ASEAN går inn for omfattende samarbeid med Kina – svekker USAs hegemoni

0
Fra den felles militære stabsøvelsen mellom Kina og ASEAN. Jim Gomez | AP

Det har vært mange konflikter mellom ASEAN-landene, det vil si landene i Sørøst-Asia, og Kina. De viktigste av disse motsetningene har handlet om kontrollen over øygrupper og havområder i Sørkinahavet. USA har gjort mye for å skjerpe disse motsetningene og prøve å sette ASEAN opp mot Kina. Nå later det til at ASEAN og Kina vil finne en vei ut av disse motsetningene og etablere et omfattende regionalt samarbeid.

De ti medlemslandene i ASEAN har på et møte i Singapore 2. august 2018 vedtatt et felleskommuniké som sier at målet er å skape regional økonomisk integrasjon gjennom en frihandelsavtale som også omfatter Australia, Kina, India, Japan, Sør-Korea og New Zealand.

Frihandelsavtalen går under betegnelsen RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) og legger stor vekt på utvikling av nye teknologier og innovasjon. ASEAN uttrykker at landene i regionen ønsker å utforske mulighetene til å ble en del av det såkalte Belt and Road Initiative, som er Kinas meget ambisiøse utviklingsprogram for Eurasia og Afrika. Og overraskende nok har Kina og ASEAN holdt en felles militærøvelse for å øke samarbeide og «avverge konflikter» i området.

Kina og ASEAN er enige om en såkalt «code of conduct» som skal avverge konflikter i havområdene i regionen. Kina og ASEAN er også enige om å samarbeide om utvinning av olje og gass i dette området.

Det har vært skarpe diplomatiske konflikter mellom særlig Filippinene og Vietnam på den ene sida og Kina, Laos og Kambodsja på den andre. Disse konfliktene handler om høyst reelle motsetninger dem i mellom, ikke minst når det gjelder utvinning av ressurser, men også om strategiske havområder. Det har vært reist sterk kritikk av Kinas arbeid med å bygge kunstige øyer i området.

USA har prøvd å fiske i rørt vann for å sette ASEAN-landene opp mot Kina. Men det ser ikke ut til å lykkes. Den kinesiske marinen og marinene i ASEAN holdt en militær stabsøvelse 2. og 3. august 2018. Øvelsen var sentrert om å hindre skipskollisjoner og den foregikk i form av computer-simulering på store skjermer. Øvelsen hadde også til hensikt å skape gjensidig tillit mellom partene.

Kinas utenriksminister Wang Yi sier at landene i regionen kan løse problemene dersom ikke utenlandske makter (les: USA) blander seg inn. USA har bygd seg opp militært i området, og det er ingen tvil om at målet er å nøytralisere Kina.

Kommunikéet fra ASEAN-lederne understreket viktigheten av det som kalles ASEAN-China Strategic Partnership Vision 2030, der det skal holdes et toppmøte i november 2018. Møtet uttrykte også tilfredshet over et stadig bedre samarbeid med Kina når det gjelder Sørkinahavet. Det er også lagt grunnlag for frihandelsavtaler mellom henholdsvis Tyrkia og Pakistan.

Kina er ASEANs viktigste handelspartner og sammen ser de store muligheter for å utvikle både handel og innovasjon. De har et felles mål om et handelsvolum på over 1000 milliarder dollar og investeringer på 150 milliarder.

Alt dette viser hvordan USAs hegemoni smuldrer opp og hvordan det voksser fram det som godt kan kalles en multipolar verden som USA ikke vil ha noen kontroll over. ASEAN er en av de viktigste økonomiske regionene i verden, og dersom nå også disse landene blir tilknyttet silkeveibeltet» og utvikler bånd til Den eurasiske unionen, vil det ytterligere understreke hvordan tyngdepunktet i verden er flyttet til Asia.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel– Kina er klart til å støtte Syria mot terroristene i Idlib
Neste artikkelWalid al-Kubaisi: Brubyggjaren som venstresida mistydde
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).