Ingen peiling på hvor helsedataene våre tar veien

34

Helseminister Bent Høie (H) innrømmer at man ikke har oversikt på hvilke selskaper som har tilganger til norske pasientjournaler, eller hvilke land de jobber fra, skriver NRK.no.

NRK fortalte tirsdag denne uken om nye ukjente tilganger til pasientdata som helsedata-selskaper i Israel har hatt.

Helse Sør-Øst (HSØ) har i det stille lukket tilganger som to selskaper hadde fra Israel. Tilgangene var ikke risikovurdert på forhånd.

Selskapene er underleverandører til HSØ, og leverer sentrale helsedatasystemer til flere av landets største sykehus. Disse radiologi og kurve-systemene er integrert i det sentrale datasystemene, og IT-arbeidere kan dermed få innsyn i pasientinformasjon.

Det later til at det er blitt rutine for toppolitikerne å slumse med våre persondata og helseopplysninger. I mai 2017 kom det fram at 110 innleide folk fra Bulgaria, India og andre land i lengre tid hadde hatt full tilgang til samtlige pasientdata og personnumre og andre personopplysninger fra 2,8 millioner nordmenn.

NRK skrev:

De siste ukene har rundt 100 IT-arbeidere i Asia og Øst-Europa hatt tilgang og utvidete rettigheter til datasystemet til Helse Sør- Øst, viser informasjon NRK har innhentet. De har hatt mulighet til å hente ut pasientdata til 2,8 millioner nordmenn.

Hvis bare én av disse folkene har benyttet anledningen til å laste ned disse dataene på en minnepinne, vil han ha hatt en gullgruve i lomma. All verdens mafiaer, pengeutpressere, smuglere, falsknere og banditter vil kunne gjøre enorme fortjenester på slik informasjon.

I 2016 skrev NRK:

Ledelsen i Helse Sør-Øst anbefaler å flagge ut sentrale deler av IT-virksomheten. Etter det NRK erfarer dreier deg seg om en kontrakt på 6-7 milliarder kroner.

– Vi kan ikke kommentere hvor store summer det er snakk om. Min anbefaling er at IT-infrastrukturen settes ut. Det er kun snakk om grunnmuren i datasystemet,, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, til NRK.

I dag har helseforetakets eget selskap, Sykehuspartner, ansvaret for datajobben. Etter det NRK kjenner til vil kontrakten gå til et amerikansk konsern som drifter store deler av virksomheten fra India.

De høytlønte toppene i Helse-Norge har tydeligvis ingen peiling på hva de driver med. Det eneste som betyr noe for dem er out-sourcing og målstyring. Helse Sør-Øst skriver på sine nettsider:

Helseforetakene i Helse Sør-Øst har mottatt et forhåndsvarsel fra Datatilsynet om at de vil ilegge foretakene et gebyr på 800.000,- kroner for mangelfull risikovurdering og sårbarhetsanalyser knyttet til IKT-infrastrukturmoderniseringen. Datatilsynet skriver i brevet at deres vurdering er at Helse Sør-Øst RHF gjennom sine reaksjoner har erkjent at avvik har skjedd og at de har iverksatt tiltak for å avhjelpe situasjonen.

Det er vel og bra, og helt riktig at Datatilsynet ilegger straffegebyr. Men skal det få noen virkning, må de ansvarlige toppsjefene tiltale og straffes og helseministeren avsettes. Først da vil det svsi så mye at det får noen virkning. Og for oss andre er det bare å gå ut fra at våre mest intime data har havnet i klørne på kjeltringer av verste slag.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


34 KOMMENTARER

  • Du er for sent ute – det har de allerede. Det er noe som heter Psykoseregisteret i hvert fall.
   Og på Tynset kommer det et arkiv med hele befolkningens helsedata. Fritt frem for ‘forskere’.

   • Da bør vel disse registrene stenges? Er psykologiprofessorenes, psykologenes og psykiaternes psykoser inkludert i disse registrene? Dersom det er de som har laget disse registrene, med alle psykosene som rir dem, da er vel registrene ikke til å stole på?

    • Det kan du vel si, men det er dessverre politikere og psykiatriprofessorer som har makta!
     Jeg liker dårlig det helseregisteret på Tynset. Står noe om det under http://www.arkivverket.no.
     Staten vil visst eie oss med hud og hår, og la oss bli objekter for allverdens forskeres prosjekter.

     • Disse fagfolkene har ikke politi- eller rettslig myndighet. Man behøver ikke tro på et ord av det de sier eller gjøre noe av det de skal ha en til å gjøre, unntatt dersom de har fått med seg maktapparatet. Da bør man adlyde.

      Jobben som skal gjøres vil bli å overbevise maktapparatet fra regjering, storting, politi, rettsvesen og forsvar om at slike multikriminelle fagfolk som bruker løgn som metode skal man aldri ha noe med å gjøre, aldri stole på og helst gi sparken og etterforske dem for alvorlig kriminalitet.

 1. Dersom det er behov for å hyre inn tjenester, fra inn eller utland, hvorfor blir da ikke dette koordinert av et IT-selskap opprettet av staten? Dette selskapet vil da være det som har tilgang til dataen, det som implementerer endringer, og det som til syvende og sist er ansvarlig.

 2. Jeg blir aldri klar over om det er idioter eller kjeltringer som styrer dette landet. Noen ganger tenker jeg: «Disse folkene er komplett idioter». Andre ganger tenker jeg: «Det er ikke mulig å være så store idioter. Disse folkene er nødt til å være kjeltringer».

  • En meget vanskelig vurdering ut fra foreliggende data. De fremviser karakteristisk signaladferd som både veldig dumme og veldig slemme. Vi kan foreløpig bare si som Sokrates, at vi vet at vi intet vet.

   Men ville du helst blitt overstyrt, bedradd og misbrukt av slemme eller av dumme? Mulig slem faktisk er å foretrekke, da det er mer forutsigelig enn dum?

   • Jeg tror også det finnes enkelte som faktisk er veldig slemme blant dem som styrer verden i dag (alle de fryktelige krigene USA og Nato har satt i gang i Midtøsten hadde ikke vært mulig uten en god dose ren psykopati). Og de slemme bruker nok enkelte folk som ikke er «den smarteste kniven i skuffen» for å nå sine mål.

    Men mange er kanskje i en gråsone, de er verken tydelig onde eller dumme. Jeg tror det som kjennertegner dem mest er en vilje til å sette egne karriereambisjoner over alle andre hensyn, og å påføre seg skylapper når det gjelder konsekvensene. De er ikke sadister og de vil ingen noe vondt, i og for seg, men de merker det knapt om de kjører ned noen – eller mange – på veien mot å nå sine personlige mål.

    Og de har kanskje mer til felles med resten av oss en vi liker.

    • Det er jo sånn det er, men det blir også litt et spørsmål om hvor vi legger lista for personlig ansvar i verden og hvor grensen går mellom dum og gjennomsnittlig. Det trenger jo ikke gå noen slik grense, det er bare ikke så hyggelig sagt at folk oppfører seg som om de var dummere enn de trenger å være, eller at de derfor sannsynligvis ikke skjønner bedre. Du skjønner jo bedre. Jeg gjør det. Mange her gjør det. Vi er også, som du sier, kapable til å være ufølsomme overfor ting som ikke er umiddelbart synlig eller i nærheten, og styres av mer enn rasjonelt intellekt og moral. Men viljesanstrengelsen som trengs for å ikke være en helt ukritisk nyttig idiot er ikke mer uoverkommelig enn at det er innafor for mange dersom de vil og stimuleres av et visst fellesskap rundt det å tenke og velge litt ukonvensjonelt. Hanlon’s razor er et filosofisk prinsipp som sier at man aldri skal tillegge noe til ondskap som kan forklares fyllestgjørende som dumhet. Men det finnes et appendix også, og det sier at enhver tilstrekkelig velutviklet inkompetanse er umulig å skille fra ondskap.

    • Hehe! Kanskje litt mindre flaut, men ikke veldig.

     Kanskje man skulle dele inn verden i de slemme, de dumme og de likegyldige?
     (Også jamfør ⒶFs kommentar om at folk vil gli friksjonsfritt inn i massen og gjøre som de andre)

 3. Det er veldig mye penger å spare på å outsource IT-drift etc til andre land hvor lønnsnivå og vekslingskurs er mye lavere, besparelsen kan være en halvering av IT-kostnadene eller mer. Dette er så store beløp og så fristende at alle motforestillinger fordufter. Selv om de ansatte i Norge advarer, så hører ingen på hva de sier. Men så viser det seg at de ansattes advarsel altså var riktig, og selskapet havner opp med million bøter (Helse Sør-Øst) og alvorlige driftsproblemer (Statoil, Vipps). Saken dreier seg ikke bare om stjeling av informasjon og dårlig driftsstabilitet, men også om norske IT-arbeidsplasser. Målet til regjeringen er at alle barn skal lære seg programmering for at landet skal satse på IT-virksomhet. Men hva så når det samtidig er fritt fram å outsource IT-virksomhet til utlandet?

  Ang salg av informasjoner til andre: Under TISA er det meget mulig at slikt salg av informasjon vil bli lovlig (men selvfølgelig ikke at det er de ansatte som på egenhånd som kan selge slik informasjon).

  • Den viktigste forutsetningen for å opptre på den måten politikerne nå også har vist seg å gjøre når det gjelder personopplysninger, det er det nærmest totale fraværet av lojalitet og identifikasjon. Inntil for drøyt en generasjon siden fantes det stadig mange nordmenn, politikere inkludert, som både hadde opplevd etableringen av Norge som selvstendig nasjon i 1905 da de var barn og som hadde vært voksne under den andre verdenskrigen. Jeg vil si en trygt kan fastslå at for dem ville selve identifikasjonen med og lojaliteten til Norge som nasjon vært nok til å sette en stopper for denne form for «outsourcing». Selv NS-folk og de mest Moskva-lojale kommunistene ville jo heller ikke funnet på å gjøre noe slikt for penger. Det triste er selvsagt at den samme pengegriske Judas-mentaliteten som nå gjennomsyrer de politiske partiene også preger befolkningen i den grad at det hele bare fortsetter sin skjeve gang. Det skal, for å si som nettopp tidligere generasjoner sa, god rygg til for å bære gode tider. Og her snakker vi om mer «gratis penger» strødd utover et helt samfunn enn tidligere generasjoner i det hele tatt ville vært istand til å forestille seg. Alle pengene både politikerne og folk flest har fått opp i hendene pga oljen i Nordsjøen har rett og slett vært en eneste stor ulykke.

  • Er samfunnskontrakten og rettsvesenet avviklet? Hvis ikke, kan disse menneskene ikke bare ta seg til rette på andres bekostning uten videre. Derssuten er det vel VÅRE skattepenger de bruker?

 4. Men jeg mener det foreligger en selvmotsigelse i artikkelen. I overskriften står det at ingen vet hvor helsedataene våre tar veien. Og nesten helt i begynnelsen av artikkelen står det om hvordan israelske helsedatabedrifter har hatt tilgang til disse. Da vet vi jo hvor de har tatt veien likevel da. Til Mossad. Det er vel ikke noe å lure på.

  Enhver etterretning med respekt for seg selv og disrespekt for alt annet, samler på alt og kaster aldri et punktum eller et pixel. Heller for mye enn for lite informasjon om så mange som mulig av oss til enhver tid.

  En gang for ikke altfor mange år siden, var det blitt et visst problem for de store aktørene i etterretningsbransjen at de samlet inn mer info enn de klarte å håndtere på en måte som gav tilstrekkelig relevant output når man skviset ut et konsentrat. Skille snørr fra bart er vanskeligere når snørrvolumet vokser over alle snøvleskaft, og det ble faktisk i visse aktivistmiljøer oppfordret til å «hjelpe» storebror å fylle systemene så opp med så mye feilaktige og irrelevante data om oss, at det de hadde av faktisk, relevant info også ble mer eller mindre verdiløst. Ikke slik lenger. Kapasiteten er ukjent, men utfra foreliggende teknologi er den utvilsomt absurd stor. En informasjonsinfrastruktur som, hvis den plutselig ikke hadde vært beskyttet av hemmelighold og blitt brettet ut og forklart i sin fulle bredde og dybde, ville ha føyd seg inn i oppslagsverkenes oversikt over de absolutt største «byggverk» eller menneskeskapte, teknologiske objekter i historien. Kanskje det største. Det er egentlig nærmest identisk med «internett», bare brukt og betraktet litt annerledes enn de fleste andre som er med å utgjøre det. Og i dag er systemene så sofistikerte, og regnekraften så hinsides overlegen, at de virkelig ikke trenger å bekymre seg for kapasiteten til å lagre eller prosessere data om oss.

