Farlig situasjon i Azovhavet – Ukraina ønsker å provosere

87
Pål Steigan

Av Pål Steigan.

Konflikten om Krim og Azovhavet har stoff i seg til å utløse en storkrig. Da USA og andre vestmakter orkestrerte kuppet i Kiev i 2014 var ett av deres fremste strategiske mål å berøve Russland kontrollen over militærbasene på Krimhalvøya, som da var en del av Ukraina. Hadde de lykkes med det, ville de gitt hele den russiske sørflanken et livstruende sår. Derfor var det aldri på tale for Russland å godta NATO-kontroll over Krim. I tillegg kommer at det store flertallet av befolkninga på Krim er russere og ønsket å bli med i den russiske republikken, slik de viste i en folkeavstemning som NATO riktignok ikke anerkjenner. Vesten har nektet å godkjenne innlemmelsen av Krim i Russland og har formulert seg som om forholdet til Russland ikke kan normaliseres før Krim er innlemmet i Ukraina. Det kan i så fall bare oppnås gjennom krig.

NATO, og ikke minst generalsekretær Jens Stoltenberg, satser stort på å innlemme det korrupte og fascistinfiltrerte Ukraina i NATO for å kunne gi landet «artikkel 5»-garantier. Alt dette tilsier at enhver konflikt knyttet til Krim er å sammenlikne med ildspåsettelse i ammunisjonslageret.

Derfor er det all grunn til å ta alvorlig på den situasjonen som er oppstått ved Kertsj-sundet ved innseilinga til Azovhavet.

Den russiske marinen har arrestert tre ukrainske marinefartøyer i sundet og ukrainske marinesoldater er såret. FNs sikkerhetsråd er innkalt. Den ukrainske regjeringa vurderer å erklære unntakstilstand.

Porosjenko trenger provokasjonen

Som alltid i slike situasjoner vil det oppstå en polemikk om hvem som har provosert og hvorfor. Og så veltrent som vestlige medier er i dette gamet vet vi allerede at de vil gi Vladimir Putin skylda. Men nøkternt sett har Russland ingenting å tjene på en økt militær spenning i dette området. Russland har hendene fulle med krigen mot jihadistene i Idlib og andre deler av Syria. Petro Porosjenko derimot, som er ytterst upopulær som president i hjemlandet, står foran et presidentvalg han kan komme til å tape. For ham er unntakstilstand og krigsfare overfor Russland en ønskesituasjon. Han er dessuten eier av Ukrainas største våpenindustri, så han profiterer direkte på krigsforberedelser.

I det nære perspektivet dreier striden seg om statusen til Azovhavet (og naturligvis til Krim).

Kartet viser trafikken gjennom Kertsj-sundet.

Svartehavet er internasjonalt farvann og til og med marinefartøyer fra land utenfor regionen kan operere der, riktignok under en sterk tidsbegrensning. Azovhavet er forbundet med Svartehavet, men er ikke underlagt samme regler.

Før Sovjetunionen gikk i oppløsning hadde selv USA ikke store problemer med at landet betraktet Azov som innenlandsk hav. Men etter oppløsninga av Sovjetunionen er det et hav der to stater, Russland og Ukraina, har rettigheter. Landene inngikk en avtale i 2003 som regulerer dette. Der forplikter de seg også til å løse eventuelle konflikter på en fredelig måte. Etter den avtalen kan også tredjelands fartøyer seile der, men det gjelder ikke deres marinefartøyer. Den russiske nyhetskanalen Sputnik har et interessant intervju med professor Erik Franckx, forsker og direktør for Section International and European Law ved Vrije Universiteit Brussel om dette, og hans analyse gir begge parter noen poenger.

Ronald Barazon, som er sjefredaktør i Salzburger Nachrichten, har skrevet en omfattende analyse av den situasjonen som er oppstått, og etter hans vurdering er denne situasjonen framprovosert av Ukraina med støtte fra vestlige stater. Barazon mener at Ukraina søker konfrontasjon med Russland blant annet på grunn av den elendige økonomiske situasjonen i landet. Ukraina har et BNP per innbygger på 2.200 euro, skriver han. IMF plasserer landet på 133. plass i verden, aller dårligst i Europa, etter Honduras og knapt foran Laos. 90 prosent lever i fattigdom og ukrainerne stemmer med føttene gjennom å forlate landet i milliontall.

NATO bidrar til konflikten

Da trenger Porosjenko en militær konflikt med Russland, både for å avlede oppmerksomheten fra sitt eget vanstyre og for å være sikker på å tiltrekke seg vestlig støtte. Dette passer også NATO bra. Det gir påskudd til å pøse inn mer våpen og flere soldater. Den britiske forsvarsministeren Gavin Williamson sa nylig at den britiske marinen sender skip til Svartehavet og utelukket ikke at de også ville ta sikte på å operere i Azovhavet.

Brua over Kertsj-sundet.

Ukraina ønsker med støtte fra USA å opprette en ny marinehavn i Azovhavet, noe Russland ikke vil godta. Russland har bygd ei bru over Kertsj-sundet som forbinder Krim med russisk fastland. I Ukraina er det flere ganger hel- og halvoffisielt truet med å sprenge denne brua.

Mediekanalen RT gir den russiske versjonen av den siste opptrappinga av konflikten. Den ukrainske kanalen Unian gir den ukrainske versjonen. Samtidig med at dette skjer har ukrainske styrker økt sine angrep på utbryterrepublikkene i Donbass.

Militært har Ukraina ingenting å stille opp mot Russland, så en krig fra deres side måtte bare være for å gjøre dette til en internasjonal storkonflikt. Men det ville igjen være å bringe verden svært nær en krig mellom kjernefysiske stormakter. For krigspartiet i Vesten er et økt konfliktnivå nå ypperlig for å spolere møtet mellom Trump og Putin på G20-møtet.

 

 

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Batte Batte says:

  Det var riktigt roligt (morsomt) att läsa Olaf! Så mycket ilska och galla, och så många påståenden utan några referenser!

 2. Avatar for Herman Herman says:

  I retningslinjene for innlegg på steigan.no står bl.a. dette:

  • Konstruktiv kritikk er velkommen, men husk å kritisere ideer, ikke mennesker.

  Jeg tror du har brutt dette elementære prinsippet i nesten alle innlegg jeg har sett av deg.

 3. Dette er muligens mere alvorlig enn vi er klar over. Spesielt møtet mellom Mike Pompeo og representant for Ukraina 16. oktober, der de i et felles kommunike fra møtet konkluderer med at det bør etableres styrker i regi av FN, for å møte “Russisk aggresjon”.
  Anbefaler denne videoen, spesielt avslutningen, for mere konkrete synspunkter:

  https://www.youtube.com/watch?v=ucni4znC1IU
 4. Avatar for steigan steigan says:

  Du argumenterer jo ikke. Jeg viser til kilder, både russiske vestlige oh ukrainske. Du viser ikke til noen. Du er sint på meg, det ser jeg, og du går langt over streken. Jeg synes du burde kutte ut personangrep og prøve deg med argumenter i stedet.

 5. Så du forsiden på Dagbladet i dag ?
  Atom advarsel: NATOs tolmodighet er i ferd med å renne ut.
  Så med store fete typer : Stoltenberg advarer Putin.
  Han advarer mot å bryte atomnedrustnings avtalen ved å utplassere atom-raketter i Europa.

 6. Avatar for Lars Lars says:

  Olaf påstår:
  “Nå har konspirasjonsteoretiker Steigan igjen tråkket i baret og kommet med påstander som han overhodet ikke har dekning for. Dette er kun et oppgulp i håp om om å kunne in ynde seg enda mer overfor det russiske propagandaapparatet. Sånn sett er dette et rent fotavtrykk fra RT, som vel er hans “arbeidsgiver”.”

  Oppgi dine RT artikler Steigan’s artikkel er “oppgulp” fra.

  Olaf påstår:
  “I denne historien har han ingen bakgrunnskunnskap om hva som har skjedd.”

  Steigan oppgir gjennomgående referanse etter referanse i sin artikkel. Ialt 14 stk. suksessivt gjennomgående i hans artikkel.
  Journalistikk av klasse.

  Olaf påstår:
  “For det første omtaler han ikke at russiske marinefartøy faktisk har beskutt Ukrainske båter i internasjonalt farvann.”

