Våpenhvile i handelskrigen mellom EU og USA

1
Jean-Claude Juncker og Donald Trump i Det hvite hus. Skjermdump ntv.

EUs president Jean-Claude Juncker og USAs president Donald Trump møttes i Det hvite hus 25. juli 2018 og erklærte at de ønsker å unngå handelskrigen. Foreløpig er det ikke mer enn en våpenhvile, og oppfølginga vil avgjøre hvor reelt dette er.

USA sier at de vurderer å la være å legge toll på importerte biler og at de vil tenke på nytt om avgiftene på importert aluminium og stål. Til gjengjeld vil EU kjøpe en uspesifisert mengde soyabønner og flytende naturgass fra USA.

Donald Trumps metode med «uregelmessig forsterkning» slår til igjen – først full rulle på det negative og så et kompromiss som er bedre for USA enn det de hadde før krisa. Det vakte stor oppsikt da Trump uttalte at EU for USA er en «foe», som da umiddelbart ble oversatt med fiende. En «motstander» hadde kanskje vært en bedre oversettelse.

Næringslivet på begge sider av Atlanteren tør ikke håpe noe ennå, for de vet at djevelen ligger i detaljene. Blant annet er det jo svært usikkert hva det vil bety at EU skal kjøpe flytende naturgass (LNG). Betyr det at de skal kjøpe LNG i stedet for russisk gass, eller betyr det at de også skal kjøpe LNG fra USA i tillegg til gass fra Russland? Trump var veldig arg mot Angela Merkel i Brussel da han fordømte henne for å kjøpe russisk LNG. Han sa at han ikke fikk det til å rime med at Russland samtidig er en fiende som Tyskland må unngå å kjøpe gass fra. LNG fra USA er mye dyrere for konsument i Europa enn russisk gass, dette sier til og med amerikanske kilder, slik som Ariel Cohen i Atlantic Council. Finanssjef i energikonsernet EnBW, Thomas Kusterer, sier til ntv at «LNG fra USA simpelthen ikke er konkurransedyktig».

Betyr avtalen mellom ustøe Juncker og tvitrende Trump at EU forplikter seg til å kjøpe framtidig energi til priser som ikke er konkurransedyktige, bare fordi Trump krever det?

Handelsvolumet til EU og USA er på over 1000 milliarder dollar i året, det største i verden, så det er ikke småsaker vi snakker om. De økningene av tollsatser som Trump har varslet vil ramme deler av denne handelen hardt. For eksempel vil den gjøre salg av europeiske biler i USA helt ulønnsomt.

Det er slett ikke sikkert at denne våpenhvile er noe mer enn en midlertidig våpenstillstand. Kommentatorer reiser spørsmål ved om Juncker fikk med seg noen virkelig avtale fra Washington, eller om det bare ble med prat.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. Avatar for SHO SHO says:

    Jeg forstod det slik at tollsatsene for handel med biler (og bildeler) mellom USA og EU kanskje skulle fjernes helt? (I så fall altså det motsatte av proteksjonisme). Hvis EU må importere gass fra USA så medfører det en konkurransemessig ulempe for EU, som altså indirekte kan bedre USAs konkurranseevne kontra EU.

    Mellom 2002 og 2008 ble oljeprisen 7-doblet, samtidig økte drivstoffprisen i USA med 170% mens den bare økte med 50% i EU. I samme periode ble prisen på kopper 4-doblet i USA (regnet i dollar) mens kopperprisen kun ble 3-doblet i Storbritannia (og trolig også 3-doblet i EU). Det at dollar er lokalvaluta i USA samtidig som dollar også er internasjonal handelsvaluta, skaper en helt uholdbar prisstigning i USA når prisnivået blir ekstra høyt. Slikt som dette kalles for Triffins dilemma og er et problem som senteret i imperiet pådrar seg (kan minne om Spanias gullhandel i sin tid som førte til av-industrialisering av Spania).

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere