USAs «krig mot terror» har kostet en halv million mennesker livet

0
"Krigen mot terror" har kostet en halv million mennesker livet og har påført mange flere stor sorg og store personlige tap. Men våpenprodusentene ler hele veien til banken. Foto fra rapporten "Costs of War".

Av Pål Steigan.

En rapport fra Watson Institute ved Brown University sier at siden USA startet sin «krig mot terror» i 2001 har mellom 480.000 og 507.000 mennesker blitt drept som følge av denne krigen. Dette gjelder krigene i Afghanistan, Irak og Pakistan. Krigen mot Syria, som USA er hoveddrivkrafta bak og krigen mot Jemen, som også USA støtter med penger og våpen, er ikke med i oversikten.

Dette er det beste anslaget over tapene forskerne kan gjøre i dag, men de innrømmer sjøl at tallet antakelig undervurderer de totale tapene. Som eksempel nevner de at USAs bombing av Mosul i Irak og andre byer kan ha kostet titusener av mennesker livet, men at deres kropper aldri er funnet, slik at man ikke kan registrere dem.

En del land der USA driver militær virksomhet.

Tallene omfatter heller ikke de indirekte dødsfallene, for tidlig død på grunn av følgene av krigene – mangel på mat, vann, ødelagte helsesystemer og infrastruktur. Rapporten oppsummerer resultatene av krigen mot terror slik:

– Mellom 480.000 og 507.000 mennesker har dødd som følge av krigen.

– Over 240.000 av disse er sivile.

– 10,1 million mennesker er drevet på flukt.

– Krigene har kostet USA om lag 5.600 milliarder dollar (fem og et halvt norske oljefond).

– USA driver «kontraterror»-virksomhet i 76 land.

– Krigene har ført til omfattende krenking av menneskelige og sivile rettigheter i mange land, også i USA.

Krigene har også påført landene som er rammet enorme sosiale omkostninger, omkostninger som vil merkes i generasjoner framover. Forskerne har ikke gjort noe forsøk på å beregne de store miljømessige skadene som krigen har ført til; ødelegging av drikkevannskilder, forgiftning av jord og vann, ødeleggelse av jordbruket og mange dyrearters habitat.

I 2003 gjorde Scientists for Global Responsibility en vurdering av de økologiske følgene av Gulfkrigen i 1991 og Irakkrigen inntil 2003, så deres resultater gir en pekepinn om hva slags ødeleggelser det dreier seg om, og dette forsterkes naturligvis av at krigene har pågått i ytterligere 15 år.

Disse krigene er nesten fullstendig lånefinansiert. Forskerne har regnet ut at rentekostnadene kan løpe opp i 7.900 milliarder dollar innen 2053.

Verdens største terrorist

Hva skal man si om et land som tar seg retten til å drive et slikt massemord på mennesker uten noen respekt for internasjonale avtaler, lov og rett, for ikke å snakke om total mangel på respekt for menneskers liv og livsbetingelser? Ingen andre land enn USA gjør sånt, eller har gjort sånt. USA finansierer og væpner terrorister, men er sjøl den største terroristen av dem alle.

Nesten samtlige politikere og medier i Norge synes åpenbart at dette er helt fint, og at slik bør det være. De applauderer det i hver fall og den som leter etter kritikere blant dem, har det vanskelig med å finne noen.

 

Støtte kritisk og uavhengig journalistikk. Klikk her.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.