Røde Kors skrøt av helsesentre de aldri hadde bygd

0

Norges Røde Kors påstod at innsamlede penger fra Norge bidro til å bygge 25 helsesentre, fire blodbanker og tusen midlertidige boliger etter jordskjelvet på Haiti. Ingenting av dette stemte.
Dette skriver journalist Frank Haugsbø i en stor og velforberedt artikkel i VG.

Han skriver videre:

VG kan i dag avsløre at Norges Røde Kors har publisert uriktig informasjon om hvordan innsamlede penger fra Norge ble brukt for å hjelpe ofrene etter jordskjelvet 12. januar 2010:
• 25 helsesentre ble bygget på Haiti, påstod Norges Røde Kors.
• – Men 23 av dem var der før katastrofen inntraff.
• Rundt 1000 midlertidige boliger ble bygget, hevdet Norges Røde Kors.
• – 300 av disse boligene eksisterte ikke.
• Norges Røde Kors sa at innsamlede norske midler hadde bidratt til å bygge fire blodbanker.
• – I virkeligheten var alle finansiert av Røde Kors i helt andre land.

På Norges Røde Kors` nettsider fremsto hjelpeinnsatsen på Haiti som et massivt krafttak. I dag, etter VGs systematiske gjennomgang, er «skrytelisten» kraftig nedjustert.
• Norges Røde Kors innrømmer nå at ingen av de 25 helsesentrene på Haiti har mottatt bidrag fra midler innsamlet i Norge. Heller ikke blodbankene.

Det var etter herjingene til orkanen at Røde Kors ville stimulere nordmenns giverglede ved å fortelle om sine innsatser på Haiti etter 2010, og da het det på organisasjonens nettsider:

«Takket være innsamlede midler fra Norge, har Røde Kors siden jordskjelvet bidratt til at 44.000 familier nå har fått et sted å bo, 91.000 familier har fått økt tilgang til drikkevann, mens 39.000 familier har fått tilgang til bedre sanitærforhold. Om lag 1000 provisoriske hjem og 25 helsesentre har blitt bygget, 2,8 millioner personer har mottatt opplæring og annen helseinformasjon, mens blodkapasiteten er styrket med fire nye blodbanker.»

VG ba om navn og adresse på disse blodbankene, om hvor de tusen midlertidige husene og boligene finnes. Og da fikk pipa en annen lyd:
300 av disse boligene finnes ikke. Røde Kors deltok ikke i bygginga av fire nye blodbanker og kan ikke redegjøre for hvor de 25 helsesentrene skal finnes.

Angivelig i den gode saks tjeneste og for å stimulere givergleden, har altså Røde Kors presentert det vi, for å være høflige, kan kalle de rene usannheter. Det norske godhetsregimet lever videre. Norske NGOer er storindustri og milliardbedrifter. De fem største har 20% av det antallet ansatte regjeringa har, og de lever høyt på forestillinga om Norge som en «humanitær supermakt». Virkeligheten ser nokså annerledes ut, og enda er ikke Røde Kors verst av dem.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.