  Mossad har selvfølgelig ikke bare tilgang, men utstrakt, temmelig offisielt samarbeid med alt av den slags teknologibedrifter i Israel. Så vi er der, hvis noen skulle ha rotet bort epikrisen sin.

  • Mener jeg leste noe om Bulgaria også?

   Ellers har jo Sverige outsourcet militærdata i det vide og det brede, pluss opplysninger over politiet.

   Og islendingene solgte (ga bort?) befolkningens helseopplysninger til et amerikansk firma for flere år siden, om jeg ikke husker feil. Til genetisk forskning.

 5. Samtidig som dette skjer blir offentlige tjenestepersonell som for eksempel tannleger oppfordret til å ikke gi ut opplysninger om andre. Dette håndhever de så strengt at man ikke får lov til å komme inn på kotoret og snakke om sine egne barn en gang. Vi, som foreldre, skulle hjelpe datteren på atten. Hun hadde komplikasjoner med visdomstennene og tannlegene hadde sagt at det var lommer der med perioditt slik at de ikke kunne trekkes før de var dyprenset og betennelsen ute. Vi, som foreldre oppsøkte tannlegekontoret ettersom vi var i området for å be om råd og for å undersøke om hun kunne få erstatning.

  • Da min kone, som stod i luka, nevnte fødselsnummeret til dattera ble hun bryskt avvist med at de ikke kunne gi ut opplysninger om andre. Jeg reiste meg da og fikk et drepende drageblikk mot meg da jeg gikk mot luka. Den «sannsynligvis premenstruelle» kvinnen ville ikke høre på noe av hva jeg hadde å si da forsøkte å spørre om om hun kunne gi svaret til dattera. (Det er visstnok det offentlige som eier barna dine i dag. Verden har blitt slik folk som Lysbakken ønsker). Det viktigste for dette tannlegekontoret var å ikke gi opplysninger. Det å håndheve dette pålegget. Etterpå glapp det ut av meg: «Du er en skam for Norge». Svaret var at hun skulle ringe poltiet fordi jeg hadde fremsatt en trussel. Da gikk vi.

   • Jeg ringte senere kontoret og traff en annen roligere kvinne. Hun hadde hørt om episoden. Jeg spurte om dette med erstatning? Det var selvsagt noe jeg burde vite at dette gikk automatisk og tannlegekontoret ville søke for henne. Puhh… vi vet best holdningen gjennomsyrer dem. De står over vanlige folk og tannleger er verstingene.

  • Det er korrekt. Posten skal ikke gå med overskudd, den skal gå med posten. Og trikken skal ikke gå etter markedsøkonomiske prinsipper, den skal gå etter oppsatt rutetabell. Hvor i kølsvarte fikk de idéen om noe annet fra? Og det skal selvfølgelig ikke lønne seg at folk trenger helsehjelp. Det er jo bakvendtland å tillate profittmotiv å influere på nødvendige samfunnsgoder. De ble opprettet av behov, og finansiert som nødvendig utgift til samfunnets samlede netto erhverv. At det skulle lønne seg økonomisk for noen tredjepart, ville edru folk bare ledd av i gamle dager. Okay, okay, jeg vet de fikk idéen fra Australia, og at det ligger opp-ned … Men hvor fikk DE den fra?

    • Også jeg som trodde de hadde oppdaget NPM som en høyere naturlig orden ved av Mammon inspirert økonomisk intuisjon. Der nede i Australien. Også var det bare Milton? Tsk, tsk. Jotakk, den gamle libertarianer spøker vel i kulissene i NPM også, men akkurat NPM-begrepet som sådan er neppe hans, det mener jeg er noe 80-talls påfunn de var først med i Australia, og som så ble den nye religionen til Yppersteprestinne Thatcher i Storbritannia. Samme dama som sa «there exists no such thing as society». Hun ja.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.