  Å har de det. Oppgi dine referanser for din påstand.
  Azovhavet er et innhav delt mellom Ukraina og Russland. Det er IKKE interrnasjonalt farvann.

  Olaf påstår:
  “Han nevner ingen ting om at russiske marinefartøy er i månedsvis har bordet sivile Ukrainske båter og påført dem økonomiske skader. Alt dette er et resultat av brobygging som tydeligvis gir det russiske militære tro på at Azov nå kan bli et russisk innhav.”

  Å har det det og tror de det?
  Oppgi dine referanser for dine påstander.

  Olaf påstår:
  “Og timingen med å angripe Ukrainske båter er heller ikke tilfeldig. Den Ukrainske kirken frigjøres i dag fra Putinlakeien i Moskvas ortokse kirke.”

  Å?
  Oppgi dine referanaser.

  Olaf påstår:
  "Putins popularitet er sterkt synkende i Russland, da han sender stadig større grupper av befolkningen i fattigdom."

  Å?
  Oppgi dine referanser.

  Olaf påstår:
  “Dessuten har han igjen startet med nye gassangrep mot den Syriske befolkningen.”

  Å?
  Oppgi dine referanser.
  Til tross for alle påstandene fra USA / Storbritannia / Vesten er det fortsatt ikke frembragt et eneste bevis for at Russland ( alle Syria ) står bak et eneste gassangrep i Syria.
  Det har tvert imot fremkommet at det ligger igjen istykkersprengte deler av amerikansk utstyr på de såkalte gassangrepssteder. Tilmed med gjenkjemnte swerienr. ifra amerikanske våpenprodusenter.

  Olaf påstår:
  “Og når han opplever at USA og EU er opptatt med interne utfordringer, trykker imperialisten på knappene i håp om å kunne angripe enda mer av Ukraina.”

  Å?
  Sitter Olaf inne i Putins hode og kan se hva mannen tenker?
  Oppgi dine referanser.

  Olaf påstår:
  “Og en slik bastard som Putin er tydeligvis Steigan ledestjerne: en diktatur stat med klar fascistisk politikk. Det sier mye om deg som person, Steigan. Å kunne glede seg over sin ledestjerne som elsker å undertrykke folk i andre land med rå imperialisme. Og til slutt: du imponerer ikke med å komme med dine “sannvetsvitner”, betalt av RT.”

  Det sier ingenting om Steigan, men alt nødvendig om Olaf…


  Medmindre du kan frembringe referanser for alle dine påstander - som tilsynelatende er tatt utav tomme fantasi-luften til Olaf - er din kommentar på nivå med at du anbefales å oppsøke hjelp…

 7. Avatar for Johnny Johnny says:

  Olaf skriver: "Det gir meg en forståelse av hva som skjer og hvorfor det skjer, ikke minst ut fra den historiske relasjon mellom folk i Russland og i Ukraina, og hvordan denne relasjonen gradvis er blitt ødelagt etter at Putin overtok makten i Russland og startet sine kriger mot Georgia og Ukraina."

  Russland startet ikke krigen mot Georgia, dette er 100% sikkert. :wink:
  Har du hørt om Mikhail Saakasjvili, president i Georgia fra 2004 til 2013? Det var denne mannen som beordret angrepet på Sør-Ossetia, han trodde ikke at Russland ville våge svare på angrepet, Saakasjvili hadde jo USA i ryggen. :roll_eyes:

  Den internasjonale straffedomstolen (ICC) mente Georgia begikk forbrytelser mot menneskeheten under konflikten, samt krigsforbrytelser, som f.eks angrep mot fredsbevarende styrker.

  Styrkene fra Gerogia satte inn et overraskende angrep om natten, de gikk inn i sivile hus og drepte sovende familier. Mann, hustru og barn ble regelrett slaktet ned. De fredsbevarende styrkene som var utplassert der ble også angrepet. Wikileaks har også en del om konflikten, utad klandret norske politikere Russland for krigen, men innad sa de at når Georgia gikk fram på denne måten, så måtte Russland reagere! Norske politikere løy oss rett opp i ansiktet! :open_mouth:

  I ettertid har det kommet fram at president Mikhail Saakasjvili var en kriminell jævel, han er tiltalt for en rekke forbrytelser som korrupsjon, maktmisbruk osv. Han er også kjent for å spise slipset sitt på direkteTV, og for å prøve å hoppe fra hustak når politiet skal arrestere han. Mannen er ikke helt frisk, men er man gal nok får man gjerne mange tilhengere, Hitler var også rape gal, men tilhengere formelig svermet rundt han.

  Russland har heller ikke startet noen krig mot Ukraina, og er heller ikke i krig med dem! Ikke lyv til det norske folk, Olaf. :rage:

  Det er en borgerkrig i Ukraina, og Russland har gitt støtte til opprørere, etter at mange russisktalende personer ble drept og brent levende av Ukrainske nasjonalister. Jeg har selv sett en film der nasjonalister spikrer en russisktalende mann opp på et kors, og setter fyr på mannen. Filmen lå en kort tid på youtube før den ble fjernet, men ryktene om episoden gikk som ild i tørt gress blant de russisktalene i Ukraina. Borgerkrigen i Ukraina ble som alle vet startet med sterk vestlig støtte og store mengder propaganda, og du har sikkert hørt om Victoria Nuland og Geoffrey Pyatt. Og alle velinformerte mennesker har forstått at Ukraina er den nyeste bananrepublikken til Amerika.

 8. Avatar for Lars Lars says:

  Det skal du ha, du er saklig og du debatterer.

  Det gjør ikke Olaf.
  Han bare påstår i vilden sky. På en måte som om han eier hele sannheten.
  Det fantastiske er at han krever Steigan må oppgi referanser, -som Steigan vitterlig har gjort i fleng ( det du kaller det selektiv kildereferanse ).
  Så bruker Olaf sine egne gale påstander som grunnlag for å angripe Steigan på person.
  Totalt tåpelig og forkastelig “metode”.
  Metoden er en dårlig form for forsøk på hersketeknikk, og stigmatisering. Bunnen av bunnen.

  Å være uenig med Steigan er helt greit det. Men saklighet er et minstekrav.
  Olaf er langt under det.
  Og vil ikke oppgi en eneste kilde. Tross han blir om og om igjen bedt om det.
  Som ses er det flere smreagerer på Olafs “debattform”.

  “Dessuten hadde du jo ikke trodd på Olaf sine kilder uansett.”
  Nei, det er ikke slik.
  Kildene må selvsagt først foreligge før man kan i det hele tatt kan vurdere ta eventuell stilling til dem.
  Olaf er enda ikke kommet dithen i det hele tatt for sine påstander.

  Nå er det ikke ubetinget slik at selv om man bor i et land utenfor Norge så har man “automatisk” rett i sine meninger om forholdene i det landet.
  I alle land er det sprikende meninger om nettopp de poltiske og øvrige forhold. Derfor er det forskellige politiske partier folk støtter i varierende grad.
  Det utvidede av dette er motstands-/opprør-/separtatistbevegelser av militær art og slag. Som er tilfellet for bl.a. Ukraina.

  Du - til forskjell fra Olaf - fremlegger dine oppfatninger på saklig vis. Uten personangrep. Det er bra og helt ok.


  Ukraina er interessant, svært interessant.

  Jeg har selv opparbeidet meg en betydelig interesse for Ukraina, og øst-Europa.
  Da jeg selv vokste opp under den verste Kalde Krigen, var informasjonen vi fikk om Øst-blokken og Soviet fra samfunn og skole svært ensrettet.
  Åpenbart en sterkt ensrettet propaganda, sett i ettertidens lys. Og takk for det lyset.
  Det har implisitt gitt en gradvis oppvåkning og erkjennelse hva Vesten egentlig både var og er.

  Når man har sett de mekanismene i Vesten kan de ikke ignoreres. Umulig.
  Det er i seg selv ingen forherligelse av gamle Soviet, eller dens tids kommunisme. Eller Russland.
  Men det er IKKE slik at Russland har bare galt, og USA / Vesten / NATO bare rett ( Irak 2003, Libya 2011, Syria nå er plenty bevis for at sistnevnte er de maktsyke løgnerne ).

  De samme mekanismer kan ses og knyttes langt bakover i tid. For da spesielt de gamle Britiske og Franske globale imperier.
  Det USA overtok i 1945, og har siden videreutviklet. Til det vi ser i vår tid.
  I prinsipp det samme pågår i vår tid. I en all time high utviklet form, -for å kalle det det.
  Det er et pågående spill.
  Som alltid har dreiet, og fortsatt dreier seg om penger og makt, kontroll, verdenshandelen, de store beløp.
  I dette spillet er det alltid spillere og motspillere.

  Dette fornyede maktspillet er det i første rekke Vesten med USA i spissen som har igangsatt imot Russland de siste ca. 10 årene.
  Russland ifra 1991 da Soviet kollapset, var omtrent bankerott. Sitt militare lå betydelig nede, skip og fly ble parkert og rustet til ødeleggelse ( f.eks. den russiske krysseren “Murmansk” som under slep til hugging slet seg og havnet i fjæresteinene i Finnmark ). Russland hadde ikke engang penger til lønning av sine militært ansatte. Som hadde ikke penger til mat eller varme.
  Du husker kanskje også en rekke artikler om akkurat dette på både 1990 og 2000 tallene.
  Dette Russland var ikke lenger noen trussel mot Vesten. Slik Soviet hadde vært.
  Nettopp derfor nedrustet man i vest Europa. Massivt.
  I Vesten og Norge kalte man dette det “Det endrede trusselbildet”.

  Nettopp det argumentet brukte man for årlig redusering av forsvarsbudsjettene igjennom 1990 og 2000 tallene.
  Årlig ble vi forsikret av forsvarsministeren at det norske forsvar opprettholdt forsvarsevnen. Som årlig ble samtidig stadfestet i NRK tv intervju av forsvarssjefen.

  Sverige hadde et stort forsvar, mye større enn det norske. Men la i disse årene ned det aller meste av dette av samme årsak.
  Nå sies det at det Svenske Forsvar kan aklare å forsvare en forstad i Stockholm. I et par uker…

  Ukraina er del av dette fornyede maktspillet ifra Vesten i vår tid.
  Det er ikke Russland som er veralt i verden. Det er det USA. som er. USA er overalt. Og kriger overalt.

  For i de senere år har Russland klar å bygge seg noe opp. Og banker på den internasjonale handelsdøra og vil ha sin del av rikdommene ved handel.
  Men USA gjør sitt ytterste for å holde Russland borte ifra den viktige storhandelen, verdenshandelen.
  USA griper tilmed direkte inn i EUs energipolitikk. Og forsøker f.eks. å tvinge EU til å skrinlegge EUs tysk-russiske energiprosjekt “Nord Stream II” gassledningen igjennom Østersjøen ( den skal ligge ved siden av Nord Stream I gassledningen som har ligger der i mange år.
  Og så skal USA selge langt dyrere liquid gas til EU. Som er miljøfiendtlig shale gas USA de siste år har økt produksjonen kraftig av til alangt over eget forbruk. Og må/vil bli kvitt den til inntekt for USA / eierne.
  Dette spillet har flere elementer innbakt.

  NATO er del av det.
  Tenker du har alder til å vite godt at NATO aldri uttalte seg om noe som helst politisk før.
  Mens det gjør i høyste grad NATO av vår tid. Horfor i all verden skal NATO det ?
  NATO endret seg igjennom 1990 årene etter Soviet kollapset. Dvs. endringen kom først etter 9/11-2001.
  Rart hvor mye som endret seg av 9/11…
  Having said that… Nylig ble det kjent at en del-hemmelig rapport til US Senate erkjenner at Al Qaida stod ikke bak 9/11… Ikke det VG / Dagbladet / Aftenposten slår stort og massivt opp… “Merkelig” det da, er jo en kjempenyhet som vel må slge godt…

  Det videre “rare” er at NATO alltid straks tar parti for den siden som er imot Russland ( og Iran, Syria, N. Korea og det senere tid også Kina ).
  Dette er ikke troverdig, men virker mot sin trolige hensikt til skade for NATOs seriøsitet.
  Som f.eks. den tyrkiske nedskytingen i 2015 av det russiske flyet da Russland hadde grepet inn - legitimt ( til motsetning fra USA ) - i krigen i Syria og resolutt stoppet den ulovlige IS oljeeksporten med tankbilkaravaner til NATO(!!!) landet Tyrkia.

  NATO leder Jens SAtoltenberg gikk straks ut med ubetinget støtte til Tyrkia.
  Men samme NATO - eller USAA / Vesten - har ikke med en stavelse erkjent at det var NATO landet Tyrkia som kjøpte IS oljen. Men Putin har.
  Det høyst trolig åpenbart riktige er at Tyrkia - og NATO - hadde feil, og Russland rett.

  Dette ser ut til å være det rette bildet i det aller meste som skjer i vår tid ( påståtte gassangrep i Syria, Skripal “gassangrepet” Storbritannia, osv. ).
  Det tegner seg et bilde at alt dette er regiert av USA / Vesten som lyver og lyver. Massivt.

  Det er ganske åpenbart at NATO er blitt et politisk-militært verktøy styrt av USA.

  USA hadde som mål at Vesten / USA skulle ta kontroll over Krim. Ved å bruke Ukraina.
  Dette var del av NATO store ekspansjon østover. Som skjedde i 1999 og 2004.
  Som forøvrig “merkelig” nok skjedde hhv. 10 og 15 år FØR Russland tok kontroll over Krim.
  Mens i Vesten legitimerer man NATO utvidelsene østover med begrunnelsen nettopp Russlands annektering av Krim. Som man kan gjøre fordi folk flest følger omtrent ikke med i timen i det hele tatt. Og lett par seg bløffe av den massive Vestlige propagandaen. Som VG, Dagbladet, Aftenposten, m.fl. sprer massivt i Norge og er såkalt mikrofonstativ for.

  USAs president G. Bush sa under NATO toppmøtet i Bukaresti i 2008 at USA ville “pave the way for a rapid NATO membership for Ukraine and Georgia”.
  Dette var 6 år før Russlands annektering av Krim. Som beviser USAs hensikter siden da of før det.
  Som beviser at USA farer med løgner, massive løgner om Krim, mm…

  Historisk ( uten at jeg skal ta det i detalj ) tilhører uvtilsomt Krim Russland. Russland blødde for å erobre Krim fra Ottomanriket på siste del av 1700-tallet under Katarina den store.
  Krim overført fra SSR RUssland til SSR Ukraina i 1954 - som da del av USSR - var en gest/formalitet ( utført av ukraineren Nikita Krutsjov som da generalsekretær i USSR ), hadde ikke relevans da Ukraina skulle få sin selvstenbdighet i 1991.
  Soviet/Russland/Ukraina eksperten Hans Wilhelm Steinfeld har fortalt om hvordan den ukrainske delegasjonen i 1991 var fullt forberedt som en selvfølgelighet at de måtte gi fra seg Krim. Men det hele ble uteglemt da begge delegasjonene havnet på fylla og derpå øvrige “aktiviteter” på hotellet de bodde på.
  Da den derpå renskreve avtalen så ble underskrevet var Krim ved en regelrett feiltagelse fortsatt med i Ukraina.
  Dette er relativt velkjent i vår tid.

  Skal en slik feil få stå?
  Det riktige svaret er trolig åpenbart.

  Det var åpenbart USA / NATO / Vestens spill om makt i øst som direkte utløste at russerne tok Krim i 2014.
  Disse har intet å gjøre der borte. Har aldri hatt det. Unntaket ca. 3 år på 1940-tallet. Og se hva Vesten mener om det…fortsatt. Men seg selv, ja det er noe annet. For det må jo være de riktige landene i Vesten som tar kontroll. Ved selsagt påstått “peace and democracy”.

  Hva har Russland nå - egentlig - gjort med de to små militære patruljebåtene og en liten taubåt(!)
  Og hva gjorde - egentlig - Ukraina av provokasjoner med disse.
  Hva skjedde - egentlig.
  “Kollisjon” som ble blåst opp i skyene i Vesten, viser bilder at bare skrogfenderlista-/bulben oppe ved relingen ble bunket et mindre stykke. Er jo omtrent ikkno. I filmsnutten som viser kollisjonen ser man båtene toucher hverandre i svært spiss vikkel. Som umuliggjør som kraft av betydning i sammenstøtet. Som så “skadene” beviser.

  Hva er dette ift. f.eks. det mye større britiske krigsskipet som kolliderte svært mye kraftigere i den islandske fiskebåten på 1970-tallet ?

