McKinsey: Automatisering kan fjerne 1/3 av jobbene i USA innen 2030

9
En robotarm i Berlin. Photo/VCG

Det kalles den fjerde teknologiske revolusjonen og handler om den raske robotiseringa av produksjon og samfunnsliv som allerede er i gang. Konsulentbyrået McKinsey mener at inntil 800 millioner mennesker, deriblant en tredel av arbeidsstyrken i USA og Tyskland, vil miste jobben innen 2030.

Den fulle rapporten ligger her.

Rapporten er utarbeidet av McKinsey Global Institute, som er selskapets tenketank. Deres forskere mener at omtrent halvparten av de som mister jobben, globalt 375 millioner mennesker, vil måtte finne seg fullstendig nye jobber, siden det yrket de hadde enten ikke vil eksistere lenger eller vil trenge mye færre folk. 

Her er noen detaljer fra rapporten:

 • Opp til 30% av arbeidstimene i verden vil bli automatisert innen 2030.
 • I motsetning til da samfunnet gikk fra jordbrukssamfunn til industrisamfunn og det var unge folk som fant nye jobber, er det nå for en stor del middelaldrende folk som må finne en annen jobb.
 • Automatiseringa vil være en trussel mot lønningene og dermed mot forbruket. Flere land diskuterer derfor å innføre en eller annen form for universell basisinntekt.
 • Automatiseringa vil også skape nye jobber og utvikle yrker som ikke fantes før, men rapporten  sier at det neppe vil skje raskt nok til å kompensere for fallet i de eksisterende yrkene.
 • Automatiseringa vil ikke bare gjelde manuelle yrker eller jobber som krever liten utdannelse. Ekspertsystemer vil også fjerne jobber i høykvalifiserte yrker.
 • Gapet mellom de høytlønte og de lavtlønte kan komme til å øke.

Så langt McKinsey.

Robotiseringa skjer utvilsomt i rasende fart. Salget av industriroboter økte med 18% fra 2015 til 2016, skriver Financial Times. Det er Tyskland som har flest industriroboter, Japan som produserer flest av dem og Kina som har den raskeste veksten. Kina kjøpte i 2016 90.000 roboter, noe som utgjorde nesten en tredel av totalen i verden og landet installerer flere roboter enn noe annet land, sier Bloomberg.

En robotarm i Berlin. Photo/VCG

Etter de typiske samlebåndsrobotene kommer sjølgående transportsystemer, fra interne robotiserte trucker og traller til veitransport. Det har vært mye skriverier om de førerløse privatbilene. Men det er antakelig i all slags varetransport at endringene vil være størst.

Flere studier har vist at ekspertsystemer og roboter også kan erstatte intellektuelle jobber innen administrasjon, helse og undervisning.

Og med innføring av virkelig kunstig intelligens AI, er det knapt noe område som ikke kan automatiseres. En av dem som har advart sterkest mot en AI-revolusjon er fysikeren Stephen Hawking. Han mener at AI kan vise seg å bli den verste begivenheten i sivilisasjonens historie. Her vil vi foreløpig legge den diskusjonen til side og bare kommentere den sosiale og økonomiske sida ved de endringene McKinsey varsler for de nærmeste 13 årene.

800 millioner jobber bort på 13 år. Gitt at det er riktig, er det naturligvis voldsomt, og det er sannsynlig at det vil føre til fattigdom og arbeidsløshet for svært mange.

Men det må ikke nødvendigvis være slik. Med så rask automatisering vil potensialet for å forkorte arbeidstida, senke pensjonsalderen og dele på jobbene være desto mye større. Vi burde kunne kvitte oss med helseskadelige og farlige jobber og overlate dem til robotene. Mer fritid og velvære for alle… Potensialet for å skape et bedre samfunn er der.

Problemet er at dette skjer i et kapitalistisk samfunn der målet ikke er maksimal lykke, men maksimal profitt. Det er økonomi og makt som gjør at millioner vil bli rammet, ikke teknologien i seg sjøl. Det er også sannsynlig at de herskende elitene vil innføre universell basisinntekt for å unngå for stor sosial uro. Gitt de rådende maktforholda vil det bli en form for fattigkasse der folk får nok til ikke å gå under, men der de parkeres i evig lavtlønn og uten noe arbeidskollektiv å forholde seg til, altså minstetrygd med et penere navn. 

Den fjerde industrielle revolusjonen vil utvilsomt føre til store politiske og sosiale omveltninger, og det hadde ikke vært dumt å ta den alvorlig og studere den mer. 13 år er ekstremt kort tid. De største endringene ligger etter den tidshorisonten, men allered det kommende tiåret vil antakelig gi mye større endringer enn den såkalte IT-revolusjonen.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


9 KOMMENTARER

 1. Fint du bruker uttrykket «universell basisinntekt» og ikke borgerlønn. Borgerlønn er en forutsetning for InnGruppe-Demokratiet, men som det ligger i ordet BORGER, er dette en lønn som skal avgjøres demokratisk av borgerne selv. «Universell basisinntekt» blir noe helt annet, og er som du sier et forskjønnende uttrykk for fattigkasse, hvor borgerne ikke har den ringeste innflytelse.

  En borgerlønn må også, som du sier, være rotfestet i et arbeidsliv hvor alle er deltakere. I IGD er alle tilsluttet en produksjonscelle, også uføre, utviklingshemmede, pensjonister etc, hvor man yter hva man kan, innenfor den tiden vi demokratisk har bestemt at vi vil arbeide. Med robotiseringen behøver ikke dette bli mer enn 2-3 dager per uke.

  Og kom ikke her med at IGD legger til rette for gratispassasjerer og snyltere. Tvert imot er inngruppa det beste middelet for å avsløre og kontrollere gratispassasjerer!!!

  Så hvorfor utreder vi ikke MEDOSS, når IGD kan løse de gigantiske sosiale og miljømessige problemene vi står ovenfor. Vel, det dreier seg om teflonveggen, som Bongard til slutt møtte, hvor all kunnskap som utfordrer det bestående preller av.

  «Jeg har for lengst mistet tellingen: I løpet av de siste 20 årene, og særlig de siste fire etter at boka kom ut, har jeg skrevet mange kronikker og intervjuer, holdt 60-70 foredrag, 30-40 radioinnslag, og faktisk et lite innslag på frokost-TV for en tiårs tid siden. Grunnen til at jeg forteller dette er en viktig side av å tro på “offentlig debatt”, “opplysning”, det å få fram budskap: Det er Kampen om Sannheten som rår. Selv om man får arenaer og talerstoler er det ikke gitt at man får gjennomslag i store samfunn. Facebookfølelsen er falsk, bare noen ganske få blir synlige. I løpet av de siste 20 årene har jeg vært i talløse “debatter”, hvor menneskets behov for å “vinne” har preget ordskiftet: “Det er ikke om å gjøre å komme fram til erkjennelse og sannhet, det er om å gjøre å vinne diskusjonen”.

  Et eksempel er en radiodebatt mellom meg og kjønnsforsker Jørgen Lorentzen, året før han fikk gjennomgå av Harald Eia (2008/09?). Vi “debatterte” medfødte kjønnsulikheter i atferd, som jo ikke finnes for kjønnsforskere. Med en slik “mening” åpner det seg et utall scenarier: Jeg spurte ham om det er teoretisk mulig å tenke seg en kultur hvor gamle menn selger sex i mørke portrom, og betales godt av unge jenter. Etter en del om og men, og ved hjelp av programlederen svarte Lorentzen motvillig at “alt er mulig!”. Han er langt fra alene om å “mene” dette, men grunnen til at jeg nevner ham er fordi han fremdeles er leder for Norsk Faglitterær Forfatterforening, og har stor innflytelse på om jeg får støtte til å skrive flere lærebøker. Jeg ser det selvfølgelig som nytteløst å søke. Lorentzen viser nettopp den egenskapen som er viktigere enn noe annet i omgang med mennesker: Fortsett å stå oppreist, hold på statusen, uansett. I hele menneskets evolusjonshistorie har denne strategien virket, og den virker ennå.»

  Hadde ikke Norges forskningsråd avvist MEDOSS i 2014, ville vi kunnet avskaffet kapitalismen i Norge til neste år!

 2. – Borgerlønn kontra universell basisinntekt: https://permaliv.blogspot.no/2017/11/borgerlnn-kontra-universell-basisinntekt.html

  Forresten forbasket synd med han Lorentzen. Hvor mange lærebøker i evolusjonspsykologi fra Bongards hånd kunne vi ikke hatt i dag var det ikke for denne åsnissen?

  «For at menneskeheten skal kunne løfte seg opp av myra og skape stabile bedre samfunn som ikke degenerer, er det nødvendig med en opplysningsrevolusjon i forståelsen av menneskenaturen. Denne forståelsen må innebære en sterk bevissthet om våre betenkelige medfødte mentale trekk (som er evolusjonært utvikla). Evolusjonspsykologisk innsikt* i menneskenaturen må bli et viktig pensum i skolen.» – Trond Andresen

  Jeg blir så sint, så sint at jeg nesten sprekker! For å oppsummere:

  A) Norges forskningsråd vraket MEDOSS

  B) Fjøsnissen Jørgen Lorentzen i Norsk Faglitterær Forfatterforening har blokkert Terje Bongard fra å kunne skrive lærebøker for skoleverket i evolusjonspsykologi.

  C) Fyrsten har kastet meg ut av bedriften min, gjennom en sjokkartet kapring en aftenstund sist vinter, etter 38 års slit. Denne var min sosioøkonomiske plattform for mitt arbeide med å avskaffe kapitalismen og innføre lommedemokratiet.

  I sannhet, håpet henger i en tynn tråd!

  • Ifølge Wiki er Lorentzen ikke lenger leder for Norsk faglitterær forfatterforening, takk og lov.
   Ellers er Norge på mange måter et intellektuelt u-land. Her holder vi oss med myter og forestillinger som passer den norske godheten, og enigheten. (Godheten kan diskuteres, og enigheten er ofte mer å ligne med en kataton virkelighetsfornektelse).

   Tenk bare: Ingen av Steven Pinkers bøker foreligger på norsk. Det samme gjelder Dennett, Hamilton, E.O.Wilson, Harris (både Sam og Judith!), Saad, Wright, Ridley – listen kan lett forlenges, og felles for dem alle er at de er sentrale i anglosfærens diskusjoner, ikke bare om menneskets natur, men om samfunnsspørsmål generelt, all den stund vår biologi underbygger alt vi er, og alt vi gjør. I norsk debatt er de fraværende, eller vaker i en randsone få får med seg. Særlig trist er jo dette med tanke på den eksplosive utvikling som for tiden finner sted innenfor genetikken, både mht eugenisk manipulasjon av menneskegenomet (ikke tvil: Kineserne kommer til å sette igang dette såfort det er praktisk mulig, de holdes sjelden tilbake av tertefine etiske anfektelser) – men også mht hva den forteller oss om oss selv. Da tenker jeg på «genome wide association studies», og andre metoder som i større og større grad prikker inn forbindelsen mellom gener og adferd, også korrelert for etnisitet. Ikke bare er vi mennesker roboter i langt større grad enn vi liker å innbille oss, men kjønn og etnisitet er også helt grunnleggende premissgivere, ikke bare for fysiologiske og anatomiske egenskaper, men også for hvilken type adferd, og hvilke evner, vi legger for dagen. Dette er selvfølgelig en innsikt som flyr rett i ansiktet på globalistmangfoldtenkningen, som har som sin dypeste beveggrunn å *standardisere mennesket*, for derigjennom å flytte makt fra lokalt nivå, og opp til et globalt nivå, der den kan kontrolleres av de store korporasjonene.

   I de nærmeste tiårs kulturkamp, kommer dette til å være kanskje den viktigste aksen for meningsbrytning, den er også allerede en stor del av årsaken til den voldsomme polariseringen vi ser i samfunnsdebatten, ikke minst i USA. Antifa og deres likesinnede insisterer på at alle ulikheter i samfunnet er et resultat av undertrykking, da særlig fra hvite mot ikke-hvite, fra menn mot kvinner, og fra s.k. cis-normative mot LGBTQJHDVS-whatever-personer. Landegrenser er en uting, og den dagen disse rives ned og det såkalte patriarkatet knuses, så ligger et utopisk lykkeland for våre føtter, hvor millenniers undertrykking og ulikhet omsider er en saga blott. Vi som skjønner biologi ser jo lett at dette innvarsler en katastrofe, og ikke en frigjøring. Det er en krig mot menneskenaturen som må gå galt. Det ironiske er at denne agendaen også er de store korporasjonenes agenda, det tror jeg få av de som pusher den innser. Takk igjen til steigan.no, hvor vi som har hjertet (for en stor del) på venstre side, kan komme og få lese oss opp på, og diskutere med, venstreside-stemmer som innser at nasjonalstater, grenser, lokalt styre, og fravær av demografiske og politiske revolusjoner ikke står i strid med, men faktisk er en forutsetning for, en samfunnsutvikling i progressiv retning, ikke minst med tanke på alminnelige arbeidsfolks vilkår.

   Mht ovenstående artikkel, så er et poeng i denne sammenheng at automatisering, jfr Mikael Nybergs herværende artikkel fra 29.11, vil gi makthaverne enda en tommeskrue å sette på de mennesker som fremdeles jobber i manuelle yrker. Og mange teoretiske yrker også, forsåvidt. Standardisering, overvåking og umyndiggjøring av arbeidstagere vil bare intensiveres, når de skal forholde seg til maskiner på alle kanter. Selv om vi mennesker også er maskiner, tenkende, følende, javisst, men biologiske maskiner, med helt klare grenser for adferd og samfunnsmodeller vi kan trives i. Men det er altså en ganske fremmed tanke Norge.

 3. Noen motforestillinger til prognosemakerne.
  – Mitt inntrykk av noen av disse «framtidsforskerne» er at de konsekvent undervurderer betydningen av fagkompetanse og kompleksiteten i yrker som gjerne kalles » enkle manuelle jobber». Ikke så rart hvis en aldri har utøvet et praktisk yrke.

  – Erfaring med industriroboter til nå er vel at de i stor grad fjerner de mest ensidige og rutinepregede jobbene. Det fører ikke altid til så stort jobbtap. Produksjonen øker uten økt bemanning og arbeiderne får mer interessante og varierte jobber.

  – utviklingskostnader og produksjon av roboter har til nå passet best for typisk masseproduksjon.
  Dvs mange enkeltprodukter å fordele kostnadene på. Etter det jeg har lest er f.eks sveiseroboter nå også lønnsomme i mindre bedrifter. Et argument som slik sett støtter «framtidsforskernes» syn.

  – Når lønningene og arbeidsforholdene dumpes vil det faktisk bremse innføring av ny teknologi. F.eks underbetalte sjåfører med vanvittig lange arbeidsuker konkurrerer med eventuelle robotbiler.

  – 3D printing som det har blitt snakket mye om. Sjøl forholdsvis enkle produkter består ofte av flere typer materiale med forskjellige fysiske egenskaper. Tror » framtidsforskerne» ofte overvurder hvor enkelt alt kan «printes» fra en enkel maskin som i framtida skulle finnes i nær sagt i «et hvert hjem».

 4. Hvor stor blir egentlig denne revolusjon?
  Alle disse robotene må produseres et eller annet sted i verden. Istedenfor å importere roboter fra Japan, Tyskland og evt Kina bør USA begynne å produsere sine roboter selv. Det vi skape nye arbeidsplasser i USA og vil også bedre landets handelsbalanse. Produksjon av roboter øker også forbruket av metaller, plast, elektronikk, og alt dette må også utvinnes og produseres.
  .
  Produksjon av roboter krever dessuten økt forbruk av energi/strøm og selve bruken av roboter vil også kreve økt energiforbruk. All denne energi må utvinnes/produseres. Hva blir strømprisen som følge av denne økte strømproduksjon (og det i en verden hvor fossil energi etter hvert tar slutt)?

  Strøm er jo ikke gratis og prisen for nye strømkilder som vindkraft og solceller etc kan bli høyere enn for dagens strømproduksjon. Og dette altså i en verden som er på vei mot 9 milliarder innbyggere som alle trenger energi. Hadde strømprisen plutselig økt opp til (la oss si for argumentets skyld) en pris på 1000 kroner pr kWh så hadde bruken av veldig mange maskiner stoppet opp. Og tilsvarende hvis bensinprisen økte til la oss si 300 kroner pr liter så hadde det ikke vært særlig mye bilkjøring å se. Den industrielle revolusjon var primært en energirevolusjon hvor billig fysisk energi erstattet kostbar muskelenergi. Maskineriet krever billig energi for å kunne brukes, uten billig energi er maskineriet ubrukelig.

  Skrekk scenario hadde vært at veldig mange blir arbeidsledige pga robotisering og havner på minimale trygder samtidig som energimangelen fører til at jordbruket legger om sin produksjon fra mat til biodrivstoff for at det skal være mulig å kunne drive alt maskineri i samfunnet. Disse på minimal trygd kunne oppleve skyhøye matpriser med sult til følge samtidig som all energiproduksjon fortsatt gjør det mulig å opprettholde omfattende bruk av robotisering og automatisering (og dermed altså fortsatt ha høy arbeidsledighet). På sett og vis kan dette minne om tilløpet til indre slaveri som romerriket var på vei mot på slutten av sin eksistens, men det er en annen historie.

 5. Er det umulig-å henge bjella på katten?

  Vi får ikke-6 timers dag,lavere pensjonsalder og mere fritid eller «deling av arbeid» hva nå det skulle være-annet enn Airbnb.
  Det som beskrives er vel bare en ny runde,av den velkjente produktivitetsutvikling-med samtidig kvalifisering og dekvalifisering.Noen jobber blir bedre betalt,andre forsvinner.Det er den samme arbeidende befolkning som må bekle jobbene.Og det er de samme kapitalistiske krefter som samler overskuddet -i en pyramide med en sterkere og sterkere konsentrasjon.Der hele «den liberale kapitalisme»strever med å utvide sitt virkeområde,i konkurranse
  med «fienden.» De illiberale-proteksjonistene,nasjonalistene og populistene.
  I tider med slik konsentrasjon synker fortjenestemarginene.Skal inntjeningen-profitten-realiseres,må det bli flere fattige arbeidere.Flere og fattigere-betyr import ,til land med synkende demografi.

  En artikkel i dagens Klassekampen illustrerer dette klart-utenom enhver tvil.:
  Det skrives om slavehandelen av -migranter i Libya.Det skal være vår plikt,å ta imot disse slaver,fordi Norge deltok i knusingen av staten.Helt omvendt av virkeligheten.Om Libya ikke var blitt knust,ville det ikke kommet -migranter over Middelhavet derfra.Det er jo ikke libyere som kommer.Det er borgere fra mange land i Afrika og andre verdensdeler.
  Det Anti-imperialistiske moralske alibi holder altså ikke.Det er et skalkskjul for kravet om friest mulig -migrasjon fra undertviklede stater,til Europas forgjeldede nasjonalstater.
  Resultatet lar seg ikke skjule-kravene om at forbedred produktivitet skal komme den arbeidende befolkning til gode umuliggjøres.

  De som leder ann i denne «venstreorienterte» kamp,er representanter for de halvstuderte middelklasser,med sine genus-forskere.Den moderne Lysenkoismens fortropper.De forveksler rett og slett er med bør.
  Arv ,biologisk -genetisk-betyr ingenting.Vi er alle like,uansett kjønn eller rase.Det skal vi sørge for -ved den gode viljes kraft.De som påpeker at dette ikke stemmer,skal fryses ut av akademia ,og ikke få stillinger i den offentlige sektor.
  Deres ytringer skal forfølges og helst forbys-i kraft av å,være Hat-ytringer.

  De er faktiske allierte av EUs mest fanatiske anti-nasjonalister.Kravene som kommer er dønn like.:
  Flere kvoteflyktninger og flere legale veier til Europa.

  Det er tyvene som roper tyv.Enda en gang finner vi middelklassen som representant for de krefter som vil bevare den kapitalistiske orden.AFA-itene og deres mer moderate og sosialdemokratiserte «venstreopposisjon» anklager nasjonalister og ander for å være fascister.Det er deres egen politikk som fremmer den samme.

  De i deres rekker-her i Norge i SV ,Rødt og MdG -som har leseevnen inntakt,oppfordres til å komme seg ut snarest.
  For å delta i arbeidet for oppretting av en bærekraftig reell opposisjon.Eller går de fascismens ærende.

 6. Man føler seg maktesløs. Hva kan gjøres? Jeg tror det er på tide å snakke om ideer og presentere dem for flest mulig, selv om ideene ikke er perfekte og må utvikles underveis.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.