EU etablerer et nytt finansinstrument som skal være uavhengig av USA

5

Det var et overraskende og tydelig mistillitsvotum til USAs globale monopol over betalingsløsninger da den tyske handelsministeren Heiko Maas i august 2018 tok til orde for at EU måtte skape et nytt betalingssystem som er uavhengig av USA. På den måten kan unionen sikre sine egne betalingstransaksjoner uten inngrep fra Washington. Dette er også nødvendig for at EU skal kunne fortsette sine investeringer i og handel med Iran.

Maas skrev i den tyske avisa Handelsblatt:

«Europa bør ikke tillate USA å handle over våre hoder og på vår regning. Derfor er det nødvendig at vi styrker Europas uavhengighet gjennom å etablere betalingskanaler som er uavhengige av USA og skaper et Europeisk pengefond og bygger opp vårt eget Swift-system.»

Maas skrev at det er helt avgjørende for Europa å holde fast ved Iran-avtalen: «Hver dag denne avtalen fortsetter å eksistere er bedre enn den svært eksplosive krisa som ellers vil true hele Midtøsten.» Så den europeiske vasallen sliter i lenkene som USA har lagt den i, og vil frigjøre seg til å handle på egen hånd.

Noen kommentatorer tok ikke Maas på alvor og tok det for et soloutspill eller mente at han gikk for langt. Men 24. september 2018 ble det klart at EU faktisk vil etablere et eget betalingssystem som vil tillate oljeselskaper og andre virksomheter å handle med Iran og omgå sanksjonene fra USA.

Dette er et åpent opprør mot USAs globale hegemoni, og det er også et slag mot dollarens internasjonale dominans. Handelen over den nye betalingsmekanismen vil helt opplagt ikke gå i dollar, men mest sannsynlig i euro. Den vil sikre Irans muligheter til å handle med Europa og få solgt sin olje og gass den veien.

Wall Street Journal kaller EUs vedtak et «direkte slag» mot president Trumps Iran-politikk. Men det handler ikke bare om Iran. Konflikten går svært mye djupere. Det handler om at EU, med Tyskland i spissen, utfra sine egne økonomiske interesser er nødt til å skape verktøy som gjør det mulig for selskaper og land i EU å inngå økonomiske avtaler som ikke er kontrollert av USA. Det vil også dreie seg om handelen med og investeringene i Russland og Kina.

Dollarhegemoniet og USAs globale dominans smuldrer opp foran øynene våre og en multipolar verden stiger fram. Vi venter nå på hva USAs mottrekk vil bli.

 

___________________________________________________
Dersom du vil støtte steigan.no kan du bruke betalingsløsningen vår: https://betaling.steigan.no/
En annen mulighet er å overføre til donasjonskontoen vår via nettbank: 9001 30 89050
Du kan også vippse til: 116916

Tusen takk!

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for ABC ABC says:

  Kunnskapen om pengersystem og om hvordan penger skapes generelt er for liten hos befolkningen. Hadde kunnskapen vart større så hadde det varit store diskusjoner om det som komme skal. Spekulasjons økonomien og dagens fiat penger overlever ikke en monetær konkurranse og det blir mindre hyggelig. Klokt av EU men hva gjør USA nå som artikkelen avsluttes med…

 2. Avatar for SHO SHO says:

  Dette betyr vel at euro vil bli en skikkelig internasjonal valuta?
  Hvis flere land som feks Iran og Tyrkia handler med EU betalt i euro, så kan også Iran og Tyrkia innbyrdes handle med hverandre betalt i euro. Kanskje bør EU sammen med Kina og Russland heller se nærmere på forslaget til Keynes om å innføre en syntetisk valuta (som Keynes kalte bancor) til erstatning for US dollar i internasjonal handel.

  Det at internasjonal handel i dag foregår i dollar skaper en del problemer for USA. Bla kan en del av USAs handelsunderskudd forklares utifra dette (alle land som skal kjøpe olje må først skaffe seg dollars og disse land må selge varer/tjenester til USA for å skaffe seg dollars, og en del av de dollars som USA bruker ved betaling vil være nytrykte dollars eller dollars lånt fra utlandet). I opptakten til finanskrisen ble oljeprisen syv-doblet. Dette førte til at bensinprisen i USA målt i dollars steg med rundt 170% mens bensinprisen i EU målt i euro derimot bare steg med 50%, forskjellen skyldes at olje selges i dollar (noe som altså vil skape problemer i en åpen verdensøkonomi med felles oljepris hvor det er lite toll). Slike fenomener som dette er noe som kalles for Triffins dilemma, dvs at det land som eier verdens internasjonale valuta vil bli påført økonomiske problemer.

 3. Avatar for ABC ABC says:

  ‘Dette betyr vel at euro vil bli en skikkelig internasjonal valuta?’ Ja kanskje…

  Et problem er nok at vi prøver å forstå det som skjer nå utifra de økonomiske modeller som har vart et fundament i økonomisk teori lenge. Men mye endres nå i og med informasjonsteknologien og det er vanskelig forutsi hva som komme skal. Men som jeg blant mange andre maser om. Det blir nok noe mindre hyggelig før Vesten framover på mange måter.

 4. Avatar for SHO SHO says:

  Keynes utarbeidet i sin tid en modell for internasjonal handel (bancor og clearing union) som ikke har vært prøvd ut i praksis. Isteden fikk vi dollar som internasjonal valuta. Den norske økonomen Fritz Holte skrev en egen bok om dette spørsmålet bla med ulike måter å gjøre det på. Men det blir vel slik at det er høyresiden og makteliten som kommer til å etablere et nytt system for internasjonal betaling, mens venstresiden derimot er forvirret og kan bli de siste til å finne ut hva de mener om saken.

 5. Avatar for ABC ABC says:

  Problemet er at når vi får et mer rettferdig pengersytem så er festen for Vesten og Norge eksempelvis over. Vi lever på en økning i pengemengden litt forenklet og det er dårlig butikk i det lange løpet. Høyre siden har alt intresse i kick the can så der forstår jeg dagens strategi men hva venstre siden driver med vet jeg ikke. Nå mener jeg debatten rundt emnet…

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere