Stor framgång för kapitalismen! Tre miljardärer äger mer än USA:s halva befolkning

0

Av Anders Romelsjö.

Det går framåt för kapitalismen!

I somras rapporterade jag att 5 personer äger lika mycket som den fattigaste hälften av mänskligheten, (3 700 000 000 personer).Kapitalismen går framåt! Nu äger 3 personer lika mycket som 50 % av USA:s befolkning – USA i täten!

En analys av data från 2016 visade att de fattigaste 50 % äger omkring 410 miljarder dollar, ungefär lika mycket som världens fem rikaste människor, alla män. Således äger varje man nästan lika mycket som 750 miljoner människor i genomsnitt.
Varför ska vi acceptera detta?

De flesta super-superrika är amerikaner. Försvarare av förmögenhetsgapet insisterar på att allt är okej, för Amerika är ju en ”meritokrati” där de rika ”tjänat” allt de har. De lyssnade på Warren Buffetts ord: ”Den amerikanska ekonomins geni, med en meritokrati och ett marknadssystem har gjort det möjligt för generationen efter generation att leva bättre än vad deras föräldrar gjorde.”
Men det är inte en meritokrati.
Meritokrati (av latinets meritus, förtjänst, och kratein, styre) är en rörelse, ideologi eller samhällssystem där begåvning, utbildning och utbildningsresultat i kombination med prestationer under karriären spelar den dominerande rollen vid befordran. Wikipedia

Bill Gates, Warren Buffet och Jeff Bezos

Bill Gates, Mark Zuckerberg och Jeff Bezos har gjort litet som inte skulle ha hänt ändå. All modern amerikansk teknik startade med – och fortsätter i stor utsträckning med – våra skattepengar och våra forskningsinstitut och våra bidrag till företag.
Kommentar: Och det är främst tusentals andra som arbetar ihop vinster och förmögenheter till dessa miljardärer och deras bolag.

Nu rapporteras att tre rikaste miljardärer (Jeff Bezos, Bill Gates, and Warren Buffett) i USA äger mer än den fattigaste hälften av USA:s befolkning, omkring 160 000 000 personer.

The Institute for Policy Studies rapporterar att att de rikaste 25 amerikanerna är rikare än de lägsta 56 procenten av USA. Nettotillgångarna hos de 400 rikaste är ungefär lika stort som för de två tredjedelarna fattigaste i befolkningen, totalt 200 miljoner människor. Enligt rapportens författare har USA blivit ”en ärftlig aristokrati av rikedom och makt”.

En rapport av Alstadsaeter, Johannesen och Zucman med titeln ”Vem äger rikedom i skatteparadiserna?” Uppskattar att världens superrika har mellan 5,7 och 32 biljoner dollar dolda från beskattning.
Samtidigt uppger Över 60 procent av invånarna i USA att de inte har tillräckligt med besparingar för att täcka en oväntad utgift på 500 dollar (4 500 kr).

IPS-rapporten är baserad på uppgifter från US Federal Reserve: s undersökning av konsumentfinanserna, som den globala socialistiska webbplatsen analyserade i detalj i förra månaden. Medan de extremt rika har samlat enorma summor av rikedom har ett bredare lager som omfattar de 10 rikaste procenterna, i hög grad berikat sig de senaste åren på bekostnad av de arbetande. De rikaste 10 procenten av USA – den sociala och politiska basen för köns- och identitetspolitik – äger 77,1 procent av den totala förmögenheten, medan de tre nedre kvartalen äger bara 10 procent.
(Wealth share by wealth decile. Credit: People’s Policy Project.)

* Över 60 procent av amerikanerna rapporterar att de inte har tillräckligt med besparingar för att täcka en $ 500-nödsituation.

* IPS-rapporten är baserad på uppgifter från US Federal Reserve: s undersökning av konsumentfinanserna, som den globala socialistiska webbplatsen analyserade i detalj i förra månaden. De extremt rika har samlat enorma summor av rikedom har på bekostnad av de arbetande massorna. De rikaste 10 procenten av USA – äger 77,1 procent av den totala förmögenheten, medan de 75 % bara äger 10 procent. (Wealth share by wealth decile. Credit: People’s Policy Project).

Demokraterna och Republikanerna i USA arbetar dygnet runt för att nå en överenskommelse om ändrad beskattning som överlämnar biljoner till de rika och företag. Den astronomiska tillväxten av ojämlikhet och avsaknaden av institutionella mekanismer genom vilka befolkningen kan framföra sociala klagomål försvårar en historisk explosion av klasskampen. Strejker och protester med tiotals miljoner arbetare och ungdomar är oundvikliga.
Miljardärerna rikedom måste exproprieras och omfördelas till dem som behöver det. De företag genom vilka de härleder sina rikedomar måste placeras under demokratisk kontroll och omorganiseras av arbetarna själva för att tjäna befolkningen behov och inte främst vinst för en liten,liten andel av befolkningen. det allmänna behovet och inte privat vinst.

Bakgrund

Utvecklingen i Sverige och USA är en del av en sedan länge pågående trend i världen. Det är mycket siffror, men också något av en tankeställare. Är detta den bästa av världar? Kan mänskligheten kanske åstadkomma något bättre på vårt gemensamma jordklot (planeten Tellus)? Jag är övertygad om att Du läsare kan tänka Dig något bättre!

Oxfam publicerade i januari sin årsrapport An Economy for the 1%. https://www.oxfam.org/en/research/economy-1. Rapporten visar bland annat att:
* Den rikaste 1 % av befolkningen på jorden äger mer än de 99 % övriga.
* De gömmer ungefär 7 600 000 000 000 dollar (7 600 miljarder), eller motsvarande c:a 65 000 miljarder kronor i skatteparadis.
Kommentar Enligt den bästa beräkningen, av Pikettys medarbetare Gabriel Zucman har de i skatteparadisen undanstoppade illegala tillgångarna vuxit med 25 % på 5 år och motsvarar 8 % av alla hushålls globala finansiella tillgångar. Se boken ”Gömda rikedomar. En undersökning av skatteparadisen.”

* Den fattigaste hälften av världens befolkning äger 1000 miljarder dollar mindre än 2010 – ett fall med 41 %, trots att världens befolkning ökat med 400 miljoner människor samma tid.
* Rikedomen för de 62 rikaste människorna har ökat med mer än 500 miljarder dollar, eller med 44% till nästan 1 800 miljarder dollar. Dvs. i snitt 30 000 000 000 dollar/person.
* Dessa 62 människor äger nu lika mycket som de fattigaste 50 % (3 600 000 000 människor).
* år 2010 var det 388 människor och vid tiden för förra årsrapporten var det 80 människor som ägde lika mycket som de fattigaste 50 % människorna.
* Sedan år 2000 har de fattigaste 50 % av jordens befolkning fått 1 % av ökningen av jordens tillväxt, medan 50 % av denna ökning gått till den rikaste 1 %
* De fattigaste har alltså blivit mycket fattigare och de allra rikaste mycket rikare.

 

*** Rikedomarna och ökningen av dessa kommer från arbetet av hundratals miljoner människor. De har arbetat ihop nästan all förmögenhet hos de rika – sådan är kapitalismen. Den vetenskapliga termen för detta är ”utsugning.”***

DET STORA ANTALET ARBETSLÖSA, AVREGLERINGAR,GLOBALISERINGEN MEDFÖR BÅDE ÖKAT RIKEDOM OCH ÖKAD FATTIGDOM.

Bilden nedan visar att ökningen av den ekonomiska ojämlikheten var störst i USA, men större i Sverige än i en del andra länder..
oxfam-chart
Andra uppgifter
-205 miljoner är officiellt arbetslösa, enligt ILO, som förutser ökad arbetslöshet medan BNP tros öka rejält detta år.
-Skuldsättningen hos enskilda och hos många ledande ekonomier har ökat under senare år. (1970 motsvarade den inhemska skulden i USA 100% av dåvarande BNP, medan den är över 350 %).
-USA har med stöd av f.a. G7 använt IMF och Världsbanken för att störa ekonomisk utveckling i fattiga länder.
-ekonomiska spekulationer avgjort bidragit till höga matpriser och svält.
-Den mogna kapitalismen har skapat allt fler djupa ekonomiska kriser, som oftast drabbat utvecklingsländerna.
-kriserna har medfört att enormt stora belopp från medborgare, som ej orsakat krisen, jämte inflationsdrivande nytryckning av sedlar, använts för att söka rädda ett sjukt ekonomiskt system (Grekland, Italien, USA etc);

Barnfattigdomen hvert-tredje-barn-i-fattigdom

* Ökningen av den ekonomiska ojämlikheten i världen och av fattigdomen i inte minst rika länder har att göra med den neoliberala fasen av kapitalismen som gradvis startade i början 1980-talet i de ”rika” länderna. Detta har inneburit avregleringar inom det ekonomiska området och kraftig ökning av en tydligt spekulativ finanskapitalism, som utförligt beskrivs i boken ”USA som världspolis”. Skatter har minskat, bl.a. för att människor ha råd att köpa mer eller mindre nödvändiga eller onödiga varor och budgeten har skurits ned inte minst inom det sociala området i de rika länderna. I den nödvändiga jakten på ökade vinster söker företagen ha så få anställda som möjligt och flytta ut så stor del av produktionen som möjligt till länder med vanligen avsevärt lägre löner. Kapitalismen innebär fångenskap i ett dåligt ekonomiskt system, såväl för kapitalisterna som för alla andra. Produktionen sker inte efter mänskliga behov – då hade vi knappast någon fattigdom. Till saken hör att fackföreningarna sedan länge inte arbetar som en kamporganisation för sina medlemmar utan som en del av förvaltningen av detta system.

Är detta det tänkbara ekonomiska systemet för människan som kanske funnits i 100 000 år? För För mänskliga samhällen? Naturligtvis inte. Är detta maximum? Vi behöver ett mänskligare mer demokratiskt och rättvist samhälle.
Kanske är homo sapiens det enda av detta slag i universum.

Förslag på några punkter för en mer jämlikt, rättvisare, mer demokratiskt värld.
-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt och demokratiskt. Man kan planera in så att i princip alla har arbete.
-Kreativitet uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-De som arbetar får större inflytande över sitt arbete och kan mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc. som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till korrekt information och allsidig debatt större än nu när annons och ägarintressen är så centrala;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
-Samarbete mellan företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage) kan elimineras;
-Självklart ska man kunna få byta jobb;
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och ge trygg framtid för kommande generationer, inte som nu.
-Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam.

* Detta kan kallas socialism, så baktalat i dominerande kapitalistvänliga massmedia.

För detta behövs massrörelser och klart utformade konkreta program. Förslagen ovan måste utvecklas!

Forrige artikkelAnders Giæver og «den sinnssyke fasen»
Neste artikkelEU planlegger gassrørledning fra Israel