160.000 industriarbeidere streiker i Tyskland

2
Fra en varselsstreik på Ford-fabrikkene

Arbeiderne i tysk bilindustri, stålindustri og elektronikkindustri gjennomfører det de kaller varselstreiker for å få en bedre tarfiffavtale for 3,9 millioner arbeidere. Streiken omfatter blant annet industriansatte i Volkswagen, Porsche, Daimler, Bosch og andre av nøkkelbedriftene i tysk industri.

Det er fagforbundet IG Metall som leder streikene, og de varsler om at streikeaksjonene vil bli trappet opp de kommende dagene.

De tyske industrigigantene har gjort store profitter de seinere årene og arbeiderne mener at det er deres tid til å få noe igjen. Dividendene som er utbetalt til aksjonærene i storbedriftene har økt med 10-12 prosent de siste årene, mens de nominelle lønningene bare har hatt en vekst på et par prosent. Formelt er det 35-timers arbeidsuke i tysk industri, men i praksis jobber 20% av industriarbeiderne mer enn det.

IG Metall krever 6% lønnsøkning, betalt videreopplæring og en reduksjon av arbeidstida slik at alle arbeidere skal ha rett til å redusere den ukentlige arbeidstida fra 35 til 28 timer i en toårsperiode, men med tilsvarende reduksjon i lønn. Dersom de ansatte har ansvaret for barn under 14 år, skal arbeidstidsreduksjonen til en viss grad kompenseres. Dette kravet har stor støtte blant unge arbeidere fordi det da vil bli lettere å kombinere jobb og familie, men det er også en frykt for at dette kravet vil bli ei felle. Det vil bli en videre oppløsning av 35-timersuka med ulike varianter av kontraktjobbing der fleksibilitet vil være industriens mantra.

IG Metall er under ledelse av sosialdemokrater, og er ikke kjent for å være spesielt militante. Men tonen i forhandlingene er skarpere enn på lenge, og forbundet bruker metoden med kortere, men mer intensive varselstreiker for å prøve å tvinge kravene gjennom. Tysk industri er i høy grad basert på just-in-time produksjon, og effekten av slike streiker kan derfor bli ganske stor.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. Avatar for SHO SHO says:

    Dee bør være viktig for hele EU og for verdensøkonomien at tyske arbeidere/konsumenter øker sitt forbruk for på dette vis å få ned tysk handelsoverskudd og øke tysk import fra andre land. Men hvordan vil tyske kapitalister reagere på dette, vil de flytte sin produksjon til feks Kina og så heller importere tyske biler og roboter herfra til Tyskland og EU?

  2. Avatar for ABC ABC says:

    Bedre sent enn aldri:) Tyskland, Sverige og mange andre land har blitt mini USA. Vi har hatt en lang høykonjunktur, Tyskland på eksport og Sverige eksempelvis på boligmarkedet med litt humor.

    Nå er pengerøkningen og EMU over om litt og nå våkner mennesker så sakte og savner folkehjemmet så de griner. Super hardcore kapitalisme er topp når man kan øke pengermengen å nesten alle har jobb er min tanke… Men å tilbakestille det hele kommer å ta tid. Sverige er et av de land som så sakte nå begynner å tenke på den reisen i en situasjon med rundt 1 million nye landsmenn og med en pengerbinge som er ‘uber’ tom.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere