Polen vil ha amerikansk militærbase og kalle den «Fort Trump»

3
Donald Trump med Polens Andrzej Duda

Den polske presidenten Andrzej Duda sa på en felles pressekonferanse med Donald Trump i Det hvite hus 18. september 2018 at Polen ønsker en amerikansk militærbase i landet og gjerne vil kalle den «Fort Trump».

Det var i mai 2018 at Polen først tilbød USA å opprette en militærbase i landet og sa at Polen i så fall vil betale to milliarder dollar for å få denne basen. I november 2015 sa den polske regjeringa at den ønsker utstasjonering av atomvåpen på polsk jord.

USA har allerede militære styrker i Polen, men ingen fast base. Det er opplagt at en slik base så nær den russiske eksklaven Kaliningrad vil måtte oppfattes som en provokasjon fra Russlands side. Dette innser også en del av de militære i USA. Tidsligere sjef for USAs styrker i Europa, generalløytnant Ben Hodges, skrev i Politico i juni 2018 at det vil være «unødvendig provoserende» å opprette en USA-base i Polen eller noe annet sted i Sentral- og Øst-Europa. Men Polen er fast bestemt på styrke sin rolle i USAs militære strategi. Det passer også inn i den Polens regionale strategi som handler om å bli en dominerende stat i Øst-Europa.

En versjon av Polens Intermarium-tanke. Men nasjonalister i Warszawa tenker seg også å dominere Ukraina i en slik strategi.

Denne ideen går tilbake til den polske lederen Józef Piłsudski , og det dreier seg om det såkalte «intermarium»-konseptet. Det Pilsudski ønsket var å gjenreise storhertugdømmet Polen-Litauen fra dets glansdager da det strakk seg fra Østersjøen til Svartehavet.

Den moderne varianten av Pilsudskis drøm er det som kalles ”Tre hav initiativet”. De tre havene er Østersjøen, Svartehavet og Adriaterhavet, og ideen er å skape en nord-sør-allianse under polsk ledelse nord-sør mellom Tyskland og Russland.

Den amerikanske tenketanken Atlantic Council har applaudert denne planen og mener at den bør være en strategisk prioritering for USA. Fra USAs side vil en base i Polen og en ytterligere styrking av sin militære og politiske posisjon mellom de tre havene etablere en kile mellom Tyskland og Russland, og det er da heller ikke for ingenting at tre firedeler av tyskerne synes at dette er en svært dårlig idé. Sør i denne sonen har USA den store basen Camp Bondsteel i Kosovo og USA diskuterer med Hellas å opprette en base også der.

Andrzej Duda skjønte godt at han ved å smigre Donald Trump ville ha komme et godt stykke nærmere en beslutning i Washington om faktisk å opprette en militærbase i Polen.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

    Polen bør holde seg til det de er best på - utvikle dataspill. Der vil Fort Trump bli en triumf.

  2. Avatar for SHO SHO says:

    Er dette et grep som er rettet mot Russland eller er det egentlig et grep som er rettet mot Tyskland og EU? Polen har ikke etter det jeg vet uavklarte grenser med Russland (men har vel kanskje uavklarte grenser med Ukraina og Hvitrussland). For Tyskland er alle øst-europeiske stater et slags bakland hvor de kan hente bla billig arbeidskraft fra. Øst-utvidelsen til EU hadde ikke som mål å øke levestandarden i Øst-Europa, men heller å øke levestandarden i Vest-Europa, for ikke å snakke om at målet rett og slett var for å få til sosial dumping i Vest-Europa vhja gjestearbeidere østfra. Når USA oppretter NAFTA med billig arbeidskraft fra Mexico så svarer EU med en østutvidelse. Polens grep er vel et uttrykk for hvor mislykket EU egentlig er, EUs plan har vel aldri vært å gjennomføre en re-industralisering av Sentral- og Øst-Europa.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere