Europas dominans varte i 200 år – og nå er den slutt

0
Når man ser de siste 20 hundreårene i perspektiv ser man at den europeisk/amerikanske dominansen har vært voldsom, men kortvarig.

Det er noe med europeeres bevissthet. De/vi tror at vi er verdens navle, og sjøl blant folk som regner seg som systemkritikere rår det en fullstendig fortegnet forestilling både om hvor langvarig den europeiske dominansen har vært og om at den fortsatt er der, enda alle tall viser det motsatte.

Vi har tidligere pulverisert forestillingen om «Europas 1000 års krig mot islam», som er en totalt historieløs idé som bare har til hensikt å dyrke en misforstått tanke om kollektiv skyld.

Krig i 1000 år – kollektiv skyld?

Og vi viste nylig hvordan verdensøkonomien raskt flytter seg mot Asia og dermed vender tilbake til normalen, det vil si den asiatiske dominansen som har vært tilfelle i 18 av de siste 20 århundrene. Der brukte vi en ypperlig plansje fra Visualcapitalist, men vi nevnte også at den av plasshensyn var fortegnet. For å gjøre poenget enda klarere har vi tatt oss den frihet å lage en versjon av plansjen med samme tidsakse hele veien fra år 0 til i dag.

Når man ser de siste 20 hundreårene i perspektiv ser man at den europeisk/amerikanske dominansen har vært voldsom, men kortvarig. Vi har tillatt oss å framstille denne ypperlige grafen fra Visualcapitalist i samme målestokk langs hele tidsaksen.

Som man ser av denne grafen var Asia, det vil si Kina og India totalt dominerende fram til ca. 1800. Med den industrielle revolusjonen og kolonialismen utviklet det man kan kalle Vesten et materielt-økonomilsk grunnlag for å kunne plyndre resten av verden, og gjorde da også det. Dette systemet nådde sitt egentlige klimaks i 1945. Man ser også at USAs hegemoni egentlig bare har vart siden ca. 1900, det vil si gjennom seieren i den spansk-amerikanske krigen da USA gjennom Monroe-doktrinen kunne erklære den vestlige halvkula som si.

Etter 2000 ser vi at det går fort utforbakke og at Asia, det vi i første rekke si Kina, er på vei tilbake mot å bli verdens største økonomi.

Europeere har ingen grunn til å gå rundt med et historisk skyldskompleks eller å være høye på seg sjøl. Vi blir marginalisert fortere enn vi kan si politisk korrekthet. Denne forandringen er ikke noe blaff. Den er kommet for å bli fordi de underliggende kreftene som driver den er så enorme. Selv med fallende vekst vil Kinas økonomi bli to eller tre ganger større enn USAs i 2050 hvis det da ikke blir verdenskrig innen den tid.

Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.