Kiev sier opp Minsk-avtalene

0

Den 18. januar 2018 vedtok Radaen i Kiev med 280 mot 33 stemmer en lov om ”Statlig politikk for opprettholdelse av Ukrainas suverenitet over midlertidig okkuperte territorier i oblastene Donetsk og Lugansk” (Lov 7163). I lovteksten erklæres områdene som befinner seg under kontroll av folkerepublikkene Donetsk og Lugansk, som russiskokkuperte territorier, og ukrainske myndigheter gis vide fullmakter til å gjenvinne kontrollen over disse territoriene, om nødvendig med militære virkemidler. Det betyr at Kiev-regimet ikke lenger oppfatter seg som bundet av de såkalte Minsk-avtalene.

Dette skriver Bjørn Nistad på sin blogg. Nistad skriver videre:

Spørsmålet er hva denne tilsidesettingen av Minsk-avtalene betyr. Er Lov 7163 som gir president Petro Porosjenko rett til å innføre militær unntakstilstand og å oppheve fullmaktene til lokale styringsorganer, beregnet på innvortes bruk? Er hensikten å bruke disse fullmaktene til å opprettholde dagens ukrainske regime?

Lovteksten, som gir Porosjenko en blankofullmakt til å igangsette en angrepskrig mot folkerepublikkene Donetsk og Lugansk uten å konsultere Radaen, kan imidlertid ha til hensikt å legitimere en gjenopptakelse av storstilte krigshandlinger mot den opprørske befolkningen i Øst-Ukraina.

Rett før jul 2017 ble det klart at USA vil utruste regimet i Ukraina med nye våpen, og dermed sette det i stand til å trappe opp krigen mot sine landsmenn i øst. Russlands viseutenriksminister Sergeij Ryabkov tok avstand fra vedtaket og sa at dette betydde at «USA har krysset ei linje». Alekseij Pushkov, som er medlem av sikkerhetskomiteen i det russiske parlamentet sa ifølge RT at krigspartiet i Ukraina kan være interessert i å ta opp igjen kampene i øst foran presidentvalget i Ukraina i 2019 fordi det vil trekke folks oppmerksomhet vekk fra de mange problemene i hverdagen som dette regimet har skapt.

Tyskland og Frankrike er blant garantistene for Minsk-avtalene, så dette tar seg ikke pent ut for dem. Men om de vil foreta seg noe, er heller tvilsomt, så mange egne problemer som de har. Det er nokså opplagt at Russland verken kan eller vil la regimet i Kiev nedkjempe republikkene i Donbass,  og i prinsippet kan det bety en konflikt som igjen kan øke faren for direkte krigshandlinger mellom USA og Russland.

Nistad skriver på sin blogg at:

«At Radaen valgte å tilsidesette Minsk-avtalene nettopp 18. januar var ingen tilfeldighet. Den 18. januar 1654 ble den såkalte unionen i Perejaslav der kosakkhøvdingen Bogdan Khmelnitskij, som hadde gjort opprør mot den polske kongen, stilte seg under tsarens beskyttelse, inngått. For dagens ukrainske regime er det viktig å markere avstand til Russland og å skjære over de århundrelange båndene mellom ukrainere og russere.»

Les mer om Ukraina steigan.no.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.