en geopolitisk forsker og skribent basert i Bangkok. Oversatt av Eric Kamov.

Andre artikler av Toni Cartalucci.


Den rikeste kilden til informasjon på norsk om krigen i Jemen finner du på steigan.no.

Vil du være med på å utvikle den kritiske og uavhengige journalistikken? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

Forrige artikkelStoltenberg fikk NATO-jobben, hva blir Erna Solbergs belønning?
Neste artikkelTrumps capo