  Det er mye som taler for at dette er del av USA / Vesten / NATO spillet mot Russland. Fremprovosert forsøksvis storm i vannglass.
  Å gi ubetinget straksstøtte til ikke-NATO landet Ukraina i denne saken der påstand står mot påstand, slik NATO leder Stoltenberg nettopp gjorde, er totalt useriøst partisk. Hvorfor…?
  Stoltenberg / NATO burde holdt helt kjeft.
  Men han gjør - igjen - høyst trolig som NATO sjef straks slik USA befaler. Akkurat som hans forgjenger danske Fogh Rasmussen også gjorde.

  Det er allment kjent at NATO er minst 90% USA, og styrt av USA.
  FORSVARSsorganisasjonen NATO ( NORTH ATLANTIC Treaty Org. ) ANGREP Libya i 2011 ( dvs. NATO tok over lederskapet for angrepet få dager etter USA hadde ivereksatt det(!) )
  NATO angrep et land i AFRIKA som IKKE hadde hverken truet eller angrepet et eneste NATO land. Et NATO angrep som utfra NATO traktaten var en umulighet. Men som skjedde. I strid alt som finnes av internasjonale lover og regler. Og hva konsekvenser annet enn titusener, kanskje sekssifret - døde i Libya og et Libya som siden har vært et anaki i kaos. Fra å væere det mest utviklede landet i Afrika. USA / NATO har siden ikke brydd seg en dritt om Libya. Det var oljen man skulle ta kontroll over. Og hindre at Gadaffi fikk etablert en alternativ handel av olje uten å benytte petro-dollar. Som var det siste politiskje fremstøt Gadaffi gjorde…
  Det var CIA/USA som fyrte opp den påståtte revolusjonen i Libya. Akkurat d.s. skjedde i øvrige Afrikanske land. Og i Ukraina. Tilmed i Georgia i Kaukasus.

  FN Sikkerhetsråd resolusjon 1972 No-Fly-Zone over Libya gav intet mandat for å angripe Libys slik USA _ NATO gjorde.
  DET spørsmålet våger man ikke å bringe til Haag.

  Det fantes ingen FN Sikkerhetsråd resolusjon for USAs angrep på Irak i mars 2003. USA derimot feilet i sine langvarige forsøk å oppnå det. Det er siden avdekket at ALT av påstander USDA fremsatte og “bevis” G-.Powell fremla i FN møtet over det irakiskse spørsmål i februar 2003 var løgn og CIA/USA fabrikkerte falske “bevis”.
  USA hadde forberedt militærangrepet, og stod helt klar.
  USAs ledelse hadde bestemt det allerede få dager etter 9/11-2001. DET har Wesley Clark fortalt overbevisende om.
  DETTE våger ikke USA - eller Engnad - eller Vesten at skal bringes Haag.
  I stedet har USA helt fantastisk ved president-bestemmelse vedtatt "som sørger for at ingen US tjenesteperson kan bringes til Haag. Uanasett foirbrytelser de måtte ha begått.
  USA er “en lov for oss, og en ganske annen for alle dere andre”.

  Smedley Butler har også fortalt verden - allerede midt på 1930 tallet - hva alle USAs kriger egentlig handler om.
  Verden ahar visst og vet, men Vesten vil ikke vite.

  Dette NATO og USA som styrer denne aggressive imperialistiske galskapen og ikke lenger har troverdighet. Mange har sett og ser dette. Og de blir flere og flere.

  I den gruppa er tydeligvis Steigan.
  Han skriver journalistisk knallgode artikler. Og oppgir gode referanser. Selvsagt velger han de artikler/referanser som støtter hans syn. Noen ganger oppgir han også kilder til de som mener annet.

  En trolig mer riktig måte å se dette på enn din, er at Steigan refererer til de forhold/referanser som Vestens medier tier om. Han er ikke alene om dette. “Rart” at alle de som formidler slik informasjon forsøkes stigmatisert…
  Det intreressante er hvorfor tier og nedtoner Vestens medier om tilnærmet alle forhold som taler imot USA og Vesten ?

  Å være uenig med Steigan er det helt greit. Det kan imidlertid ikke ta fra Steigan noe av det kvalitetsmessige han faktisk gjør. Som spesielt Olaf forsøker. Og til enn viss grad du også.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

77 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

87 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.